Bu çalışma ile amaçlanan, uluslararası hukukun öznelerinden olan mülteci ve sığınmacı

olguları üzerinden kavramsal tanımlamalara giderek, bahsi geçen bu olguların tarihsel gelişim

süreci ve hukuki dayanaklarının karşılaştırmalı analizlerinin göz önünde bulundurulduğu bir

yol haritası oluşturup, 2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşı neticesinde ülkelerini terk

etmek zorunda kalan Suriyelilerin yarattığı sığınmacı krizinin Türkiye özelinde yarattığı

etkilere ve bu etkilerin ulusal mülteci hukukunun seyrinde yol açtığı tepkimelere ve de en

nihayetinde Türkiye devleti sınırları içerisinde Suriye vatandaşlarının tabi tutuldukları hukuki

statüye yönelik bir tartışma getirmektir.

Suriyeli sığınmacı krizi, Suriyelilerin Türk hukukundaki statüleri, YUKK
  • AYBAY, Rona; Yabancılar Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004 BARKIN, Ersan; ‘1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi’, Ankara Barosu Dergisi, 2014/1 BAŞAK, Cengiz; ‘Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler’, Sonsöz Gazetecilik, Ankara, 2011 DENİZ, Taşkın; ‘Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye’, TSA, Yıl.18, S.1, 2014 DOST, Süleyman; ‘Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu’, S.D.Ü. Hukuk Fak. Dergisi, Cilt.4, Sayı.1, 2014 ERGÜVEN, Nasıh S./ ÖZTURANLI, Beyza; ‘Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye’, AÜHFD, 62 (4) 2013 GIL-BAZO, Maria-Teresa; ‘Asylum as a General Principle of International Law’, International Journal of Refugee Law, Vol.27, No.1, pp.3-28, 2015-12-29 KARA, Polat/ KORKUT, Recep; ‘Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler’, Türk İdare Dergisi, Sayı.467, 2010 KARTAL, Bilhan/ BAŞÇI, Emre; ‘Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri’, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.12, Sayı.2, 2014 KURTULUŞ, Begüm; ‘Victims of the War: Turkey’s Syrian ‘Guests’’, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt.6, Sayı.2, 2015 PAZARCI, Hüseyin; Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007 POYRAZ,Yasin; ‘Suriye Vatandaşlarının Geçici Korunması ve Uluslararası Mülteci Hukuku’, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.20, Sayı.2, 2012, ss.53-69 REÇBER, Sercan; ‘Hayatın Yok Yerindekiler: Mülteciler ve Sığınmacılar’, VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu TUNÇ, Ayşe Şebnem; ‘Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme’, TESAM Akademi Dergisi, 2 (2). 29-63, 2015-12-29 UNHCR; The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol, The UN Refugee Agency, 2011 UNHCR; Protecting Refugees and the Role of UNHCR, The UN Refugee Agency, 2014 UNHCR; Turkey External Update, The UN Refugee Agency, 2015 USANMAZ, Günsu/ GÜVEN,Seda; ‘Türkiye’de Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68-1 UZUN, Elif; ‘Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme’, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt.8, Sayı.30, 2012, ss.25-58 UZUN, Aytül; ‘Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi’, ULAKBİM, 2015/1 ÜNAL, Serdar; ‘Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: ‘ÖTEKİ’ Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi’, Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol.6, No.3, 2014 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU, Kanun No.6458, 2013 YILDIZ, Özkan; ‘Türkiye Kamplarında Suriyeli Sığınmacılar: Sorunlar, Beklentiler, Türkiye ve Gelecek Algısı’, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt.16, Sayı.1, 2013
Konular Siyasi Bilimler
Dergi Bölümü DASED
Yazarlar

Yazar: Dilek Dulkadir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dased315290, journal = {Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7202}, address = {Hakkari Üniversitesi}, year = {}, volume = {1}, pages = {21 - 36}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri}, key = {cite}, author = {Dulkadir, Dilek} }
APA Dulkadir, D . (). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1 (2), 21-36. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dased/issue/31671/315290
MLA Dulkadir, D . "Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (): 21-36 <http://dergipark.gov.tr/dased/issue/31671/315290>
Chicago Dulkadir, D . "Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (): 21-36
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri AU - Dilek Dulkadir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 36 VL - 1 IS - 2 SN - -2564-7202 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri %A Dilek Dulkadir %T Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri %D 2018 %J Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi %P -2564-7202 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Dulkadir, Dilek . "Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Suriyelilerin İç Hukuktaki Statüleri". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 / 2 21-36.