Aim


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi


Journal of Academic Researches in Religious Sciences


ISSN: 1303-9199  e-ISSN: 

 

dinbilimleri akademik araştırma dergisi, yılda iki sayı olarak  yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 


Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Scope

dinbilimleri akademik araştırma dergisi,  yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. 

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır. 

Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı

Felsefe ve Din Bilimleri:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık

İslam Tarihi ve Sanatları:
İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi