Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-504X | e-ISSN 2147-7973 | Periyot Yılda 2 Sayı , Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi | http://dergi.iibf.deu.edu.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1986 yılından 2019 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi adıyla yılda iki kez Temmuz ve Aralık aylarında yayımlanmıştır. 2019 yılı ile birlikte yılda dört kez yayımlanması planlanmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne aittir.

Dergimiz aşağıdaki dizinlerde taranmış ve taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-504X | e-ISSN 2147-7973 | Periyot Yılda 2 Sayı , Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi | http://dergi.iibf.deu.edu.tr
Kapak Resmi

57.871

303.662

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1986 yılından 2019 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi adıyla yılda iki kez Temmuz ve Aralık aylarında yayımlanmıştır. 2019 yılı ile birlikte yılda dört kez yayımlanması planlanmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne aittir.

Dergimiz aşağıdaki dizinlerde taranmış ve taranmaktadır.

Cilt 33 Sayi 2 Son Sayı
Cilt 33 - Sayı 2 - Oca 2019
 1. The Effects of the Administrative Buildings of Companies on Creating and Sustaining Corporate Identity
  Sayfalar 385 - 410
  Kutay MUTDOĞAN, Alım Selin MUTDOĞAN
 2. Asyalı Kadın Figürü ve Siyasetin Etkin Bir Öznesi: İndira Priyadarşini Gandi
  Sayfalar 411 - 434
  Mehmet Yahya ÇİÇEKLİ
 3. Hedonik Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörlerin Analizi
  Sayfalar 435 - 454
  Murat AKKAYA
 4. Nakit Temettü Politikaları ve Sermaye Birikimi: Seçilmiş Piyasalar Geneli İçin Firmalar Bazında Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 455 - 476
  Mustafa ÇAYIR, Nasuh Oğuzhan ALTAY
 5. An Integration of HF-AHP and ARAS Techniques in Supplier Selection: A Case Study in Waste Water Treatment Facility
  Sayfalar 477 - 497
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Kevser YILMAZ, Elif ÇİRKİN
 6. Kontrol Odağı ve İşyeri Prokrastinasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 499 - 515
  Tuğçe KUMRAL, Mahmut PAKSOY, Serdar BOZKURT
 7. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 517 - 541
  Serkan ŞAHİN, Zeynel Abidin ÖZDEMİR, Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 8. Bilimsel Yaklaşımlarla Değişim, Dönüşüm ve Kalite 4.0
  Sayfalar 543 - 568
  Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 9. ÇKKV Yöntemleri İle İmalat İşletmelerinde TZY Performans Faktörlerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi ve En İdeal Rekabet Stratejisi Seçimi: Ordu İli Örneği
  Sayfalar 569 - 593
  Selçuk KORUCUK
 10. BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 595 - 622
  Ejder AYÇİN
 11. Bir İktidar Aracı Olarak Dış Yardım Ve Dış Borçlar: Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Türkiye’nin Dış Borçlanma / Borçlandırılma Serüveni
  Sayfalar 623 - 655
  Begüm KORKMAZ, Sibel AYBARÇ
 12. Belediye Çalışanlarının Mutlulukları: Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 657 - 678
  Hüriyet BİLGE