Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |
Kapak Resmi

343.324

926.547

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Sayı 58 - Eki 2018
 1. TEK PARTİ DÖNEMİ KÜLTÜR KURUMLARINA BİR ÖRNEK: KÜTAHYA HALKEVİ
  Sayfalar 1 - 14
  Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ, Hasan YAPICI
 2. KÜTAHYA SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ’N DE Kİ ORTA TUNÇ ÇAĞI’NA TARİHLENDİRİLEN DOKUMA TEZGAH AĞIRLIKLARI
  Sayfalar 15 - 30
  Hülya KARAOĞLAN
 3. KÜTAHYA SERAMİK VE ÇİNİCİLİK ZANAAT/SANATININ TARİHSEL SÜRECİ VE GERİLEME NEDENLERİ
  Sayfalar 31 - 40
  Nurettin GÜLAÇTI
 4. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ
  Sayfalar 41 - 46
  Zeynep DEMİRCİ
 5. BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA DİĞER OCAK AYI ETKİSİ
  Sayfalar 57 - 69
  Emin ZEYTİNOĞLU, Nasıf ÖZKAN
 6. ULUSLARARASI SİSTEMDE AVRUPA BİRLİĞİNİN AKTÖRLÜLÜĞÜ: ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASININ ETKİSİ
  Sayfalar 70 - 82
  Ömer UĞUR
 7. FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ: STRATEJİK HEDEFLERDE YENİ KAMU YÖNETİMİNİN İZLERİ
  Sayfalar 83 - 96
  Özlem ARACI
 8. THE LONG-RUN IMPACT OF GLOBALIZATION ON PORTFOLIO INVESTMENTS: PANEL EVIDENCE
  Sayfalar 97 - 106
  Seyfettin ÜNAL, Cüneyt KOYUNCU
 9. SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA PAYDAŞ KATILIMININ ÖLÇÜLMESİ: TÜRK LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 107 - 129
  Ebru SÜRÜCÜ, Gül DENKTAŞ ŞAKAR
 10. E-7 Ülkelerinde Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Analizi
  Sayfalar 130 - 142
  AYŞEGÜL YILDIZ, Mahmut ZORTUK
 11. ULUSAL VARLIK FONLARINA GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE DENEYİMİ
  Sayfalar 143 - 159
  Mehmet ÖZDEMİR, M. Veysel KAYA, H. Bayram IŞIK
 12. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİĞİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 160 - 184
  Dursun BOZ, Cengiz DURAN, Sema BEHDİOĞLU
 13. ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANAN ÇOKLU LİDERLİK TARZLARININ EKSTRA ÇABA, ETKİLİLİK VE DOYUM ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOGİRİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 185 - 196
  Bülent AKKAYA, Yeşim KOÇYİĞİT, Akif TABAK
 14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ PATENT BAŞVURU SAYILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 197 - 213
  Pınar ÖZER, Süleyman Emre ÖZCAN
 15. NASYONAL SOSYALİST YAZIN BAĞLAMINDA ALMAN KÖY / MEMLEKET / BÖLGESEL ROMANLARININ ÖNEMİ VE KÖYLÜNÜN KONUMU ÜZERİNE: DER TRAUM VOM REICH
  Sayfalar 214 - 222
  Şenay KAYGIN
 16. SWOT ANALYSIS OF PLATEAU TOURISM POTENTIAL OF KARABAĞLAR PLATEAU WITH ITS AUTHENTIC ENVIRONMENT
  Sayfalar 223 - 238
  Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ, Cafer TOPALOĞLU
 17. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN KAMUOYU DENETİMİNDE ETKİNLİK SORUNU
  Sayfalar 239 - 249
  Fevzullah ÜNAL, Feride EFE