darulfunun ilahiyat
Kapak Resmi
ISSN 2630-6069 | e-ISSN 2651-5083 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

darulfunun ilahiyat

ISSN 2630-6069 | e-ISSN 2651-5083 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_
Kapak Resmi

186.249

592.090

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Cilt 29 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Bioethics and Biopolitics in Cultivating Bios and Biotopes
  Sayfalar 167 - 180
  Hans Martin Sass
 2. Çözümsüzlüğün Temellendirilmesi: Çelişen Paradigmalar Karşısında Biyoetik
  Sayfalar 181 - 200
  Mahmut Alpertunga Kara
 3. “The Most Dangerous Idea?” Islamic Deliberations on Transhumanism
  Sayfalar 201 - 228
  Anke Iman Bouzenita
 4. Ahlakî “Yapılmamalı”, İnsan Geliştirme Teknolojilerindeki Yapılabilirliği Sınırlandırmalı mı?
  Sayfalar 229 - 252
  Tuba Nur Umut
 5. Advancing Biotechnology, Moral Crossroads and Religion: A Window through Hinduism
  Sayfalar 253 - 268
  Rishi Raj Kishore
 6. Ölme Hakkı: Fritz Jahr ve İslam Hukuku Açısından Mukayeseli Bir Yaklaşım
  Sayfalar 269 - 286
  Tuba Erkoç Baydar
 7. Fıkhî Perspektiften Embriyonik Kök Hücre Araştırmaları
  Sayfalar 287 - 308
  Ülfet Görgülü
 8. İbn Ebi‘l-İsba‘ ve Bedî‘ İlmindeki Yeri
  Sayfalar 309 - 342
  Mustafa Aydın
 9. Kara Seydî-i Hamîdî (v. 912/1507) ve Umûr-ı Âmme’ye Dair Risâlesinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi
  Sayfalar 343 - 378
  Yasin Apaydın
 10. Dört Mezhebe Göre Namazlarda Kunût Duası Okumanın Keyfiyeti ve Hükmü
  Sayfalar 379 - 408
  Yakup Mahmutoğlu, Mustafa Atlan
 11. “Narrowness” and “Broadness” of Bioethics: on some Middle-European and Mediterranean Initiatives
  Sayfalar 409 - 416
  Amir Muzur, Iva Rinčić
 12. Procedural Bioethics and Content or Substantive Bioethics
  Sayfalar 417 - 424
  Salvador Ribas
 13. Kitap Değerlendirmesi: Hamdy, Sherine. Bedenlerimiz Allah’a Ait: Organ Nakli, İslam ve Mısır’da İnsan Haysiyeti Mücadelesi. İstanbul: Açılım Kitap, 2017. ISBN: 978- 605 -9608-09-1, 416 sayfa.
  Sayfalar 425 - 428
  Şeyma Ülger
 14. Kitap Değerlendirmesi: Görgülü, Ülfet. Fıkıhta Cenin Hukuku. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018. ISBN-9789755484594, 180 sayfa.
  Sayfalar 429 - 432
  Şenel Korkmaz
 15. Kitap Değerlendirmesi: Yalçın, İsmail. İslam Hukuku Açısından Yaratılışı Değiştirme-Fıtratı Bozma. İstanbul: Fecr Yayınları, 2017. 181 sayfa.
  Sayfalar 433 - 436
  Ümmü Eymen Balbaba
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-5746 1925-2018