Taahhütname

Taahhütname'nin MS Word belgesi biçimine ulaşmak için tıklayınız.*Makale ile birlikte, deuedebiyat.dergi@gmail.com adresine gönderilecektir.

Lütfen yanıtlarınızı Evet / Hayır sütununda (X) işareti ile belirtiniz:

MAKALE YAZARI:

MAKALE BAŞLIĞI:

MAKALENİN GÖNDERİLDİĞİ TARİH:

MAKALE BAŞVURU BİLGİLERİ

E

H

Makalem daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve/ya yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınmamıştır.

Makalem dil, kültür, edebiyat, çeviribilim, tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi ve müzecilik başta olmak üzere beşeri bilimlerin çeşitli alanlarını konu alan DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin bilimsel alanına uygundur.

Makalem lisansüstü tezlerimden üretilmemiştir.

Makalem lisansüstü tezimden üretilmiştir ve bu durum makalemin açılış sayfasında, başlığa dipnot olarak belirtilmiştir.

Makalem DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi internet sitesi “Yazım Kuralları” sayfasında öngörülen yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve metin içi alıntılamalarda intihal (plagiarism) kabul edilebilecek durumlardan azami ölçüde kaçınılmıştır.

Makalem, Yazım Kuralları sayfasında belirtildiği gibi, 4000 kelimeden az ve 9000 kelimeden çok olmayacak şekilde düzenlenmiştir.

Makalemi, dergide yayınlanacağı şekliyle açılış sayfasında ismim/kurumum yazılı olarak ve hakemlere gönderileceği şekliyle ismim/kurumum yazılı olmadan, iki nüsha halinde gönderiyorum.

Hakemlere gönderilecek nüshanın metin ve notlar bölümünde veya belgenin Belge Özellikleri penceresinde, kimliğimi belirten herhangi bir bilgi mevcut değildir.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi internet sitesi “Yazım Kuralları” sayfasında öngörüldüğü şekliyle, makalemin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki özeti, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükleri ve bilimsel alanı açılış sayfasında yer almaktadır.

Makalemde bulunan resim, harita, fotoğraf, tablo, grafik ve çizimler, makalemden ayrı olarak değil, makalemin yazılı olduğu Word belgesi içinde, makalenin sonunda sıralı bir düzende gönderilmiştir.

Derginin Haziran ve Aralık sayılarında yayınlanması planlanan makaleler için son başvuru tarihleri makale çağrılarında belirtilmiştir. Bu tarihlerden sonraya kalan makale başvurularının bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacağını biliyor ve kabul ediyorum.

Bir sayı için dergiye öngörülenden fazla sayıda makale başvurusu yapıldığı veya editör tarafından o sayıya özel bir tematik düzenleme planlandığı takdirde, yayınlanmaya hak kazanan makaleler arasından belli sayıda makalenin bir sonraki sayıya aktarılacağı bilgisine sahibim.