Dicle Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Tıp Dergisi

ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.diclemedj.org/
Kapak Resmi

223.069

663.646

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Degisi Son Sayı
Cilt 45 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Components of the Complete Blood Count in Type 2 Diabetes Mellitus with Inadequate Glycemic Control
  Sayfalar 113 - 120
  Muhammed Kizilgul, Erkam Sencar, Bekir Ucan, Selvihan Beysel, Ozgur Ozcelik, Mustafa Ozbek, Erman Cakal
 2. Yaşlı bireylerde cilt yüzeyi üzerinden torasik kifoz ve lumbal lordoz açılarının değerlendirilmesi: Spinal Mouse geçerliliği ve güvenilirliği
  Sayfalar 121 - 127
  Öznur Büyükturan, Buket Büyükturan, Mehmet Yetiş, Aysu Yetiş
 3. Açık tibia kırıklarının minimal invaziv teknikle kilitli plakla tedavinin orta dönem sonuçları
  Sayfalar 129 - 138
  Ramazan Atiç, Celil Alemdar, Abuzer Uludag, Serdar Sargın, Abdulkadir Aydın, Ahmet Kapukaya
 4. Long-term Outcomes of Surgical Management of Insulinoma: Single Center Experience
  Sayfalar 139 - 146
  Abdullah Ulku, Orcun Yalav, A. Gokhan Saritas, Ahmet Rencuzogullari, Kubilay Dalci, Ismail Cem Eray, Ozgur Yagmur, Atılgan Tolga Akcam
 5. The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques
  Sayfalar 147 - 155
  Burhan Özalp, Abdulkadir Calavul, Sinan Taşkan, Mirza Yıldırım
 6. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Üçüncü Basamak Gastroenteroloji Kliniğinin Toksik Hepatit Deneyimi
  Sayfalar 157 - 164
  Feyzullah Uçmak, Elif Tuba Tuncel, Hüseyin Kaçmaz, Berat Ebik, Muhsin Kaya
 7. Bronşektazide Klinik Özellikler ve Cerrahi Tedavinin Sonuçları
  Sayfalar 165 - 171
  Erdoğan Dadaş
 8. Akut Subdural Hematomlu 106 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
  Sayfalar 173 - 178
  Hüseyin Özevren, Salih Hattapoğlu
 9. Kör teknik ile supraklavikülar blok uygulanan hastalarda bupivakain ile levobupikainin’in etkilerinin karşılaştırması
  Sayfalar 179 - 185
  İlhan Bahar, Hilmi Demirkıran, Haktan Karaman
 10. Association of signal transducer and activator of transcription, interleukin-6, and interleukin-10 positivity with antiviral treatment in cirrhotic liver samples from patients with the hepatitis B or C virus
  Sayfalar 187 - 194
  Faik Tatlı, Saime Hale Kırımlıoğlu, Sezai Yılmaz, Orhan Gözeneli, Cüneyt Kayaalp, Melih Karıncaoğlu, Abuzer Dirican, Bora Barut, Vedat Kırımlıoğlu
 11. Breast Cancer Stem Cells and Iron Dependency
  Sayfalar 195 - 200
  Ufuk Ozer
 12. The Evaluation Of Quality Of Life Of Relatives Caring For Patients With Parkinson’s Disease
  Sayfalar 201 - 208
  Faruk Ömer Odabaş, Ali Ulvi Uca
 13. Nadir Görülen 48,XXYY sendromlu Olgu
  Sayfalar 219 - 222
  Diclehan Oral, Selda Şimşek, Ayşegül Türkyılmaz, İlyas Yücel, Hilmi İsi
 14. Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu
  Sayfalar 223 - 227
  Mert Cemal Gokgoz, İzzet Ökçesiz, Hamdi Taşlı, Yusuf Çağlar Yiğit, Ahmed Taha
 15. Eksozomlar ve Kanserdeki Rolleri
  Sayfalar 209 - 217
  Süreyya Bozkurt