Araştırmanın amacı, 24 Oğuz boyuna mensup olan Beydili Aşireti’nin XXI. yüzyılda

Anadolu’da yaşadığı yerleri tespit etmek ve sosyo-kültürel yapıları hakkında özgün bilgiler

sunmaktır.

Araştırmanın giriş bölümünde Beydililerin tarihi süreç içerisinde takip ettikleri göç

güzergâhları, Beydili kelimesinin anlamı, Beydililerin tabi tutuldukları iskânlar ve bu

iskânların nedenleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise yapılan saha araştırması sonucu

XXI. yüzyılda Anadolu’da Beydililerin yaşadığı 97 köy ve bu köylerin hangi illere bağlı olduğu

tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde ise Anadolu’da yirmi ilde tespit edilen yüze yakın Beydili

köyünün ekonomik yapısına, evlilik geleneklerine ve yemek kültürlerine değinilmiştir. Ayrıca

XXI. yüzyılda Beydili Aşireti’ne mensup olan yöneticilerin kimler olduğu ve hangi görevleri

icra ettikleri üzerinde durulmuştur.

Bu saha araştırmasına Adıyaman, Ağrı, Ankara, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum,

Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Mardin, Mersin, Samsun,

Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat gibi illerde yaşayan Beydili Aşireti’ne mensup kişilerin kendi

geçmişleri, gelenekleri ve ekonomik yapıları hakkında anlattığı söylemler konmuştur. Ayrıca

bu araştırmada, verilen bilgiler Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden alınan belgelerle de

desteklenmiştir. Osmanlı arşiv belgelerinin yanında aşiretler konusunda yazılmış kaynak

eserler ve incelemelerden de yararlanılmıştır.

