Dil Araştırmaları
Kapak Resmi
ISSN 1307-7821 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Avrasya Yazarlar Birliği |

Dil Araştırmaları

ISSN 1307-7821 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Avrasya Yazarlar Birliği |
Kapak Resmi

41.359

93.380
Sayı: 16 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 16 - Haz 2015
 1. Carbognano’ya Göre Osmanlı Türkçesi Yazı ve Konuşma Dili İlkeleri
  Sayfalar 7 - 27
  Yavuz Kartallıoğlu
 2. Remarks on The Phonology of The Transitional Period of Northwestern Karaim
  Sayfalar 29 - 42
  Kamil Stachowski
 3. Eçi’den Ağa’ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik
  Sayfalar 43 - 49
  Rıdvan Öztürk
 4. Köktürk Harfli Yazıtlarla Çuvaşça Arasındaki Ortak Kelimeler
  Sayfalar 51 - 82
  Feyzi Ersoy
 5. Eski Türkçede Varlık ve Yokluk İşaretleyicilerinin (ba:r, yo:k) Gramerleşme Süreçleri
  Sayfalar 83 - 101
  Ferruh Ağca
 6. Vurgulama İşlevli Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu
  Sayfalar 103 - 119
  Dilek Ergönenç Akbaba
 7. Eski Türkçede İlgi ve Belirtme Durum Ekleri Üzerine
  Sayfalar 121 - 132
  Hakan Özdemir
 8. Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar
  Sayfalar 133 - 161
  Gülcan ÇolakBostancı
 9. Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Bir Eser “Kitab-ı Türkiyat Dili”
  Sayfalar 163 - 189
  Lemi Akın
 10. Ak Koyunlu Beyi Osman Bey’in Unvanı: Yülük mü İlig mi?
  Sayfalar 191 - 198
  Fatma Akkuş Yiğit
 11. Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin “Lütuf ve Şükran İfadesi” Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı-
  Sayfalar 199 - 223
  Zeynep Gençer
 12. Türkiye Türkçesi Batı Grubu Ağızları ile Drama Göçmenleri Ağızlarında {idi(n)} Çekimli Fiilindeki /n/ Sesbirimi Üzerine
  Sayfalar 225 - 236
  İlknur Karagöz
 13. “Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor?” Sorusuna Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma
  Sayfalar 237 - 257
  Yasemin Özcan Gönülal
 14. Kırgızların Eski Yazısının Tarihi Hakkındaki Görüşler
  Sayfalar 259 - 267
  Mirlanbek Nurmatov
 15. Kutadgu Bilig’in Metin Sorunları
  Sayfalar 269 - 286
  Robert Dankoff, Erdem Uçar
 16. Azerbaycan Türkçesinde İsim Yapım Ekleri, B. Sıfatlar, -ki
  Sayfalar 287 - 293
  E. V. Sevortyan, Mehman Musayev, Cemile Kınacı
 17. A Turkic Medical Treatise from Islamic Central Asia: A Critical Edition of a Seventeenth–Century Chagatay Work by Sub?an Qulï Khan. Edited, Translated and Annotated by László KÁROLY. Brill’s Inner Asian Library. Volume 32. Editors: Michael DROMPP; Devin DEWEESE; Mark C. ELLIOTT. ISBN: 9789004282568. Leiden. 2015
  Sayfalar 297 - 304
  Erdem Uçar
 18. Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. II: Nomina – Pronomina – Partikeln. Teil 1: a – asvık. Neubearbeitung. Stuttgart, 2015. XXVI, 307 S. Kartoniert ISBN 978-3-515-11006-8
  Sayfalar 305 - 308
  Hüseyin Yıldız
 19. Ehmetyanov, R.; Möhemmetinov, R., Nurieva, F., Ganiev, F.; (Aktaran Mustafa Öner) (2014), Türkçe-Tatarca Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 358 s., ISBN: 978-975-16-28-42-8
  Sayfalar 309 - 313
  Işılay Işıktaş Sava
 20. Cengiz Alyılmaz, İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015, ISBN:978-975-442-676-2
  Sayfalar 314 - 317
  Yaşar Şimşek
 21. Fatih Özek (2014), Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler, Akçağ Yayınları, Ankara, 286 s., ISBN: 978-605-605-152-8
  Sayfalar 318 - 322
  Orhan Baldane
 22. Yeter Torun, Türkçede Gelecek Zaman ve Kiplik Özellikleri, Karahan Kitabevi, Adana, 2013, 209 s. ISBN: 978-605-4454-87-7
  Sayfalar 323 - 327
  Aysun Demirez Güneri