darulfunun ilahiyat
Kapak Resmi
ISSN 2630-6069 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

darulfunun ilahiyat

ISSN 2630-6069 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_
Kapak Resmi

183.536

534.232

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-5746 1925-2018