Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Kapak Resmi
ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |

Uluslararası Alan İndekslerinde taranan Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 18. sayısı (Ekim 2018) yayınlanmak üzere 

Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinde yayımlanan makaleler DOI numaralıdır.Değerli Bilim İnsanları, 

Ekim 2018 tarihinde yayımlanacak 18. sayımız için makale kabulü Mayıs ayı itibariyle dolmuşturİlginiz için teşekkür ederiz. 19. sayı için çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |
Kapak Resmi

11.192

86.613

Uluslararası Alan İndekslerinde taranan Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 18. sayısı (Ekim 2018) yayınlanmak üzere 

Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinde yayımlanan makaleler DOI numaralıdır.Değerli Bilim İnsanları, 

Ekim 2018 tarihinde yayımlanacak 18. sayımız için makale kabulü Mayıs ayı itibariyle dolmuşturİlginiz için teşekkür ederiz. 19. sayı için çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Cilt 18 - Sayı 18 - Eki 2018
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  - -
 2. Jenerik
  Sayfalar 1 - 4
  Türkiye Dil ve Derneği
 3. İçindekiler
  Sayfalar 5 - 6
  Türkiye Dil ve Derneği
 4. Macaristan Kuman-Kıpçaklarından Kalan Bir Sayışmaca Üzerine Dilbilimsel Açıklamalar
  Sayfalar 13 - 30
  Hakan AYDEMİR
 5. Nâzım Hikmet’in “Orkestra”sı: Üslupbilimsel Bir Çözümleme
  Sayfalar 31 - 55
  Mustafa Balcı, Tuba Yilmaz
 6. İdeoloji’den Din’e: İsmet Özel’in 70 Sonrası Şiirlerinde Anlam Arayışı
  Sayfalar 57 - 80
  Nusret Yılmaz
 7. On Altıncı Asırda Yazılmış Ahirete Dair Bir Mesnevi: Şemsî Paşa’nın İ‘tikâd-nâmesi
  Sayfalar 81 - 99
  Kadri Hüsnü Yılmaz
 8. Ulupamir-Kırgız Adlarındaki Ad Seçimi Farklılaşmaları (Ulupamir Mahallesi Örneği)
  Sayfalar 101 - 126
  Rabia Şenay ŞİŞMAN
 9. Textlinguistic Analysis of The Short Stories And Language Teaching Sample of Eveline By Joyce
  Sayfalar 127 - 167
  Gülşen TORUSDAĞ
 10. Mutfak Çıkmazı’nda Felsefi Bir Eylem Olarak Yemek Yapmak ve Yemek Yemek
  Sayfalar 169 - 197
  Şener Şükrü YİĞİTLER
 11. Shelley’s Revolutionary Idealism in Prometheus Unbound
  Sayfalar 199 - 210
  Abdulkadir HAMARAT
 12. 18. Yüzyıl Şairlerinden Abdullah Sıdkî ve Divan’ının Şekil Özellikleri
  Sayfalar 211 - 228
  Ahmet AKGÜL
 13. Class and Art in E. M. Forster’s Howards End
  Sayfalar 229 - 245
  Hatice YURTTAŞ
 14. Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi
  Sayfalar 247 - 264
  İsmail Güleç, Güler DOĞAN AVERBEK
 15. Sinop’un Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirlerindeki Pastoral Duyarlılığa Etkisi
  Sayfalar 265 - 275
  Can ŞEN
 16. Ali Şir Nevaî Şiirinin Sadık Bey Sadıkî Sanatına Etkisi
  Sayfalar 277 - 285
  Tölqin SULTANOV
 17. “Yevsey Klimkov” ile “Murtaza”nın Görev Ahlâkı Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 287 - 310
  Derya KILIÇKAYA
 18. Ayla Kutlu’nun Yıldız Yavrusu Adlı Çocuk Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Değişen Baba Figürü
  Sayfalar 311 - 320
  Ali KURT, Ece Burçin AYAZ
 19. Ahmet Mithat Efendi’nin “Hallu’l-Ukad” Adlı Eserinde Avrupalı İktisatçılara Yaklaşımı
  Sayfalar 321 - 340
  Engin ÇAĞMAN
 20. Berlin Devlet Kütüphanesinde Bulunan XVII. Yüzyıla Ait Bir Mecmuadaki Türk Atasözleri Derlemesi
  Sayfalar 341 - 356
  Ahmet Naim ÇİÇEKLER, Esma Baralı ÇİÇEKLER
 21. “Sosyal Tip Problemi: Bir Gözden Geçirme”
  Sayfalar 357 - 394
  Alper GÜNAYDIN
 22. Dilbilim ve Edebiyat: Edebi Eleştirmen İçin Bir Araç Olarak Üslup Çözümlemesi
  Sayfalar 395 - 408
  Tuba Yilmaz
 23. David Damrosch’un Gömülü Kitap: Gılgamış Büyük Destanının Kaybı ve Yeniden Keşfi Adlı Eserinin Kritiği
  Sayfalar 409 - 421
  Timuçin Buğra EDMAN
 24. Nasiba Yusupova, Türkçe – Özbekçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, ISBN 978-975-16-3486-9, Ankara 2018, 674 s.
  Sayfalar 423 - 427
  Saidbek BOLTABAYEV
 25. Doç. Dr. ŞİŞMAN, Bekir; Türk Kültüründe Evlilik (Geleneğin Son Yüzyılı - Samsun Örneği), Kurgan Edebiyat Yayınları: 182, Edebiyat Dil Araştırma ve İnceleme Dizisi: 73, Ankara 2017, XV+264 s. ISBN: 978-605-2030-24-0
  Sayfalar 427 - 431
  Mustafa EREN