Yıl 2016, Cilt 31, Sayı 3, Sayfalar 7 - 12 2016-12-30

Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
Disposal of Olive Oil Mill Waste Water (OMWW) via Ecological Methods and Effect on Some Soil Properties

Kemal DOĞAN [1] , Ali SARIOĞLU [2] , Necat AĞCA [3]

196 0

Bu çalışmanın amacı, zeytinyağı üretimi aşamasında oluşan karasuyun ekolojik yollarla bertaraf edilmesi ile toprakta bazı kimyasal ve biyolojik özelliklere etkisini araştırmaktır. Türkiye’de Ege ve Marmara Bölgelerinde, zeytin üretimi önemli bir tarımsal faaliyettir. Dünya çapında yaklaşık 750 milyon zeytin ağacı bulunmakta olup bunun % 98’i Akdeniz’e yakın bölgelerde bulunmaktadır. En fazla zeytin üretiminin yapıldığı ülkeler, İspanya, İtalya ve Yunanistan olup bu ülkeleri Türkiye takip etmektedir. Zeytin yağı üretimi aşamasında oluşan karasu, toprak ve bitki verimliliğini tehdit eden birçok zararlı madde içermektedir. Bu zararlı maddelerin çevreye verdikleri zararlar ekolojik ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Araştırma sonuçlara göre karasu uygulamaları ile CO2 üretimi, dehidrogenaz enzim aktivitesi, pH, tuz ve organik madde değerleri düşmüştür. Karasu ile birlikte uygulanan diğer organik materyal uygulamalarında ise incelenen parametre değerleri artmıştır.

The purpose of this study, investigate the effect of olive oil mill waste water (OMWW) on some chemical and biological properties of the soil and disposal this water ecological methods. Cultivation of olive is one of the important agricultural product in especially Mediterranean, Aegean and Marmara regions of Turkey. There are about 750 million productive olive trees worldwide whereas 98% of them located in the Mediterranean region. Three major olive oil producers worldwide are Spain, Italy, and Greece, followed by Turkey. Olive Oil Mill Wastewater (OMWW) is one of the waste products of olive oil process that contains different harmful substances for soil and plants. These harmful materials are environmentally not safe, while they cause economic and ecological problems. In this study the effect of OMWW alone and combination with green manure, rhizobium and humic acidon soil microbial activity and some of soil chemical properties evaluated. Results gathered revealed that OMWW was reduced determined microbial activity parameters as soil respiration (CO2 production), dehydrogenase enzyme activity and pH, salt, organic matter in soil. OMWW and other organic material combine applications are increased all parameter’s values.

 • Çelik, G., Seven, Ü., Güçer, Ş., 2008. Zeytin karasuyunun değerlendirilmesi., I.UlusalZeytin Öğrenci Kongresi. 17-18 Mayıs 2008 / Edremit-Balıkesir. S, 162-167.
 • Doğan, K., Sarıoğlu, A., Coşkan, A., 2016. Effect Of OliveMillWastewater (Omww) ApplyWithGreenManure, RhizobıumAndHumic+FulvicAcid On SomeMicrobialActivıty in Soil.The International Conference of theUniversity of Agronomic Sciencesand Veterinary Medicine of Bucharest. Agriculturefor Life, Life forAgriculture. June 9 - 11, Bucharest, Romania.
 • GrecoJr G, Toscanoa G, Cioffi M, Gianfreda L, Sannino F. 1999. Dephenolisation of olivemillwaste-watersbyolivehusk. WaterResearch, 33: 3046–3050.
 • Kılıç, M.Y., Gonca k., Kestioğlu K., 2009. Kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile zeytin karasuyunun arıtımına yönelik bir envanter Çalışması. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s. 183-198.
 • Paredes, C., Cegarra, J., Roig, A., Sa´nchez-Monedero, M.A., Bernel, M.P. 1999. Characterization of olive mill wastewaters (alpechin) and its sludge for agricultural purposes. Bioresource Technology 67, 111–115.
 • Piotrowska, A., Iamarino, G., Antonietta Rao, M., Gianfreda, L. 2005. Short-term effects of olive mill waste water (OMW) on chemical and biochemical properties of a semiarid Mediterranean soil. Soil Biology & Biochemistry 38 (2006) 600–610.
 • Rozzi, A., Malpei, F. 1996. Treatment and disposal of olive mill effluents. International Biodeterioration and Biodegradation 38, 135–144.
 • Saadi, İ.,Laor, Y., Raviv, M., andMedina, S., 2007, Land Spreading of OliveMillWastewater: Effects on SoilMicrobial Activity And Potential Phytotoxicity, Chemosphere Volume 66, Issue 1, January 2007, Pages 75-83.
 • Schlichting, E.,and H.-P. Blume, 1966. Methods of SoilAnalysis (in German), 209 pp., Parey, Hamburg, Germany. State of IsraelMinistry of Environmental Protection, Olive Mill Wastewater, 2009,http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=e_BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=olive_mill&enZone=olive_mill (Erişim tarihi: 01.07. 2016)
 • TÜİK, 2016. https://cse.google.com /cse?q =zeytincilik&cx=15200851248949254112%3Aqaug18judny&ie=ISO-8859- &lang=tr#gsc.tab=0&gsc.q=Zeytincilik&gsc.page=1(Erişim tarihi: 01.07.2016).
 • US Salinity Laboratory. 1954. Diagnosesand Improvement of Salineand Alkali Soils. Agriculture Handbook No. 60. USDA.
Konular Tarım Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kemal DOĞAN

Yazar: Ali SARIOĞLU

Yazar: Necat AĞCA

Bibtex @araştırma makalesi { cutarim332303, journal = {Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-7874}, eissn = {2630-6034}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {7 - 12}, doi = {}, title = {Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {AĞCA, Necat and DOĞAN, Kemal and SARIOĞLU, Ali} }
APA DOĞAN, K , SARIOĞLU, A , AĞCA, N . (2016). Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31 (3), 7-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cutarim/issue/30644/332303
MLA DOĞAN, K , SARIOĞLU, A , AĞCA, N . "Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 (2016): 7-12 <http://dergipark.gov.tr/cutarim/issue/30644/332303>
Chicago DOĞAN, K , SARIOĞLU, A , AĞCA, N . "Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 (2016): 7-12
RIS TY - JOUR T1 - Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi AU - Kemal DOĞAN , Ali SARIOĞLU , Necat AĞCA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 12 VL - 31 IS - 3 SN - 2636-7874-2630-6034 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi %A Kemal DOĞAN , Ali SARIOĞLU , Necat AĞCA %T Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi %D 2016 %J Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2636-7874-2630-6034 %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD DOĞAN, Kemal , SARIOĞLU, Ali , AĞCA, Necat . "Zeytin Karasuyunun Ekolojik Yollarla Bertaraf Edilmesi ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 / 3 (Aralık 2017): 7-12.