Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-7490 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Uluslararası bir dergidir. Dergi 2014-2017 yıllarında yılda iki sayı, 2018 yılından başlayarak ise yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır. 2019 yılında altıncı yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi ve makale şablonunun kullanılması gerekmektedir. Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz. Bir yıl içerisinde bir yazarın bir makalesi değerlendirme sürecine alınır ve eğer yayınlanırsa yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca dergiye yeni makale yayınlanması amacıyla başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. 

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/11582

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2564-7490 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com
Kapak Resmi

3.675

14.075

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Uluslararası bir dergidir. Dergi 2014-2017 yıllarında yılda iki sayı, 2018 yılından başlayarak ise yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır. 2019 yılında altıncı yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi ve makale şablonunun kullanılması gerekmektedir. Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz. Bir yıl içerisinde bir yazarın bir makalesi değerlendirme sürecine alınır ve eğer yayınlanırsa yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca dergiye yeni makale yayınlanması amacıyla başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. 

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/11582