Dini Araştırmalar
Kapak Resmi
ISSN 1301-966X | e-ISSN 2602-2435 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Motif Yayıncılık |

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES

                                                           "1998'den Bu Yana İstikrarlı Bir Dergi"

Dini Araştırmalar, din bilimleri ve ilahiyat alanlarındaki akademik çalışmaları desteklemeyi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve Din Eğitimi gibi alanlarda yapılan akademik çalışmaların yayınlandığı ve tartışıldığı bir ortam oluşturmayı amaç edinmiştir.


Dini Araştırmalar’da, sosyal bilimler alanında, din bilimlerinin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.


Dini Araştırmalar'a gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.


Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.


Dini Araştırmalar dergisinde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dini Araştırmalar, Kış/Aralık, Yaz/Haziran olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça gibi diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. 1998 yılından beri yayınlanmakta olan dergimizde her bir makale için İngilizce başlık ve özet (250-300 kelime) ve APA sistemine uygun tam kaynakça yer alır.


ISSN: 1301-966X


Dini Araştırmalar

ISSN 1301-966X | e-ISSN 2602-2435 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Motif Yayıncılık |
Kapak Resmi

121.162

330.041

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES

                                                           "1998'den Bu Yana İstikrarlı Bir Dergi"

Dini Araştırmalar, din bilimleri ve ilahiyat alanlarındaki akademik çalışmaları desteklemeyi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve Din Eğitimi gibi alanlarda yapılan akademik çalışmaların yayınlandığı ve tartışıldığı bir ortam oluşturmayı amaç edinmiştir.


Dini Araştırmalar’da, sosyal bilimler alanında, din bilimlerinin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.


Dini Araştırmalar'a gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.


Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.


Dini Araştırmalar dergisinde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dini Araştırmalar, Kış/Aralık, Yaz/Haziran olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça gibi diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. 1998 yılından beri yayınlanmakta olan dergimizde her bir makale için İngilizce başlık ve özet (250-300 kelime) ve APA sistemine uygun tam kaynakça yer alır.


ISSN: 1301-966X


Cilt 20 Sayı 52 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 52 (15-12-2017) - Ara 2017
 1. KAPAK, KÜNYE ve İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 8
  Dini Araştırmalar Dergisi
 2. 7./13. YÜZYIL ANADOLU’SUNDA YAŞAMIŞ BİR HANEFÎ ÂLİMİN FERAĞ KAYITLARINDA SAKLI OTOBİYOGRAFİSİ: ʿALĀ-İ AḪLĀṬĪ VE MECMŪʿASI
  Sayfalar 9 - 31
  MEHMET KALAYCI
 3. DEFENSE MECHANISM AGAINST MORTALITY SALIENCE IN TURKISH MUSLIM POPULATION
  Sayfalar 33 - 55
  Mualla Yıldız, Fatıma Zeynep Belen, Kübra Türkmen Arslan, Halil İbrahim Özasma
 4. ŞÎA’NIN PEYGAMBER KISSALARINA İLİŞKİN RİVAYETLERDE EHL-İ BEYT’E ATIFLARI -KUMMÎ TEFSİRİ ÖZELİNDE-
  Sayfalar 57 - 73
  Sema Çelem
 5. تغير المعنى الزمني داخل الجملة العربية دراسة لغوية في تفسير البيضاوي
  Sayfalar 75 - 97
  Ahmet Hamdi CAN, Betül CAN, Emad ALY
 6. DİN SOSYOLOJİSİ’NDE BİR DİNİ OTORİTE TİPİ OLARAK DİN KURUCUSU
  Sayfalar 99 - 110
  Niyazi Akyüz
 7. KARŞI REFORM HAREKETİ VE DOMİNİKENLER
  Sayfalar 111 - 130
  Salihe Esen
 8. ÇOCUKLARDA ÖLÜM VE YAS ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 131 - 140
  Emre Ürer
 9. ÜÇ DÖNEM, ÜÇ TAKVİM: 2002, 2007 VE 2011 YILLARI TAKVİMLERİ ÖRNEĞİNDE DİYANET SÖYLEMİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 141 - 157
  Rıfat Atay, Halil Arslan
 10. TEFSİRDE TE’VİLİN EPİSTEMOLOJİK DAYANAKLARI: EBU’L-BEREKÂT EN-NESEFÎ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 159 - 184
  Yrd.Doç.Dr. Sıddık BAYSAL
 11. ALBERT BORGMANN’IN FENOMENOLOJİK TEKNOLOJİ YAKLAŞIMI: CİHAZ PARADİGMASI VE MİHRAKÎ KAYGILARA ÇAĞRI
  Sayfalar 185 - 200
  Tuba Nur Umut
 12. MUSA CARULLAH’IN İLAHİ RAHMETİNİN GENİŞLİĞİ HAKKINDA DÜŞÜNCESİ
  Sayfalar 201 - 222
  Rifat Suyargulov
 13. Din Eğitimi Kongresi (Darıca, 26-28 Ekim 2017)
  Sayfalar 223 - 228
  Sümeyra Arıcan, Hasan Sözen, Vahdeddin Şimşek
 14. Kitap Tanıtımı: Gus Martin, Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar
  Sayfalar 229 - 231
  Mehmet Akın