Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |
Kapak Resmi

312.518

819.149

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Sayı 57 - Ağu 2018
 1. TÜRKİYE’DE HUKUKİ VE İDARİ AÇIDAN DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1 - 19
  Demet AKDENİZ
 2. ALGILANAN YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 20 - 36
  Ayşe Nur AKYÜZ, Edip ÖRÜCÜ
 3. GEÇİŞ SÜRECİ VE MAKROEKONOMİK YAPI: SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 37 - 56
  E.Yasemin BOZDAĞLIOĞLU, Umut EVLİMOĞLU
 4. MATEMATİK BAŞARISINDA MATEMATİK KAYGISI, BENLİK SAYGISI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANCI, CİNSİYET VE OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN ROLÜ
  Sayfalar 57 - 73
  Ümit PEKDEMİR, Hikmet YAZICI, Fatma ALTUN, Cansu TOSUN
 5. FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 74 - 83
  Birsen ÇEKEN, Merve ERSAN, Damla TUĞRUL
 6. ÖRGÜT YAPISINI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 84 - 91
  Murat ÇUBUKCU
 7. HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE”
  Sayfalar 92 - 102
  Kenan DEMİR
 8. DATA MINING AND IT’S APPLICATION IN THE INSURANCE INDUSTRY
  Sayfalar 103 - 119
  Özgür AKPINAR
 9. EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY AND MONETARY POLICY IN TURKEY
  Sayfalar 120 - 128
  Güner TUNCER, Adil AKINCI
 10. SENDİKALILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MAVİ YAKALILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 129 - 143
  Oğuz BAŞOL, İskender GÜMÜŞ, Nisan Nur ÇAKIR
 11. GÖÇÜN KENTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KÜTAHYA İL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 144 - 162
  Yavuz BOZKURT, Resul AYFER
 12. KİRLETEN ÖDER İLKESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİ VE NEGATİF DIŞSALLIKLAR SORUNU
  Sayfalar 163 - 181
  Özcan SEZER, Gökhan DÖKMEN
 13. BÜTÇELEME SÜRECİNDE ETKİNLİĞİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 182 - 195
  Fazlı YILDIZ, Fatma ALKAN
 14. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ANLAYIŞINDA YENİ BİR KAVRAM: DÖNGÜSEL EKONOMİ
  Sayfalar 196 - 204
  Hüseyin ÖNDER
 15. ŞEYH ÇAKIR( IŞIK ÇAKIR) OCAĞI İKRAR CEMİ RİTÜELİ
  Sayfalar 205 - 216
  Erdal ADAY
 16. ADANA MÜZESİ'NDEN ATTİKA TİPİ LAHİT PARÇALARI
  Sayfalar 217 - 231
  Figen ÇEVİRİCİ-COŞKUN
 17. KÜRESELLEŞME-YERELLEŞME EKSENİNDE YEREL SİYASETİN DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 232 - 237
  Murat YAMAN, Özgür ÖNDER
 18. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SUNULAN SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN MÜŞTERİLERİN MARKA BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KÜTAHYA’da BİR UYGULAMA
  Sayfalar 238 - 252
  S.Süreyya BENGÜL
 19. TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİSİ OLARAK TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ
  Sayfalar 253 - 270
  Murat GÜNDÜZ, Naib ALAKBAROV, Birol ERKAN
 20. 1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU TARTIŞMALARININ DÖNEM SİYASETİNE ETKİSİ
  Sayfalar 271 - 279
  Meral BALCI, Yeşim KARADENİZ
 21. TURİZM SEKTÖRÜNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 280 - 295
  Aslı ERGENEKON ARSLAN, Ömer Zafer GÜVEN
 22. AVRUPA BİRLİĞİNİN GÖÇ/MÜLTECİ POLİTİKASI VE SIĞINMACILARIN EKONOMİK, SOSYAL VE KAMUSAL İLETİŞİM SORUNLARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 296 - 315
  Mehmet Yunus ÇELİK, Alper Tunga ŞEN, Hasan USTA, Sakine Eylem USTA
 23. TÜRKLERDE ATÇILIK VE BİNİCİLİK
  Sayfalar 316 - 324
  Hacı Murat murat ARABACI