Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi ULAKBİM TR DİZİN'de de taranmaya başlamıştır.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 2018 İlkbahar sayısında yayımlanması planlanan                17. sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Makale göndermek isteyen akademisyen ve araştırmacılar 1 Nisan 2018 tarihine kadar yazılarını gönderebilirler. 

 

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI/Journal of Language and Literature Studies (DEA) 2010 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Makale gönderimi ve yayın süreci ile ilgili her türlü iletişim hakemlidergi@tded.org.tr adresi üzerinden sağlanmaktadır.DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI (Journal of Language and Literature Studies / DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.