Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-0132 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited |

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. Bilim, Sanat, Düşünce, Teknoloji, Yaşam Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Hukuk başta olmak üzere tüm bilim alanlarında hazırlanan derleme türündeki yayınlar, dergide Türkçe ya da İngilizce olarak yer almaktadır.  

Çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir. 

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi'ne gönderilen makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygun olması gerekmektedir. Makaleler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya herhangi bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editör, hakem ve yayın süreçleri COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından geliştirilen uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlı kalınarak yürütülmektedir.


Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi

e-ISSN 2146-0132 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited |
Kapak Resmi

27.723

100.549

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. Bilim, Sanat, Düşünce, Teknoloji, Yaşam Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Hukuk başta olmak üzere tüm bilim alanlarında hazırlanan derleme türündeki yayınlar, dergide Türkçe ya da İngilizce olarak yer almaktadır.  

Çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir. 

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi'ne gönderilen makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygun olması gerekmektedir. Makaleler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya herhangi bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editör, hakem ve yayın süreçleri COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından geliştirilen uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlı kalınarak yürütülmektedir.


Yıl: 2016 Sayı: 2 Son Sayı
Sayı 2 - Tem 2016
 1. Feijoanın (Feijoa sellowiana Berg.) Biyokimyasal Özellikleri, Tıbbi ve Farmakolojik Kullanım Alanları
  Sayfalar 34 - 38
  Ömer BEYHAN, Taki DEMIR, Peral Atilla EYDURAN
 2. Hatay Yöresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi Bitkilerin Ekonomik Önemleri ve Kullanımları
  Sayfalar 59 - 61
  Ahmet MERT, Cenk Burak ŞAHIN, Cem Tufan AKÇALI
 3. Impacts of Climite Changes in Animal Genetic Diversity
  Sayfalar 1 - 2
  Hasan KOYUN, Kadir KARAKUŞ, Abuzer TAŞ
 4. Goat in Organic Animal Production
  Sayfalar 3 - 5
  Kadir KARAKUŞ, Hasan KOYUN, Abuzer TAŞ
 5. Implementation of Water Framework Directive in Turkey
  Sayfalar 6 - 10
  Ebru COKAY, Serkan EKER, İlgi KARAPINAR, Seyda KARAMAN
 6. Etnobotanik ve Tarihsel Gelişimi
  Sayfalar 11 - 13
  Fatih ÖZTÜRK, Melda DÖLARSLAN, Ebru GÜL
 7. Sürdürebilecek Tarım Gelişmesi ve Toprakta Besin Maddeleri Dengesinde Manyetik Suyun Etkisi
  Sayfalar 14 - 15
  Reza AMIRNIA, Mahdi GHIYASI, Esmaeil REZAEI-CHIYANEH, Mahdi BAYAT
 8. Dünyada Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.)Yetiştiriciliği ve Ülkemiz Meyveciliği Açısından Feijoa Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi
  Sayfalar 16 - 19
  Ömer BEYHAN, Taki DEMIR, Peral Atilla EYDURAN, Melekşen AKIN
 9. Investigation and Evaluation of the Effect to Environmental Pollution of Plastic Shopping Bags
  Sayfalar 20 - 24
  Sevgi Güneş DURAK
 10. Vejetasyon Çalışmalarının Kökeni ve Vejetasyon Örnekleme Yöntemleri
  Sayfalar 25 - 28
  Erdem YILMAZ, Melda DÖLARSLAN, Ebru GÜL
 11. Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası Açısından Biyoteknoloji
  Sayfalar 29 - 33
  Özlem BİLİR
 12. Alternatif Toprak Sürme Modellerin Agro Ekosistem Biyoçeşitliliği Üzerine Etkisi
  Sayfalar 39 - 40
  Mahdi GHIYASI, Reza AMIRNIA, Esmaeil REZAEI-CHIYANEH
 13. Sakarya İlinde Meyvecilik Potansiyeli, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 41 - 46
  Taki DEMIR, Ömer BEYHAN
 14. Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 47 - 54
  Kutay OKTAY, Erhan İŞLEK, Uğur YAŞAR
 15. An Overview of Turkey’s Offshore Wind Energy Potential Evaluations
  Sayfalar 55 - 58
  Akın İLHAN, Mehmet BİLGİLİ