Yıl 2016, Cilt 31, Sayı 3, Sayfalar 61 - 71 2016-12-30

Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Some of Productivity Parameters According to Parent Materials in the Semi-Arid Environment of Central Anatolia

Tülin Narin KARACAN [1] , H. Hüseyin ÖZAYTEKİN [2] , Mert DEDEOĞLU [3]

114 0

Bu çalışma ile Konya Karapınar’da farklı yaş ve orjinli jeolojik formasyonlar üzerinde oluşan toprakların oluşum süreçleri ortaya konularak, ana materyalin toprakların, fiziksel ve kimyasal verimliliği üzerine etkisi belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre tüm topraklarda pH 7’nin üzerindedir. Toprakların tümü çok kireçlidir. Tekstür kil ile kumlu killi tın arsında değişmiştir. Topraklarda tuzluluğa rastlanmamıştır. Organik madde ana materyalden bağımsız olarak düşük çıkmıştır. Toprakların kil mineralojisi benzer özellik göstermiştir. Primer mineraller açısından volkanik topraklar daha fazla mineral çeşitliliğine sahiptir. Elde edilen verilerden ana materyaldeki farklılığa rağmen toprakların fiziksel ve kimyasal verimliliği açısından önemli bir farklılaşma meydan gelmediği tespit edilmiştir.

This study presents soil formation processes occurring on geological formations with different ages and origins and the effect of the main material on the soil's physical and chemical efficiency.

According to the results, the pH-value of all soils is over 7. All of the soil is very limely. The texture ranged from clay and sandy clay. There was no salinity in the soil. The organic matter, regardless of the main material, was lower. The clay mineralogy of the soils showed similar features. In terms of prime minerals the volcanic soil has a bigger mineral diversity. According to this the potential chemical productivity of the volcanic soil is higher than of the main material of the other soils

