Dicle Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Tıp Dergisi

ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/
Kapak Resmi

230.342

721.711

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Degisi Son Sayı
Cilt 45 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Chronic Cough: A neglected area in pediatric clinical practice
  Sayfalar 229 - 335
  Ali Özdemir
 2. Greft sağkalımını etkileyen faktörlerin transplant böbrek biyopsileriyle değerlendirilmesi
  Sayfalar 237 - 244
  Emre Sedar Saygılı, Nurhan Seyahi, Haydar Durak, Hikmet Soylu, Mahir Cengiz, Mehmet Rıza Altıparmak
 3. Stereotactic biopsy of the brain mass lesions: a tertiary hospital experience
  Sayfalar 245 - 253
  Erkut Baha Bulduk, Ayfer Aslan, Özgür Öcal, Ömer Hakan Emmez, Gökhan Kurt, Şükrü Aykol
 4. Cinsiyet ve Yaş Farklılıklarının Ergenlerin Depresyon, Anksiyete Bozukluğu, Kendine Zarar Verme, Psikoz, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Alkol-Uyuşturucu Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkili Sorunlara Etkisi
  Sayfalar 255 - 264
  Selen Özakar Akça, Filiz Selen, Emre Demir, Tahir Demir
 5. Memenin Duktal Karsinoma in Situ Lezyonları: Histopatolojik özellikler ile p53, HER2/neu, bcl-2 ve PCNA Ekspresyonu arasındaki ilişki
  Sayfalar 265 - 273
  Murat Tad, Sezer Kulaçoğlu
 6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Tekrarlayan Abortus Olgularında Protrombin, MTHFR, FV Leiden ve PAI-1 Polimorfizmlerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 275 - 281
  Evren Gumus
 7. Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 283 - 290
  Mert Ulaş Barut
 8. Yeni Bir Hemostatik Ajan Olan Mecsina Hemostopper® ‘ın Farklı Testlerle Sitotoksisitesinin Değerlendirilip, Kalvarial Osteoblast Proliferasyonuna Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 291 - 296
  Mustafa Çiçek, Mehmet Kemal Tumer
 9. Gebelikte Tütün Dumanı Maruziyetinin Anne Sıçan Akciğer Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Alfa Lipoik Asitin Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 297 - 307
  Elif Erdem Güzel, Nalan Kaya, Gonca Ozan Kocamüftüoğlu, Mehmet Ali Kısaçam, Dürrin Özlem Dabak, İbrahim Enver Ozan
 10. Association with Platelet Distribution Width and New-Onset Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Grafting
  Sayfalar 309 - 316
  Ferhat Özyurtlu, Gökhan Albayrak
 11. İntrakranial Menenjioma Olgularının Değerlendirilmesi: 72 Hastanın Analizi
  Sayfalar 317 - 325
  Yahya Turan, Tevfik Yılmaz
 12. Psöriazis vulgaris hastalarında nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi ve C-reaktif protein değerleri
  Sayfalar 327 - 334
  İsa An, Derya Uçmak
 13. Parkinson Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 335 - 340
  Funda Dikkaya, Ahmet Özkök, Şakir Delil
 14. Metallosis following to neglected failed total knee replacem
  Sayfalar 353 - 355
  Selçuk Frik, Metin Işik, Bertan Cengiz, Ramin Moradi
 15. Fenilketonürili Hastada Anestezi Yönetimi
  Sayfalar 357 - 360
  Enes Çelik, Zeynep Baysal Yıldırım, Feyzi Çelik, Abdulmenap Güzel, Yusuf İpek
 16. Ameliyat Sonrası Bulantı Kusma Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar
  Sayfalar 341 - 351
  Yeşim Yaman Aktaş, Dilek Gürçayır, Canan Atalay