Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com

    Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlamıştır. Dergi yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. 2018 yılında beşinci yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

    Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması ve makale şablonunun kullanılması gerekmektedir. Dergiye yayınlamak amacıyla makale yüklenirken makale dosyasındaki yazar bilgileri silinerek yüklenmelidir.

    Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

dergipark.gov.tr/uploads/files/c023/c001/bd18/5bc0bac377f51.docx


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com
Kapak Resmi

2.925

10.254

    Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlamıştır. Dergi yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. 2018 yılında beşinci yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

    Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması ve makale şablonunun kullanılması gerekmektedir. Dergiye yayınlamak amacıyla makale yüklenirken makale dosyasındaki yazar bilgileri silinerek yüklenmelidir.

    Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

dergipark.gov.tr/uploads/files/c023/c001/bd18/5bc0bac377f51.docx