 • Anonim, Konya İli Arazi Varlığı. T.K.B. Köy Hizm. Gen. Md.lüğü Yay. Rapor No: 42, Ankara,(1992)
 • Bouyoucous, G. J., Recalibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of Soils. Agron (1951a) 43 (434-438).
 • Blake, G. R., Hartge, K. H., Bulk Density. in: Klute, A., (Ed.), Methods of Soil analysis, Part 1. Physical and Mineralogical Methods. Agronomy Monograph No: 9. SSSA,
 • Madison, WI, (1986). Pp. 363-375.
 • Blakemore, L. C., Searle, P. L. and Daly, B. K., Methods for Chemical Analysis of Soils. N.Z. Soil Bureau Scientific Report. Vol: 80. N.Z. Soil Bureau, Lower Hutt, New Zeland, (1987) Pp: 1390.
 • Chao, T. T., Sanzolone, R.F., Decomposition Techniques. Journal of Geochemical Exploration. 1992, 106 (44-65).
 • Erinç, S. (1984). Climatology and its methods. Marine Science, Institute of Geography, Istanbul University Press: Istanbul, Turkey (in Turkish).
 • Gürel, A. N., Ceylanpınar Ovasında Bazalt Akıntıları Üzerinde Oluşan Toprakların Genesisleri (Doktora Tezi). Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Ana Bilim Dalı Adana, (1992).
 • HIZALAN, E., Ünalan, H., Toprakta Önemli Kimyasal Analizler. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 278, (1966).
 • Hocaoğlu, Ö. L., Toprakta Organik Madde, Nitrojen ve Nitrat Tayini. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No 9, (1966).
 • Jackson, M. L., Soil Chemical Analysis. Advanced Course. Department of Soil Science University of Wisconsin, Madison, Vis. 53706, (1979), Pp: 468-509.
 • Jeeny, H., Factors of Soil Formation. McGraw-Hill, Newyork, (1941) Pp:281.
 • Jenkins, D. A., & Jones, R. W. (1980). Trace elements in rocks, soils, plants, and animals: Introduction. Applied soil trace elements. edited by Brian E. Davies.
 • Kapur, S., Karacadağ Yöresi Bazalt Ana Kayaları Üzerinde Yer Alan Toprakların Oluşumları ve Sınıflandırılması (Doçentlik Tezi), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (S: 115) Adana, 1980.
 • Karaman, C., Kapur, S., Öztürk, N., Smektitik Topraklarda Mikro Yapının Görüntü İşleme Teknikleri İle Sınıflandırılması. Yeryüzü ve Doğal Kaynakların İncelenmesinde Uzaktan Algılamanın Kullanımı Workshop I. Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü. Editörler: Cemil Cangir, Asuman Türkmenoğlu, Adana, (1995) S: 44-54.
 • Middelburg, J. J., van der Weijden, C. H. ve Woittiez, J. R. W., 1988, Chemical processes affecting the mobility of major, minor and trace elements during weathering of granitic rocks, Chemical Geology, 68 (3), 253-273.
 • Oyama, M., Takehra, H., Revised Standard Soil Color Charts Japon, 1967.
 • Phillips, J.D., 1993, Progressive and regressive pedogenesis and complex soil evolution: Quaternary Research, 40, 169-176.
 • Schoetzl, R.J., Barrett, L.R., and Winkler, 1994, Choosing models for soil chronofunctions and fi tting them to data: European Journal of Soil Science, 45, 219-232
 • Shacklette, H. T., & Boerngen, J. G. (1984). Element concentrations in soils and other surficial materials of the conterminous United States.
 • McGrath, S. P., & Loveland, P. J. (1992). The soil geochemical atlas of England and Wales. Blackie Academic & Professional.
 • Reimann, C. (1998). Environmental geochemical atlas of the central Barents region. Geological Survey of Norway.
 • Salminen, R., Batista, M. J., Bidovec, M., Demetriades, A., De Vivo, B., De Vos, W., ... & Heitzmann, P. (2005). Geochemical atlas of Europe, part 1, background information, methodology and maps. Geological survey of Finland.
 • Soıl Survey Manual, Soil Survey Manual. USDA Handbokk (1993). No 18
 • Soıl Survey Staff, Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and interpreting Soil Survey. USDA agriculture Handbook Washington D.C. (1999). No: 436
 • Soil Survey Laboratory Methods Manual, United States Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service, Soil Survey Investigations, (2004) Report No. 42.
 • U. S. Salinity Lab. Staff, Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. Agricultural Handbook (1954) No 60 USDA.
Konular Tarım Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tülin Narin KARACAN

Yazar: H. Hüseyin ÖZAYTEKİN

Yazar: Mert DEDEOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { cutarim332429, journal = {Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-7874}, eissn = {2630-6034}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {61 - 71}, doi = {}, title = {Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KARACAN, Tülin Narin and DEDEOĞLU, Mert and ÖZAYTEKİN, H. Hüseyin} }
APA KARACAN, T , ÖZAYTEKİN, H , DEDEOĞLU, M . (2016). Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31 (3), 61-71. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cutarim/issue/30644/332429
MLA KARACAN, T , ÖZAYTEKİN, H , DEDEOĞLU, M . "Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 (2016): 61-71 <http://dergipark.gov.tr/cutarim/issue/30644/332429>
Chicago KARACAN, T , ÖZAYTEKİN, H , DEDEOĞLU, M . "Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 (2016): 61-71
RIS TY - JOUR T1 - Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi AU - Tülin Narin KARACAN , H. Hüseyin ÖZAYTEKİN , Mert DEDEOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 71 VL - 31 IS - 3 SN - 2636-7874-2630-6034 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi %A Tülin Narin KARACAN , H. Hüseyin ÖZAYTEKİN , Mert DEDEOĞLU %T Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2636-7874-2630-6034 %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD KARACAN, Tülin Narin , ÖZAYTEKİN, H. Hüseyin , DEDEOĞLU, Mert . "Orta Anadolu’da Yarı Kurak İklim Şartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 31 / 3 (Aralık 2017): 61-71.