Beydili, Badıllı, Aşiret, Konargöçer, Osmanlı
  • Arşiv Kaynakları BOA, MAD, nr. 534, s. 12-13.
  • Araştırma ve İncelemeler ATALAY, Besim, Divanü Lügati’t – Türk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2006, Cilt I. BAKIR, Abdullah, “Tevarih-i Al-i Selçuk Oğuznamesi”, Turkish Studies Dergisi, (Türkoloji Çalışmaları Dergisi), Sayı 3, Sonbahar 2008. ÇELİKDEMİR, Murat, “Osmanlı Dön. Aşiretlerin Rakka’ya İskânı (1690-1840)”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elâzığ 2001. DOĞRUÖZ, Hacer, Ankara Kültürü, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Lefkoşa, 2000. GÜNDÜZ, Tufan, “Bozulus Türkmenleri”, Doktora Tezi, Ankara 1996. HALAÇOĞLU, Yusuf, “Beydili” , İA, C. VI, 1992. ORHUNLU, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı, Eren yayıncılık, İstanbul 1987. SARI, Arif, “XVI. Yüzyılda Dulkadirli Türkmenleri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2015. SÖYLEMEZ, Faruk, Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi-Rışvan Örneği, Kitabevi Yayınları İstanbul 2011. SÜMER, Faruk, “Ceridler”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 24, 1988. _______, Faruk, “Oğuzlar'a Ait Destani Mahîyetde Eserler-Reşîdüddîn Oğuznâmesî”, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, 1998.
  • Kaynak Kişiler Abdulkadir Doğan, Büyük Salkım Köyü, 1960 doğumlu, İlkokul, Köy Muhtarı. Abdullah Can, Değirmendüzü Köyü, 1971 doğumlu, Lise Mezun, Köy Muhtarı. Abdullah Hakverdi, Akyemiş Köyü, 1950 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muh. Abdurrahman Çelik, Düzceli Köyü, 1955 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muh. Ahmet Badıllı, Külaflı Köyü, 1967 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Ahmet Çiftçi, Güllübağ Köyü, 1963 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Ahmet Erol, Beydili Köyü, 1957 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Ahmet Pilis, Tekinler Köyü, 1949 doğumlu, İlkokul Mezun, Çiftçi. Ahmet Şahin, Karayakup Köyü, 1967 doğumlu, İlkokul Mezunu, Eski Köy Muh. Ali Keleş, Tülü Köyü, 1939 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Ali Murat Badıllı, Hamurkesen Köyü, 1972 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muh. Asım Erdoğan, Karahallı Köyü, 1945 doğumlu, İlkokul Mezunu. Asiye Büyükbaş, Aydoğan Köyü, 1971 doğumlu, İlkokul Mezunu. Aslan Demirci, Çatak Köyü, , 1951 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. Avni Yüksel, Adamfakı Köyü, 1979 doğumlu, Lise Mezunu, Köy Muhtarı. Aydın Ergüven, Yurteri Köyü, 1981 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Ayşegül Kaya, Çıkılgan Köyü, 1982 doğumlu, Lise Mezunu, Ev Hanımı. Aziz Badıllı, Bölücek Köyü, 1975 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. Celal Ekinci, Kayıköy Köyü, 1951 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Cemil Yakan, Türkmen Köyü, 1956 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Cihan Demir, Sivas / Hafik, 1988 doğumlu, Üniversite Mezunu. Efendi Altan, Badıllı Köyü, ,1965 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Erol Öztürk, Beydilli Köyü, 1959 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. Fahri Durna, Yurtbaşı Köyü, 1982 doğumlu, Lise Mezunu. Fatma Özdoğan, Beydili Köyü, 1963 doğumlu, İlkokul Mezunu, Ev Hanımı. Ferhat Baydilli, Şeyhzeliha Köyü, 1975 doğumlu, Lise Mezunu, Köy Muhtarı. Feride Cibek, Alpı Köyü, 1942 doğumlu, Okumamış, Ev Hanımı. Fesih Tangüç, Kuruyaka Köyü, 1965 doğumlu, Lise Mezunu, Köy Muhtarı. Gazal Şanda, Ş.urfa/Hilvan, 1974 doğumlu, İlkokul Mezunu, Ev Hanımı. Halil Baysuğ, Kepirli Köyü, 1978 doğumlu, Üniversite, Memur. Hamdullah Turan, Ürküt Köyü, 1956 doğumlu, Lise Mezunu, Köy Muhtarı. Hasan Topçu, Beydili Köyü, 1970 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Hatice Ekinci, Çekerek, 1965 doğumlu, İlkokul Mezunu. Hayrettin Giray, Ağıllı Köyü, 1967 doğumlu, Lise Mezunu. Hikmet Şaka, Gülgen Köyü, 1964 doğumlu, Lise Mezunu, Köy Muhtarı. Hüseyin Kırıt, Beydilli Köyü, 1976 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. Hüseyin Özbayar, Beydili Köyü, 1971 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. İbrahim Halil Baydilli, Pınarbaşı Köyü, 1975 doğumlu, Ortaokul, Köy Muhtarı. İdris Damar, Hacı Hasan Köyü, 1970 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. İlhan Özkan, Armutlu Köyü, 1971 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. İsa Akbalık, Karapınar Köyü, 1964 doğumlu, İlkokul Köy Muhtarı. İsa Üçüncü, Ardıçlı Köyü, 1962 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. İsmail Gin, Başören Köyü, 1967 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. İsmail Yüksel, Yozgat-Çekerek-Kuzgun Köyü, 1967 doğumlu, Üniversite. İsmet İlhan, Keserdede, 1974, İlkokul Mezunu, Köy Muhtarı. İsmet İnce, Arıtaş Köyü, 1966 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. Kazım Üçgül, Beydili Köyü, 1961 doğumlu, İlkokul Mezunu, Eski Köy Muhtarı. Köroğlu Levet, Bin pınar Köyü, 1985 doğumlu, Ortaokul Mezunu. Lamih Badıllı, Ağızhan Köyü, 1975 doğumlu, Köy Muhtarı. M. Zeki Kaya, Andaçlı Köyü, 1962 doğumlu, Köy Muhtarı. Mehmet Beydilli, Yazı Beydili Köyü, 1970 doğumlu, Üniversite, Memur. Mehmet Emin Ateş, Kuyucak Köyü, 1954 doğumlu, İlkokul Mezunu, Köy Muh. Mehmet Emin Yazıcı, Düz Yayla Köyü, 1943 doğumlu, İlkokul, Köy Muhtarı. Mehmet Kaya, Çıkılgan Köyü, 1960 doğumlu, Üniversite. Mehmet Özbey, Zeytin Köyü, 1959 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. Mehmet Sani Aras, Kağızman, 1963 doğumlu, İlkokul, Çayarası Köy Muhtarı. Mehmet Şirin Yerdelen, H. Halil Köyü, 1977 doğumlu, Ortaokul Mezunu, H. Halil Köy Derneği Başkanı. Mehmet Yılmaz, Badilli Köyü, 1957 doğumlu, Ortaokul Mezunu, Köy Muhtarı. Merdane Katrancı, Aşağısütlü Köyü, 1937 doğumlu, Okumamış. Muhittin Bayhan, Ericek Köyü, 1961 doğumlu, Köy Muhtarı.
Konular Tarih
Dergi Bölümü DASED
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3800-6996
Yazar: Mehmet Nuri Şanda
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dased344653, journal = {Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7202}, address = {Hakkari Üniversitesi}, year = {}, volume = {1}, pages = {64 - 75}, doi = {}, title = {Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti}, key = {cite}, author = {Şanda, Mehmet Nuri} }
APA Şanda, M . (). Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1 (2), 64-75. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dased/issue/31671/344653
MLA Şanda, M . "Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (): 64-75 <http://dergipark.gov.tr/dased/issue/31671/344653>
Chicago Şanda, M . "Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 (): 64-75
RIS TY - JOUR T1 - Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti AU - Mehmet Nuri Şanda Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 75 VL - 1 IS - 2 SN - -2564-7202 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti %A Mehmet Nuri Şanda %T Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti %D 2018 %J Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi %P -2564-7202 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Şanda, Mehmet Nuri . "Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 1 / 2 64-75.