Dergi Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hakan ÇÖREKÇİOĞLU (Üye)

Doç. Dr. Atalay GÜNDÜZ (Üye)

Doç. Dr. Elif KESER KAYAALP (Üye)

Doç. Dr. Özlem DUVA KAYA (Editör)

Doç. Dr. Duygu S. AKAR TANRIVER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer TUNALI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Müge IŞIKLAR KOÇAK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERASLAN (Editör)

Araş. Gör. Abdullah KÜÇÜK (Dizgi)

Araş. Gör. Esra AYDIN ÖZTÜRK (Dizgi)

Araş. Gör. Mete Han ARITÜRK (Web Editörü)

Araş. Gör. Yakup ÖZTÜRK (Sekreterya)