Cilt 42, Sayı 1, Sayfalar 66 - 72 2017-03-31

Evaluation of etiology of chronic cough in children
Çocuklarda kronik öksürüğün nedenlerinin incelenmesi

Yasin Yıldız [1] , Mahir İğde [2]

266 290

Purpose: The aim of this study was to evaluate the etiology and underlying risk factors of chornic cough in children.

Material and Methods: The study group included 90 patients aged between 6-17 selected from individuals who presented with cough persisting for four weeks and 30 further patients as the control group. For chronic cough approach to guide the 2006 American College of Chest Physicians guidelines was modeled.

Results: The prevalence of night cough was 47.8%, atopy in the family was 67.8%, exposure to smoke  was  50% in this sample. Also there were significant risk factor such as exercise and seasonal variations. Asthma is the most commonly observed in 27 patients (30%) All patients received at least one antibiotic treatment and second frequently ratio  to 67.4% were found to use antitussive drugs.

Conclusion: The patients who was admitted with chronic cough should be questioned in history for exposure to smoke, nutrition, atopy in the family and postnasal drip, the length of expiration, wheezing like symptoms should be examined in physical examination. Thus, by preventing the delay in the diagnosis of patients with stage the rates of unnecessary diagnostic procedures will be reduced. Also we would be able to prevent the excessive use of drugs.

Amaç: Bu çalışmanın amacı; çocuklarda kronik öksürükte altta yatan hastalıklar ve sıklıklarının tespit edilmesi ayrıca risk faktörlerinin belirlenmesidir..

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, dört haftadan uzun süren öksürük şikayeti ile başvuran 6-17 yaş arası 90 olgu alındı. Kontrol grubu olarak aynı yaş grubunda 30 hasta seçildi. Kronik öksürüğe yaklaşım için 2006 Amerikan Göğüs Uzmanları Derneği kılavuzu örnek alındı.

Bulgular: Olguların  %478’inde öksürüğün gece olduğu, % 67,8’inde ailede atopi varlığı olduğu, %50’sinde sigara maruziyeti gözlendi. Ayrıca egzersiz ile öksürük artışı, öksürüğün mevsimsel değişimi gibi risk faktörleri hasta grubunda anlamlı olarak farklı bulundu. En sık tanı 27 olgu ile (%30) astım gözlendi. Tüm olguların en az bir kez antibiyotik tedavisi aldıkları ve ikinci sıklıkla % 67.4 oranla antitusif ilaç kullandıkları tespit edildi.

Sonuç: Kronik öksürük ile başvuran hastalarda öyküde sigara maruziyeti, atopi sorgulanmalı, fizik muayenede postnazal akıntı, ekspiryum uzunluğu, hışıltı gibi bulgular incelenmelidir. Böylece hastalarda gereksiz ilaç kullanımı, gereksiz tanı yöntemlerinin kullanımı ve vakit kaybetmelerinin önüne geçilebilecektir.

  • 1. Chang AB, Landau LI, Van Asperen PP, Glasgow NJ, Robertson CF, Marchant JM et all. Cough in Children: Definitions and Clinical Evaluation. Med J Aust. 2006;184:398-403.
  • 2. Turan M İ, Ergüven M, Özdemir M. Alerjik Rinit ve Bronşial Astımlı Çocuklarda Prenatal ve Çevresel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Nobel Med 2013;9:32-7.
  • 3. Uyan AP. Hikaye ve Fizik Muayene. Çocuk Göğüs Hastalıkları. 2007;4:21-31.
  • 4. Chang A B and Glomb WB. Guidelines for evaluating chronic cough in pediatrics: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2006;129:260-83.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma
Yazarlar

Yazar: Yasin Yıldız
E-posta: yasinyildizmd@gmail.com
Kurum: RİZE DEVLET HAST.

Yazar: Mahir İğde
E-posta: yasinyildizmd@gmail.com
Kurum: RİZE DEVLET HAST.

Bibtex @araştırma makalesi { cutf280112, journal = {Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)}, issn = {0250-5150}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {42}, pages = {66 - 72}, doi = {10.17826/cutf.280112}, title = {Evaluation of etiology of chronic cough in children}, language = {en}, key = {cite}, author = {Yıldız, Yasin and İğde, Mahir} } @araştırma makalesi { cutf280112, journal = {Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)}, issn = {0250-5150}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {42}, pages = {66 - 72}, doi = {10.17826/cutf.280112}, title = {Çocuklarda kronik öksürüğün nedenlerinin incelenmesi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Yıldız, Yasin and İğde, Mahir} }
APA Yıldız, Y , İğde, M . (2017). Evaluation of etiology of chronic cough in children. Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), 42 (1), 66-72. DOI: 10.17826/cutf.280112
MLA Yıldız, Y , İğde, M . "Evaluation of etiology of chronic cough in children". Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) 42 (2017): 66-72 <http://dergipark.gov.tr/cutf/issue/25393/280112>
Chicago Yıldız, Y , İğde, M . "Evaluation of etiology of chronic cough in children". Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) 42 (2017): 66-72
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda kronik öksürüğün nedenlerinin incelenmesi AU - Yasin Yıldız , Mahir İğde Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17826/cutf.280112 DO - 10.17826/cutf.280112 T2 - Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 72 VL - 42 IS - 1 SN - 0250-5150- M3 - doi: 10.17826/cutf.280112 UR - http://dx.doi.org/10.17826/cutf.280112 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) Çocuklarda kronik öksürüğün nedenlerinin incelenmesi %A Yasin Yıldız , Mahir İğde %T Çocuklarda kronik öksürüğün nedenlerinin incelenmesi %D 2017 %J Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) %P 0250-5150- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17826/cutf.280112 %U 10.17826/cutf.280112