Dicle Tıp Dergisi

ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/
Kapak Resmi

185.849

458.927

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Tıp Dergisi Son Sayı
Cilt 44 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Sol Pnömotoraks ile Santral Kitle Pnömonektomi Sonrası Kontralateral Pnömotoraks
  Sayfalar 395 - 399
  Onur Derdiyok, Cağatay Saim Tezel, İlker Kolbaş, Serda Metin Kanbur, Levent Alpay, İrfan Yalçınkaya
 2. Bone Hydatid Cyst Disease
  Sayfalar 401 - 404
  Yavuz Pirhan, Necmi Kurt
 3. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokolün Bir Olgu Sunumu Üzerinden Adli Tıbbi Değerlendirilmesi
  Sayfalar 405 - 409
  Yaşar Tıraşçı, Cem Uysal, Aydın Altınal, Mustafa Akın, Ubeydullah Durmaz
 4. Yurtta Kalan Üniversiteli Kız Öğrencilerde Metabolik Sendrom Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 305 - 314
  Murat Açık, Funda Pınar Çakıroğlu
 5. Apoptotic Effects of Reduced Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) on Mouse Liver and Kidney
  Sayfalar 315 - 324
  Berna Tezcan, Gülay Hacıoğlu, Selcen Aydın Abidin, İsmail Abidin
 6. İntraartiküler propolis ekstraktının erişkin sıçanlarda deneysel osteoartrit tedavisinde etkinliği
  Sayfalar 325 - 332
  Gökçen Kerimoğlu, Mehmet Emre Baki, Kübra Akbulut Çakıroğlu
 7. Adneksiyal Torsiyonlu Hastaların Tanısında Mean Platelet Volümün Rolü Var mıdır?
  Sayfalar 333 - 337
  Adnan İncebıyık, Hacer Uyanıkoğlu
 8. Çoklu Primer Tümörler-Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 339 - 343
  Gökşen İnanç İmamoğlu, Tülay Eren, Süleyman Şahin, Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş, Ramazan Esen, Ebru Çılbır, Fatih Karataş, Özgür Ömer Yıldız, Pelin Gümüş
 9. Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Adli Vakaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 345 - 353
  Abdullah Yazar, Fatih Akın, Esra Türe, Dursun Odabaş
 10. Çevresel Asbeste Maruz Kalan Erişkin Bireylerde Kaygı ve Umutsuzluk Düzeyleri
  Sayfalar 355 - 364
  Gülhan Yiğitalp, Günay Saka
 11. Huntington Hastalığında Dikkat Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 365 - 371
  Murat Gültekin, Ayten Ekinci
 12. Mikroenkapsüle edilen paratiroid hücrelerinin in-vitro optimizasyonu
  Sayfalar 373 - 380
  Emrah Yücesan, Harun Başoğlu, Beyza Göncü, Nur Özten Kandaş, Yeliz Emine Ersoy, Fahri Akbaş, Erhan Ayşan
 13. p-Cymene Based Organometallic Ruthenium(II)-Arene Complexes with Benzaldehyde Derived Thiosemicarbazones: Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity
  Sayfalar 381 - 394
  Murat Yavuz, Pelin Köse Yaman, Nurdan Öztürk, Suna Timur, Elif Subaşı