Değerler Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-880X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ensar Neşriyat | http://ded.dem.org.tr/tr

Değerler Eğitimi Dergisi,  2003 yılında yayımlanmaya başlayan, alanında ilk akademik dergi ünvanına sahip olan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Altı ayda bir; Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Dergide din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında derleme, deneysel, betimsel (literatür değerlendirmeleri, tarihsel çalışmalar vb.), kuramsal çalışmalar, model önerileri, meta-analiz türünde makaleler yayımlanır.

Din ve değerler eğitimi alanının birçok disiplinle ilişki içerisinde olmayı gerektiren disiplinler arası bir alan olduğu telakkisiyle DED, “değerler eğitimi” ve "din eğitimi" konularına odaklanmakla birlikte, sosyal bilimler alanında birçok disipline dair konuları da ele almaktadır.

DED’in temel amacı, eğitimin temel hedeflerinden biri olan değerlerin eğitimi alanına ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel katkılar sağlamak, araştırmacıların fikirlerini paylaştıkları bir platform olmaktır. 

Değerler Eğitimi Dergisi

ISSN 1303-880X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ensar Neşriyat | http://ded.dem.org.tr/tr
Kapak Resmi

69.657

212.907

Değerler Eğitimi Dergisi,  2003 yılında yayımlanmaya başlayan, alanında ilk akademik dergi ünvanına sahip olan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Altı ayda bir; Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Dergide din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında derleme, deneysel, betimsel (literatür değerlendirmeleri, tarihsel çalışmalar vb.), kuramsal çalışmalar, model önerileri, meta-analiz türünde makaleler yayımlanır.

Din ve değerler eğitimi alanının birçok disiplinle ilişki içerisinde olmayı gerektiren disiplinler arası bir alan olduğu telakkisiyle DED, “değerler eğitimi” ve "din eğitimi" konularına odaklanmakla birlikte, sosyal bilimler alanında birçok disipline dair konuları da ele almaktadır.

DED’in temel amacı, eğitimin temel hedeflerinden biri olan değerlerin eğitimi alanına ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel katkılar sağlamak, araştırmacıların fikirlerini paylaştıkları bir platform olmaktır.