Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-0132 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited | http://nobel.gen.tr/dergiyilisayisi.aspx?dergi_adi=DERLEME

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi

e-ISSN 2146-0132 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited | http://nobel.gen.tr/dergiyilisayisi.aspx?dergi_adi=DERLEME
Kapak Resmi

7.736

14.419
Yıl: 2016 Sayı: 2 Son Sayı
Sayı 2 - Tem 2016
 1. Feijoanın (Feijoa sellowiana Berg.) Biyokimyasal Özellikleri, Tıbbi ve Farmakolojik Kullanım Alanları
  Sayfalar 34 - 38
  Ömer BEYHAN, Taki DEMIR, Peral Atilla EYDURAN
 2. Hatay Yöresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi Bitkilerin Ekonomik Önemleri ve Kullanımları
  Sayfalar 59 - 61
  Ahmet MERT, Cenk Burak ŞAHIN, Cem Tufan AKÇALI
 3. Impacts of Climite Changes in Animal Genetic Diversity
  Sayfalar 1 - 2
  Hasan KOYUN, Kadir KARAKUŞ, Abuzer TAŞ
 4. Goat in Organic Animal Production
  Sayfalar 3 - 5
  Kadir KARAKUŞ, Hasan KOYUN, Abuzer TAŞ
 5. Implementation of Water Framework Directive in Turkey
  Sayfalar 6 - 10
  Ebru COKAY, Serkan EKER, İlgi KARAPINAR, Seyda KARAMAN
 6. Etnobotanik ve Tarihsel Gelişimi
  Sayfalar 11 - 13
  Fatih ÖZTÜRK, Melda DÖLARSLAN, Ebru GÜL
 7. Sürdürebilecek Tarım Gelişmesi ve Toprakta Besin Maddeleri Dengesinde Manyetik Suyun Etkisi
  Sayfalar 14 - 15
  Reza AMIRNIA, Mahdi GHIYASI, Esmaeil REZAEI-CHIYANEH, Mahdi BAYAT
 8. Dünyada Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.)Yetiştiriciliği ve Ülkemiz Meyveciliği Açısından Feijoa Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi
  Sayfalar 16 - 19
  Ömer BEYHAN, Taki DEMIR, Peral Atilla EYDURAN, Melekşen AKIN
 9. Investigation and Evaluation of the Effect to Environmental Pollution of Plastic Shopping Bags
  Sayfalar 20 - 24
  Sevgi Güneş DURAK
 10. Vejetasyon Çalışmalarının Kökeni ve Vejetasyon Örnekleme Yöntemleri
  Sayfalar 25 - 28
  Erdem YILMAZ, Melda DÖLARSLAN, Ebru GÜL
 11. Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası Açısından Biyoteknoloji
  Sayfalar 29 - 33
  Özlem BİLİR
 12. Alternatif Toprak Sürme Modellerin Agro Ekosistem Biyoçeşitliliği Üzerine Etkisi
  Sayfalar 39 - 40
  Mahdi GHIYASI, Reza AMIRNIA, Esmaeil REZAEI-CHIYANEH
 13. Sakarya İlinde Meyvecilik Potansiyeli, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 41 - 46
  Taki DEMIR, Ömer BEYHAN
 14. Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 47 - 54
  Kutay OKTAY, Erhan İŞLEK, Uğur YAŞAR
 15. An Overview of Turkey’s Offshore Wind Energy Potential Evaluations
  Sayfalar 55 - 58
  Akın İLHAN, Mehmet BİLGİLİ