Hakem Değerlendirme Raporu

Hakem değerlendirme raporunu Word dosyası olarak indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL UNİVERSİTY

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL of HUMANİTİES

ISSN: 2147-4958 ISSN-e: 2147-4419

HAKEM DEĞERLENDİRME RAPORU

Reviewer Evaluation Report

Makalenin Adı

The title of the paper

 

 

DEĞERLENDİRME / Evaluation

Lütfen uygun olmayan soruları cevaplamayınız.

Please do not answer the questions which are not relevant.

Evet / Yes

Kısmen / Partly

Hayır / No

1.

Makalenin başlığı içeriğe uygun mu?

Is the title of the paper relevant to the content?

 

 

 

2.

Özetler içeriğe uygun mu?

Are the abstracts relevant to the content?

 

 

 

3.

Anahtar kelimeler içeriğe uygun mu?

Are the keywords relevant to the content?

 

 

 

4.

Makalenin üslubu akademik bir dergide yayınlanmaya uygun mudur?

Is the style of the paper suitable to be published in an academic journal?

 

 

 

5.

Makale ilgili bilim dalına veya uygulamaya katkı yapabilecek nitelikte midir?

Is the paper suitable to contribute to the field of study?

 

 

 

6.

Makalede kullanılan veriler ve araştırma yöntemi amaca uygun mudur?

Are the research techniques used compatible with the aim of the paper?

 

 

 

7.

Sonuçlara objektif olarak ulaşılmış mıdır?

Is the conclusion objective and relevant for the field of study?

 

 

 

8.

Konuyla ilgili kaynaklar yeterli ve güncel midir?

Are the sources related to the subject current and sufficient?

 

 

 

9.

Tablolar metne uygun ve anlaşılabilir midir?

Are the tables, if any, clear and comprehensible?

 

 

 

10.

Şekiller metne uygun ve anlaşılabilir midir?

Are the figures, if any, clear and comprehensible?

 

 

 

SONUÇ Result

¨

Olduğu gibi yayınlanabilir / The paper can be published as it is

¨

Küçük düzeltmelerle yayınlanabilir / It can be published with minor corrections

¨

Önemli değişikliklerin yapılması gerekir / Major corrections are required

¨

Düzeltme yapılan metni tekrar görmek istiyorum

I would like to see the revised paper

¨

Kesinlikle yayınlanamaz / The paper can not be published

HAKEM HAKKINDA / About the Referee

Unvanı, Adı Soyadı

Title and name of the referee

 

E-posta / E-mail

 

Telefon / Phone

 

Tarih ve İmza

Date and Signature

 

Lütfen Değerlendirme Raporunuzu 15 gün içerisinde e-posta ya da posta ile gönderiniz.

Please send your evaluation report in 15 days via e-mail or by post.

 

Makalede düzeltilmesi gereken noktaları lütfen maddeler halinde sıralayınız.

Please list the points that need to be corrected in the article.

 


Hakemin unvanı, Adı Soyadı

Title and name of the referee


 …………………………………………………………..


Tarih ve İmza
Date and Signature

…………………………………………………………..