Hem sinema hem de müzik aynı amaca hizmet ettiklerinden duyguyu daha derin olarak

yakalama noktasında görsellik ve işitsellik birbirini tamamalar niteliktedir. Araştırmanın

problem cümlesini, müziğin sinema üzerinde etkisi nedir? Film endüstrisi ne zamandan beri

müzikten yararlanmaktadır? Film ve Müzik sektörleri beraber çalışarak ortak bir amaca mı

hizmet etmektedirler? Sorularına yanıtları oluşturmaktadır. Araştırmanın amacını ise müziğin

insanlar üzerinde, bıraktığı etkiyi sinema ve diğer görsel işitsel sanatlarda da ne kadar çok

güçlendirdiğini açıklamak. Günümüz film endüstrisinde müzik ve ses kullanımının hangi

aşamaya geldiğini kavramak oluşturmaktadır. Araştırma günümüz film ve sinema endüstrisinin

tüm çalışanları, alan uzmanları, eğitmenlerinin film sektörüne müziğin ne kadar önemli

olduğunu daha iyi kavratmak, müzik alan uzmanları ve eğitmenlerine de görsel ve işitsel

sanatların bir bütün içerisinde hareket etmelerinin daha doğru ve etkili olduğunu kavratmak

adına önemelidir. Araştırma verileri toplanırken kaynak ve literatür tarama yöntemi

kullanılarak elde edilen bulgular tarihsel ve mantıksal bir çerçeve içersin de toplanmıştır.

Reklam, Müzik, Reklam Müziği
  • Berman, M.(1996). Katı Olan Her (ey Buharlaşıyor. Ümit Altug & Bülent Peker (Şeviren) Istanbul: Iletişim. (Orijinal kitabın basım yılı 1982). Bocock, R. (1997). Tüketim. Irem Kutluk (Şeviren). Ankara: Dost Kitabevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1993). Chaney, D. (1999). Yaşam Tarzları. Irem Kutluk (Şeviren). Ankara: Dost Kitabevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1996). Dyer, G. (1982). Advertising as Communication. London: Methuen Ewen, S. (1976). Captains of Conciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture. New York: McGraw Hill. Falk P. (1997). The Genealogy of Advertising. Pekka Sulkunen, John Holmwood, Hillary Radmar, Gerhard Schulze (Derleyen), Constructing of the New Consumer Society. Houndmills, London: Mc Millen Press. Fiske, J.(1987). Television Culture. London: Methuen. (1999). Popüler Kültürü Anlamak. Süleyman Irvan (Şeviren). Ankara: Ark Kitabevi (Orijinal kitabın basım yılı 1991). Fowles, J. (1996).Advertising and Popular Culture. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sağe Publications, Goldman, R. (1992).Readings Ad Socially. London: Routledge. Goldman, R.& Papson, S. (1994). Advertising the Age of Hypersignification. Theory, Culture&Society, 11, 23-53. Harvey, D. (1997). Postmodernligin Durumu. Sungur Savran (Şeviren). Istanbul: Metis. (Orijinal kitabın basım yılı 1989). Jeannere, A. (1993). Modernite Nedir? Nilgün Tutal (Şeviren). Mehmet Küşük (Derleyen). Modernite Versus Postmodernite. Ankara: Vadi Yayınları. Jhally, S. (1987). The Codes of Advertising: Fetishism and the Political Economy of Meaning in the Consumer Society. London: Routledge. Leiss, W. , Kline, S. & Jhally, S. (1990). Social Communication in Advertising. London, Canada: Routledge. Marchand, R. (1985). Advertising in Amerikan Dream: Making for Modernity 1920-1940. Berkeley: University of California Press. McLuhan, M. (1974). ADS: Keeping Upset With Joneses. John S. Wright ve John E. Mertes (Derleyen), Advertising Role in Society , St Paul, NY, Boston LA: West Publishing Co. Murdock, G. (1999).Iletişim Modernlik ve Insan Bilimleri. Mehmet Küşük (Derleyen). Medya, Iktidar, Ideoloji. Ankara: Ark Kitabevi Murray, R. (1995). Fordizm ve Postfordizm. S.Hall ve M. Jacques (Derleyen). Yeni Zamanlar, Abdullah Yılmaz (Şeviren). Istanbul: Ayrıntı. (Orijinal kitabın basım yılı 1990).
Konular Sosyal
Dergi Bölümü DASED
Yazarlar

Yazar: Mustafa Kabataş
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dased315723, journal = {Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7202}, address = {Hakkari Üniversitesi}, year = {}, volume = {1}, pages = {37 - 48}, doi = {}, title = {Müziğin Sinema Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kabataş, Mustafa} }
APA Kabataş, M . (). Müziğin Sinema Üzerine Etkisi. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1 (2), 37-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dased/issue/31671/315723
MLA Kabataş, M . "Müziğin Sinema Üzerine Etkisi". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (): 37-48 <http://dergipark.gov.tr/dased/issue/31671/315723>
Chicago Kabataş, M . "Müziğin Sinema Üzerine Etkisi". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (): 37-48
RIS TY - JOUR T1 - Müziğin Sinema Üzerine Etkisi AU - Mustafa Kabataş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 48 VL - 1 IS - 2 SN - -2564-7202 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi Müziğin Sinema Üzerine Etkisi %A Mustafa Kabataş %T Müziğin Sinema Üzerine Etkisi %D 2018 %J Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi %P -2564-7202 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Kabataş, Mustafa . "Müziğin Sinema Üzerine Etkisi". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 / 2 37-48.