Sahibi

Prof.Dr. Yavuz ÜNAL

Turkey
db@dinbilimleri.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Editör

Dr. Hasan ATSIZ

Turkey
editor@dinbilimleri.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Editör Yardımcısı

Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU

Turkey
bekirozudogru@gmail.com
Konular: Hadis
Kurum: 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, HADİS ANABİLİM DALI
URL: https://personel.omu.edu.tr/tr/bekir.ozudogru

Alan Editörleri

Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU

Turkey
bekirozudogru@gmail.com
Konular: Hadis
Kurum: 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, HADİS ANABİLİM DALI

Zübeyir ÜÇTAŞ

Turkey
zubeyiructas@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Halil İbrahim DOĞRAMACI

Turkey
ibrahim.dogramaci@omu.edu.tr
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş.Gör. Mansur ÖZGÜL

Turkey
ozgulmansur@gmail.com
Konular: İslam Tarihi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Arş.Gör. Mansur ÖZGÜL

Turkey
ozgulmansur@gmail.com
Konular: İslam Tarihi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Yayın Kurulu

Doç.Dr. Recep DEMİR

Turkey
recepdemir55@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Faruk SANCAR

Turkey
faruksancar@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Zübeyir ÜÇTAŞ

Turkey
zubeyiructas@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Yavuz ÜNAL

Turkey
db@dinbilimleri.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Hasan ATSIZ

Turkey
editor@dinbilimleri.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Salih KESGİN

Turkey
slhkesgin@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU

Turkey
bekirozudogru@gmail.com
Konular: Hadis
Kurum: 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, HADİS ANABİLİM DALI

Danışma Kurulu