Yıl 2016, Cilt 31, Sayı 3, Sayfalar 51 - 60 2016-12-30

Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Apple Orchards in Iğdır Plain for Soil Fertility

Uğur ŞİMŞEK [1] , Sevil SÜRMELİ [2] , Mustafa Y. CANBOLAT [3]

166 0

Iğdır ovası tarımsal üretim yönünden önemli bir potansiyele sahip olup, son 10 yılda özellikle elma yetiştiriciliğinin tarım sektörü içindeki önemi artmaktadır. Bu çalışmada, Iğdır ilinde elma bahçelerinin verimlilik durumları toprak analizleriyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma bölgesini temsil edecek şekilde 5 dekar ve daha büyük olan 29 elma bahçesinden 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmıştır. Örnekleme yapılan elma bahçesi topraklarının hemen hemen hepsinin kil bünyeye sahip olduğu ve tuzluluk sorununun olmadığı, pH değerlerinin 7.5 ile 8.5 arasında değişim gösterdiği, kireç içeriklerinin çok fazla olduğu, organik madde içerikleri ise çok düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Azot, alınabilir P, Mn ve Zn içeriklerinin çok az olduğu, buna karşılık değişebilir Ca, Mg, K, Na, Fe ve Cu miktarları yeterli bulunmuştur.

Igdir plain has a significant potential in terms of agricultural production. Especially apple cultivation have an important place in the agriculture sector last 10 years. In this study, soil fertility of apple orchards were investigated with soil analysis. Soil samples have been taken 0-30 cm and 30-60 cm depth from the 29 apple orchards larger than 5 acres, representing the region. Almost all the sampled apple orchards have been identified as clay soils and no salinity problems, pH values ranged between 7.5 and 8.4, lime contents too much, and organic matter contents too low. N, awailable P, Mn, and Zn content have been very low. In contrast, amounts of exchangeable Ca, Mg, K, Na, Fe, and Cu were sufficient.

 • Anonim, 2007. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2014. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Meteoroloji Bültenleri
 • Anonymous, 1980. Soil testing and plant analysis, Bull. 38/1 Food and Agriculture Organization, Rome-Italy.
 • Anonymous, 1990. Micronutrient, Assessment at the Country Level: An International Study. Food and Agriculture Soil Bulletin by Sillanpaa. Rome.
 • Anonymous, 2002a. Explanation of Physical Analysis and Interpretaion. ttp:\\www.dlwc.nsw.gov.au\care\soil\ssu\tests\tests4.htm
 • Anonymous, 2002b. Explanation of Chemical Analysis and Interpretaion. http:\\www.dlwc.nsw.gov.au\care\soil\ssu\tests\tests5.htm#Chemical-Test-Result-Rankings
 • Anonim, 2012. Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi, 2012. www.tuik.gov.tr Aprile, F., and Lorandi, R., 2012. Evaluation of cation exchange capacity (CEC) in tropical soils using four different analytical methods. Journal of Agricultural Science, 4(6):278.
 • Brady, N. C., and Ray R, Weil. 2008. The Nature and Properties of Soils. 14 ed. Pearson-Prentice Hall, Upper Saddle River. NJ. 990 pp. ISBN: 13-978-0-13-227938-3.
 • Bremner, J.M. and Mulvaney, C.S., 1982. Nitrogen-Total. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. 2nd Edition. Agronomy No: 9, 595-624, 1159 p, Madison, Wisconsin USA.
 • Eyüpoğlu, F., Kurucu, N. ve Talaz, S., 1998. Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) Bakımından Genel Durumu. T.C. Başbakanlık K.H.G.M.. Toprak ve Gübre Arş. Enst. Müd. Ankara.
 • Eyüpoğlu, F., 1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Gnel Müd. Toprak ve GübreAraştırma Enstitüsü Yayınları. Genel Yayın No: 220, Teknik yayın No: T-67.
 • Gee, G.W., and Hortage, K.H., 1986. Particle- size analysis. methods of soil analysis, part 1. physical and minerological methods, second edition. Agronomy No: 9. 2. Edition P: 383-441.
 • Goldy, R., 2011. What is your soil cation exchange capacity? Michigan State University extension.http://msue.anr.msu.edu/news/what_is_your_soil_cation_exchange_capacity.
 • Herrera, E.A., 2001. Fertilization Programs for Apple Orchards. Guide H-319. Extension Horticulturist College of Agriculture and Home Economics, New Mexico State University, 1-4.
 • Lindsay, W.L. and Norvell, W.A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganase and copper. Soil Sci. Amer. J., 42:421-428.
 • Liu G. and E. Hanlon, 2012. Soil pH Range for Optimum Commercial Vegetable Production. http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HS/HS120700.pdf
 • Mclean, E.O., 1982. Soil ph and lime requirement. Methods of soil analysis part2. Chemical and microbiological properties second edition. Agronamy. no: 9 part 2 . edition p: 199-224.
 • Nelson, R.E., 1982. Carbonate and Gypsum. Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties Second Edition. Agronomy. No:9 Part 2. Edition P: 191-197.
 • Olsen, S.R. and Summers, L.E., 1982. Phosphorus. In: Methods of Soil Analysis, part 2, page. A.L., R.H. Miller and R.D. Keeney. Soil Sci. Soc. of Agron. pp. 404.
 • Özbek, N., 1981. Meyve Ağaçlarının Gübrelenmesi. Tarım ve Orman Bakanlığı Yayınları. 280 s.Ankara
 • Raese, J.T. 1990. Importance of weed control and nitrogen and fertilizer on growth and yield of young bearing apple and pear trees. J. Sustainable Agr. 1:7–18.
 • Rhoades, J.D., 1982a. Cation Exchange Capacity. Methods of Soil Analysis Part 2. chemical and microbiological properties second edition. Agronomy. No: 9 Part 2. Edition P: 149-157.
 • Rhoades, J.D., 1982b. Exchangeable Cations. Methods of Soil Analysis Part2. Chemical and microbiological properties second edition. Agronomy. No: 9 Part 2. Edition P: 159-164.
 • Şimşek, U., Erdel, E., Tohumcu F., Sürmeli, S., 2013. Iğdır İli Tarım Topraklarının pH ve Tuzluluk Açısından Değerlendirmesi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi sayfa 56-60, 22-24 Ekim 2013 ,Tokat.
 • Walkley, A., and L. A. Black, 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37:29-38.
Konular Mühendislik, Ziraat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Uğur ŞİMŞEK

Yazar: Sevil SÜRMELİ

Yazar: Mustafa Y. CANBOLAT

Bibtex @araştırma makalesi { cutarim332427, journal = {Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-7874}, eissn = {2630-6034}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {51 - 60}, doi = {}, title = {Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Uğur and SÜRMELİ, Sevil and CANBOLAT, Mustafa Y.} }
APA ŞİMŞEK, U , SÜRMELİ, S , CANBOLAT, M . (2016). Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31 (3), 51-60. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cutarim/issue/30644/332427
MLA ŞİMŞEK, U , SÜRMELİ, S , CANBOLAT, M . "Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 (2016): 51-60 <http://dergipark.gov.tr/cutarim/issue/30644/332427>
Chicago ŞİMŞEK, U , SÜRMELİ, S , CANBOLAT, M . "Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 (2016): 51-60
RIS TY - JOUR T1 - Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi AU - Uğur ŞİMŞEK , Sevil SÜRMELİ , Mustafa Y. CANBOLAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 60 VL - 31 IS - 3 SN - 2636-7874-2630-6034 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi %A Uğur ŞİMŞEK , Sevil SÜRMELİ , Mustafa Y. CANBOLAT %T Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi %D 2016 %J Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2636-7874-2630-6034 %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD ŞİMŞEK, Uğur , SÜRMELİ, Sevil , CANBOLAT, Mustafa Y. . "Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 / 3 (Aralık 2017): 51-60.