Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 98 - 116 2018-10-24

AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS
PLATON’UN İDEALAR ÖĞRETİSİ ÜZERİNE BİR YORUM

Saniye Vatansever [1]

57 104

This essay aims to offer an interpretation of Plato’s theory of forms, which clarifies the nature of the forms and determine the limits of the theory. In light of the philosophical background that influenced Plato’s thinking, I argue that the theory of forms emerges as a reaction to sophism and skepticism, which were the prevailing philosophical positions by the time Plato wrote his dialogues. More specifically, I argue that Plato responds to the moral skeptics and the relativistic tendencies of the sophists by developing an alternative theory, namely the theory of forms, which is designed to justify the existence of universally valid moral values. Although Plato’s initial motivation was to justify the existence of universally valid ethical truths, his ambition to refute sophists’ relativist arguments led him to undertake a more ambitious project through which he could demonstrate the possibility of attaining knowledge of eternal truths in general. Having determined Plato’s main motivation for and the scope of the theory of forms, this paper will also illuminate the nature of the forms and demonstrate the intransitive relationship between the forms and the particular objects.

Bu makale Platon'un formlar teorisinin bir yorumunu sunmayı amaçlamaktadır.  Bu yorumla hem formların doğası açıklanacak hem de bu teorinin sınırları gösterilecektir. Platon'un fikirlerine etki eden felsefi düşüncelerin ışığında, Platon'un formlar teorisinin, diyaloglarını yazdığı zamanın hakim felsefi görüşleri olan sofizm ve şüpheciliğe karşı bir tepki olarak ortaya çıktığını savunuyorum. Daha spesifik olarak, Platon'un, formlar öğretisini, ahlaki şüpheciliğe ve sofistlerin rölativist eğilimlerine karşı geliştirdiğini ve bu alternatif teoriyi evrensel olarak geçerli ahlaki değerlerin varlığını gerekçelendirmek için tasarladığını ileri sürüyorum. Platon’un ilk motivasyonu evrensel etik hakikatlerin varlığını haklı çıkarmak olsa da, sofistlerin rölativist argümanlarını çürütme isteği, genel olarak ebedi hakikatlere dair bilgi edinme olasılığını gösterebileceği daha iddialı bir projeyi üstlenmesini sağlamıştır. Platon’un formlar teorisinin başlıca motivasyonunu ve kapsamını belirledikten sonra, bu çalışmada ayrıca formların doğası aydınlatılacak ve de formlar ile tikel nesneler arasındaki ilişkinin geçişsizliği gösterilecektir.

 • Annas, J. (1958). Introduction to Plato’s Republic, New York, Oxford University Press.
 • Grube, G. M. A. (1958). Plato’s Thought, Boston, Beacon Press.
 • Penner, T., (1992). The Cambridge Companion to Plato, ed. by, Richard Kraut, New York, Cambridge University Press.
 • Plato, (1997). ‘Meno’ in Plato Completed Works, Ed. J. M. Cooper, Indianapolis, Hackett Publishing Company.
 • Plato, (1997). ‘Parmenides’ in Plato Completed Works, Ed. by J. M. Cooper, Indianapolis, Hackett Publishing Company.
 • Plato, (1997). ‘Pheado’ in Plato Completed Works, Ed. J. M. Cooper, Hackett Indianapolis, Hackett Publishing Company.
 • ‘Plato, (1997). Republic’ in Plato Completed Works, Ed. J. M. Cooper, Hackett Indianapolis, Hackett Publishing Company.
 • Plato, (1997). ‘Sophist’ in Plato Completed Works, Ed. J. M. Cooper, Hackett Indianapolis, Hackett Publishing Company.
 • Plato, (1997). ‘Symposium’ in Plato Completed Works, Ed. by J. M. Cooper, Indianapolis, Hackett Publishing Company.
 • Plato, (1997). ‘Theaetetus’ in Plato Completed Works, Ed. by J. M. Cooper, Indianapolis, Hackett Publishing Company.
 • Plato, (1997). ‘Timaeus’ in Plato Completed Works, Ed. by J. M. Cooper, Indianapolis, Hackett Publishing Company.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Saniye Vatansever (Primary Author)
Institution: İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { deuefad454596, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {98 - 116}, doi = {}, title = {AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS}, key = {cite}, author = {Vatansever, Saniye} }
APA Vatansever, S . (2018). AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2), 98-116. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/deuefad/issue/39919/454596
MLA Vatansever, S . "AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 98-116 <http://dergipark.gov.tr/deuefad/issue/39919/454596>
Chicago Vatansever, S . "AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 98-116
RIS TY - JOUR T1 - AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS AU - Saniye Vatansever Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 116 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS %A Saniye Vatansever %T AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS %D 2018 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Vatansever, Saniye . "AN INTERPRETATION OF PLATO’S THEORY OF FORMS". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 / 2 (October 2018): 98-116.