Dini Araştırmalar
Kapak Resmi
ISSN 1301-966X | e-ISSN 2602-2435 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Motif Yayıncılık |

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES

                                                           "1998'den Bu Yana İstikrarlı Bir Dergi"

Dini Araştırmalar, din bilimleri ve ilahiyat alanlarındaki akademik çalışmaları desteklemeyi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve Din Eğitimi gibi alanlarda yapılan akademik çalışmaların yayınlandığı ve tartışıldığı bir ortam oluşturmayı amaç edinmiştir.


Dini Araştırmalar’da, sosyal bilimler alanında, din bilimlerinin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.


Dini Araştırmalar'a gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.


Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.


Dini Araştırmalar dergisinde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dini Araştırmalar, Kış/Aralık, Yaz/Haziran olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça gibi diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. 1998 yılından beri yayınlanmakta olan dergimizde her bir makale için İngilizce başlık ve özet (250-300 kelime) ve APA sistemine uygun tam kaynakça yer alır.


ISSN: 1301-966X


Dini Araştırmalar

ISSN 1301-966X | e-ISSN 2602-2435 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Motif Yayıncılık |
Kapak Resmi

160.577

507.041

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES

                                                           "1998'den Bu Yana İstikrarlı Bir Dergi"

Dini Araştırmalar, din bilimleri ve ilahiyat alanlarındaki akademik çalışmaları desteklemeyi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve Din Eğitimi gibi alanlarda yapılan akademik çalışmaların yayınlandığı ve tartışıldığı bir ortam oluşturmayı amaç edinmiştir.


Dini Araştırmalar’da, sosyal bilimler alanında, din bilimlerinin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.


Dini Araştırmalar'a gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.


Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.


Dini Araştırmalar dergisinde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dini Araştırmalar, Kış/Aralık, Yaz/Haziran olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça gibi diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. 1998 yılından beri yayınlanmakta olan dergimizde her bir makale için İngilizce başlık ve özet (250-300 kelime) ve APA sistemine uygun tam kaynakça yer alır.


ISSN: 1301-966X


Cilt 21 Sayı 54 (15-12-2018) Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 54 (15-12-2018) - Ara 2018
 1. KAPAK, KÜNYE ve İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 8
  Editoryal Editoryal
 2. Mâverdî’nin İctihâd Anlayışı
  Sayfalar 9 - 26
  Davut EŞİT
 3. The Crisis of Madrasa Graduates: A Search for Identity in the Pakistani Society
  Sayfalar 27 - 38
  Farid BIN MASOOD, Umair Ali KHAN
 4. Dini Metinlerle İletişimde Anlama Odakli Bir Yöntem: Soru Sorma ve “Doğru” Sorulara Ulaşma
  Sayfalar 39 - 60
  Betül ZENGİN
 5. Initiation Ceremony in Primitive Tribes and Some Religions
  Sayfalar 61 - 80
  Necati SÜMER
 6. Kadının Ücret Karşılığı Çalışması Konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu’na Gelen Sorular
  Sayfalar 81 - 106
  Zekiye DEMİR
 7. Hz. Ömer Uygulamalarının Fıkhi Mezheplere Yansıması
  Sayfalar 107 - 130
  Yusuf EŞİT
 8. Developments in Religious Education During the Transition Period to Pluralist Democracy in Turkey
  Sayfalar 131 - 144
  Ayşe ÇALAL
 9. Zekâtın Devlet Eliyle Yönetilmesi ve Malezya Zekât Sistemi Örneği
  Sayfalar 145 - 174
  Murat AYDIN, Hakkı ODABAŞ
 10. İskender Bey İsyanlarının Dinî Boyutu ve Papalıkla İlişkileri
  Sayfalar 175 - 202
  İlir RRUGA
 11. İbn Cüzey’in Bazı Tefsir Eserlerindeki Üslup ve Usûl Sorunlarına Yaklaşımına İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 203 - 224
  Sıddık BAYSAL
 12. İnsan Hakları, Ahlak ve Kültür Açısından “Onur” Kavramına Yaklaşımın Kavramın Tanımlanmasına Etkileri
  Sayfalar 225 - 246
  Fatma Betül PARMAKSIZOĞLU
 13. Kitap Tanıtımı: Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen. Ein ErasmusPlusProjekt mit Partnern aus Deutschland, Liechtenstein und der Türkei.
  Sayfalar 247 - 252
  Hasan SÖZEN
 14. Kitap Tanıtımı: Tefsîru Âyeti “Zahera’l-Fesâdu fi’l-Berri ve’l-Bahr”
  Sayfalar 253 - 256
  Burhan BALTACI
 15. Sempozyum Tanıtımı: Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkısı Uluslararası Sempozyumu
  Sayfalar 257 - 259
  Şahin KIZILABDULLAH