Yıl 2018, Cilt , Sayı 55, Sayfalar 73 - 83 2018-02-21

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI

Gonca HARMAN [1]

146 204

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliği ile ilgili hazırbulunuşluklarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmaya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 3. sınıfta öğrenim gören 25 öğretmen adayı katılmıştır. Tarama modeli ile yürütülen araştırmada öğretmen adaylarından kimyasal maddenin adını, türünü ve sulu çözeltisinin elektriksel iletkenliğini belirtmeleri istenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çoğunluğunun kimyasal bileşikleri doğru olarak adlandırdıkları ve bir öğretmen adayının magnezyum nitratı asit olarak belirtmesi haricinde diğer kimyasal maddelerin türü için tüm öğretmen adaylarının doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. Az sayıda öğretmen adayının asit ve bazların, önemli bir bölümünün ise tuzların sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmediğini düşündükleri saptanmıştır.

Elektriğin İletimi, Asit, Baz ve Tuz Çözeltileri, Hazırbulunuşluk, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı
 • Adadan, E. (2014). Model-tabanlı öğrenme ortamının kimya öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramını ve bilimsel modellerin doğasını anlamaları üzerine etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 378-403.
 • Akgün, A., Gönen, S. & Yılmaz, A. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının karışımların yapısı ve iletkenliği konusundaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-8.
 • Başaran, İ. E. (1998). Eğitim psikolojisi (5. Baskı). Ankara: Aydan Web Tesisleri.
 • Coştu, B., Ayas, A., Açıkkar, E. & Çalık, M. (2007). Çözünürlük konusu ile ilgili kavramlar ne düzeyde anlaşılıyor?. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 13-28.
 • Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Harman, G. & Çelikler, D. (2012). Eğitimde hazır bulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 147-156.
 • Harman, G. & Çökelez, A. (2016). 5. sınıf öğrencilerinin lamba parlaklığı ile ilgili hazırbulunuşlukları. Turkish Studies, 11(2), 549-566.
 • Karslı, F. & Ayas, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya konularında sahip oldukları alternatif kavramlar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(2), 284-313.
 • Okumuş, S., Çavdar, O. & Doymuş, K. (2015). Çözeltilerin iletkenliği yardımıyla maddenin tanecikli yapısının anlaşılması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 220-245.
 • Özmen, H. & Yıldırım, N. (2005). Çalışma yapraklarının öğrenci başarısına etkisi: Asitler ve bazlar örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 124-143.
 • Pabuçcu, A. & Geban, Ö. (2015). 5E öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların asit-baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 191-206.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Yenilmez, K. & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazırbulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. & Sünbül, A. M. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Mikro Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gonca HARMAN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { dpusbe397278, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {73 - 83}, doi = {}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI}, key = {cite}, author = {HARMAN, Gonca} }
APA HARMAN, G . (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 73-83. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/35683/397278
MLA HARMAN, G . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 73-83 <http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/35683/397278>
Chicago HARMAN, G . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 73-83
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI AU - Gonca HARMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 83 VL - IS - 55 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI %A Gonca HARMAN %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 55 %R %U
ISNAD HARMAN, Gonca . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 55 (Şubat 2018): 73-83.