DEU İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne Gönderilecek Yazılarda Uyulacak Kurallar

(1) Dergiye gelen yazılar, öncelikle Yazı Kurulu tarafından biçimsel olarak incelenecek, dergide yayımlanması uygun görüldüğü takdirde, içerik incelenmesi için hakeme gönderilecektir.

(2) Yazılar daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.

(3) Gönderilen yazı bir bildiriyse ve bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa, sunulduğu yer ve tarih bildirilmek koşuluyla değerlendirilmeye alınır.

(4) Dergiye gönderilen yazıların uzunluğu dergi formatımızda kaynakçayla birlikte 35 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

- Sayfa Yapısı

Üst: 6 cm

Sol: 4.5 cm

Alt: 4.8 cm

Sağ: 4.5 cm

- Karakter:

Türkçe: Garamound (Ana Metin12 punto, Dipnot 10 punto)

Arapça: Traditional Arabic (Ana Metin 13 punto, Dipnot 11 punto)

- Satır aralığı: Tek (Ana Metin ve Dipnot)

- Paragraf aralığı: Ana Metin (Önce 0nk, Sonra 6 nk), Dipnot (Önce 3nk, Sonra 3 nk)

(5) Yazılar dizgi, düzeltme ve benzeri işleri kolaylaştırması, eksiksiz ve kusursuz çıkabilmesi için Microsoft Word editörü ile yazılmalıdır.

(6) Gönderilen yazılar 4 nüsha (1 isimli üç isimsiz) çıktı olarak Esenyalı Mah. 108/2 Sk. No: 20 35140 Karabağlar/İZMİR adresine ve isimli bir nüsha da ilahiyat.dergi@deu.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.

(7) Yazıların başına, 150 (yüz elli) kelimeyi geçmemek kaydıyla Türkçe ve yabancı dilde özet (abstract) eklenmelidir.

(8) Yazıların ana temasını belirten ve internet ortamında taranmasını sağlayacak anahtar sözcükler (key words) özetin altına yerleştirilmelidir.

(9) Dipnotlar aşağıdaki formata göre verilmelidir:

               a. Makale: Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Dergi Adı, Cilt, Sayı, Basıldığı Yer ve Tarih, sayfa numarası.

İbrahim Emiroğlu, “Cedel Nedir?”, DEU İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı XII, İzmir 2000, s. 17.

b. Kitap: Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Yayınevi, Basıldığı Yer ve Tarih, sayfa numarası.

İbrahim Emiroğlu, Sufi ve Dil, İnsan Yayınları, İstanbul 2002,  ss. 26-27.

c. Tekrar eden göndergeler (referans) için:

Ard arda gelen eserlerde, makale ve kitap için; a.g.e., sayfa numarası.

Öner, a.g.e., s. 23. a.g.e., s. 44.

Aralıklı gelen eserler için; Yazarın Soyadı, basım tarihi, sayfa numarası.

Öner, 1967, s. 38.

d. Ansiklopedi maddeleri:

Yazarı bilinen maddeler için;

Yazarın Adı soyadı, “madde başlığı”, Ansiklopedinin Adı, Cilt, Basım yılı ve yeri, sayfa numarası.

Yazarı bilinmeyen ya da belirtilmemiş maddeler için:

“Madde başlığı”, Ansiklopedinin Adı, Cilt, Basım Yılı ve yeri, sayfa numarası.


(10) Makalenin sonuna Kaynakça eklenmelidir.

 

Dergimizin sayıları dergipark üzerine yüklenmeye başlamıştır.

Çok yakında tüm içeriğe online ulaşmak mümkün olacaktır.