Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Kapak Resmi
ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |

17. sayı (Nisan 2018) sayısı yayımlanmıştır.  YENİ


Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinde yayımlanan makaleler DOI numaralıdır.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |
Kapak Resmi

9.322

68.466

17. sayı (Nisan 2018) sayısı yayımlanmıştır.  YENİ


Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinde yayımlanan makaleler DOI numaralıdır.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Son Sayı
Sayı 17 - Nis 2018
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  -- --
 2. Jenerik sayfası
  Sayfalar 2 - 3
  -- --
 3. İçindekiler
  Sayfalar 4 - 6
  - -
 4. Editörden
  Sayfalar 7 - 9
  Ahmet KOÇAK
 5. Halil Nihat’ın, Mehmet Akif’in Âsım’ını Tanıtan Mizahî Bir Manzumesi
  Sayfalar 11 - 26
  Muharrem DAYANÇ
 6. Hayvan Sevgisini Öne Çıkaran İki Eser: “Yenilmeyen” ve “Gamsızın Ölümü”
  Sayfalar 27 - 46
  Muhittin Doğan
 7. Etik İle Estetik Arasında Türk Edebiyatçısı Yahut Bir Mürşit Olarak Romancı
  Sayfalar 47 - 56
  Ertan ENGİN
 8. Merâgaî’nin ‘Seyahatnâme-yi İbrahim Beg’i Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 57 - 77
  Soner İŞİMTEKİN
 9. Mavi Anadoluculuk ve Sabahattin Eyüboğlu’na Eleştirel Bakışlar
  Sayfalar 79 - 86
  Emel KOŞAR
 10. Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 87 - 106
  Canser KARDAŞ
 11. Birinci Dünya Savaşında Suriye’de Panislamist Propaganda: Eş-Şark Gazetesi Örneği
  Sayfalar 107 - 126
  M. Talha ÇİÇEK
 12. Usul-i Cedit Eğitim ve Selim Sabit’in Elifba Risalesi
  Sayfalar 127 - 139
  Selçuk Türkyılmaz
 13. İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Arapça Yazma Becerileri Kazanımlarını Edinme Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 141 - 157
  Gürkan DAĞBAŞI
 14. Ömer bin Mezîd’in Mecmû‘atü’n-Nezâ’ir’indeki Bilgiler Işığında Aruz Öğretimine Yeni Bir Bakış
  Sayfalar 159 - 176
  Cenk AÇIKGÖZ
 15. Yeni Belgeler Işığında Mehmed Şâkir Efendi
  Sayfalar 177 - 189
  Ersin DURMUŞ
 16. Bingöl Halk İnançları ve Uygulamaları
  Sayfalar 191 - 222
  Yılmaz IRMAK
 17. Finansman Kaynağı Olarak Bey’ Bi’l-Vefâ Bey’ Bi’l-İstiğlâl, Bey’u’l-Îne
  Sayfalar 223 - 251
  Enver Osman KAAN
 18. Decay and Decomposition of Western Ideals and Values in Joseph Conrad’s Heart of Darkness
  Sayfalar 253 - 269
  Fikret GÜVEN
 19. Applying Gilly Salmon’s Five Stage Model For Designing Blended Courses
  Sayfalar 271 - 290
  Mokhira RUZMETOVA
 20. Yunanperest Çılgınlık ve Helenseverlik
  Sayfalar 291 - 316
  Şaban BIYIKLI
 21. “Gobu”Stan’ın Gizemi (Kıpçaklar’a Giden Yol) Kitabı Hakkında
  Sayfalar 317 - 322
  Murat TAN
 22. Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri Üzerine Genel Bir Giriş
  Sayfalar 323 - 329
  Meliha ÖZHAN
 23. Paul H. Fry, Edebiyat Kuramı Üzerine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 331 - 337
  Bilal AKYÜZ
 24. Yayın İlkeleri
  Sayfalar 339 - 344
  - -