Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yavuz ÜNAL |

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199

TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/

ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

Wordcat : http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page

Asos index : http://asosindex.com/alljournals/letter/DDinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yavuz ÜNAL |
Kapak Resmi

77.227

248.976

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199

TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/

ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

Wordcat : http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page

Asos index : http://asosindex.com/alljournals/letter/DCilt: 18 Sayı: 2 (Editör: Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU) Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. Louis Massignon, İslam Araştırmaları ve Katolik-Müslüman İlişkileri: Massignon Efsanesi Üzerine Eleştirel Bir Bakış
  Sayfalar 9 - 38
  Bekir Zakir Çoban
 2. PAUL TILLICH’TE AKIL-İMAN İLİŞKİSİ
  Sayfalar 39 - 61
  Habib ŞENER
 3. NESTÛRÎLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ
  Sayfalar 63 - 99
  Talha FORTACI
 4. İNSAN ONURUNA İLİŞKİN FARKLI PERSPEKTİFLER
  Sayfalar 101 - 121
  Asim DURAN
 5. KUR’AN’IN ELEŞTİRİLEN YORUM BİÇİMLERİNİN ORTAK İFADESİ: TEVİL VE ÇEŞİTLERİ
  Sayfalar 123 - 165
  Mehmet KAYA
 6. NÜBÜVVETİN İSPATI BAĞLAMINDA ZEMAHŞERÎ’NİN MU´CİZEYE BAKIŞI
  Sayfalar 167 - 184
  Hasan TÜRKMEN
 7. KUR'ÂN AYETLERİ BAĞLAMINDA NAMAZ VAKİTLERİ
  Sayfalar 185 - 211
  Şükrü AYDIN
 8. ŞEREFUDDÎN ET-TÎBÎ: HAYATI VE ESERLERİ
  Sayfalar 213 - 264
  Muhammet Sacit KURT
 9. İBNÜ’L-CEZERÎ’NİN “YEDİ HARF” MESELESİ ÜZERİNDEKİ FİKİRLERİ
  Sayfalar 265 - 303
  Yaşar AKASLAN
 10. GÜL DIŞINDAKİ ÇİÇEKLERLE İLGİLİ RİVAYETLERİN TAHLİL VE TENKİDİ
  Sayfalar 305 - 331
  Sabri ÇAP
 11. EBÛ TÂHİR ES-SİLEFÎ VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ (Ö. 576/1180)
  Sayfalar 333 - 369
  Muhammed AKDOĞAN
 12. EL-MALATÎ’NİN EHL-İ SÜNNET’İ SAVUNMA VE DİĞER FIRKALARI REDDETME BAĞLAMINDA KULLANDI-ĞI BAZI RİVAYETLER
  Sayfalar 371 - 397
  Abdurrahman ECE
 13. ARAP DİLİNDE BAĞDAŞIKLIK
  Sayfalar 399 - 419
  Yaşar DAŞKIRAN
 14. KLASİK ARAP EDEBİYATINDA “LAHN” KONULU RİVAYETLER
  Sayfalar 421 - 447
  Mehmet Nafi ARSLAN
 15. DİN-SAĞLIK İLİŞKİSİ: KANIT, TEORİ VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER, Christopher G. ELLİSON / Jefferey S. LEVİN
  Sayfalar 449 - 478
  Fatma BALCI ARVAS
 16. Müslüman Psikologların İkilemi, yazar: Dr. Malik Babikir BADRİ, Çev.: Aynur TUTKUN (Safa Yayın Dağıtım, İstanbul 2016, 130 s.)
  Sayfalar 479 - 484
  Sezai KORKMAZ