Düzce Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1307-671X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi |


Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan bağımsız çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirme yapan bir süreli yayındır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanan Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, yayın hayatına 1999 yılında başlamış olup 2005 yılından itibaren tüm sayılarına elektronik ortamda ulaşılabilmektedir.

Genel Tıp alanından, temel ve klinik bilimlerde orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, editöryel yorum/tartışma, cerrahi teknik türünde yapılan çalışmalar yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kurulu (COPE) kriterlerine uygundur.

Açık erişim politikasını benimsemiş olan Düzce Tıp Fakültesi Dergisi'nde (ISSN: 1307-671X) yayınlanmış olan tüm makalelere herhangi bir ücret talebi olmaksızın çevrim içi olarak erişilebilmektedir. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir.

Saygılarımızla...

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-671X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi |
Kapak Resmi

8.745

12.598


Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan bağımsız çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirme yapan bir süreli yayındır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanan Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, yayın hayatına 1999 yılında başlamış olup 2005 yılından itibaren tüm sayılarına elektronik ortamda ulaşılabilmektedir.

Genel Tıp alanından, temel ve klinik bilimlerde orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, editöryel yorum/tartışma, cerrahi teknik türünde yapılan çalışmalar yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kurulu (COPE) kriterlerine uygundur.

Açık erişim politikasını benimsemiş olan Düzce Tıp Fakültesi Dergisi'nde (ISSN: 1307-671X) yayınlanmış olan tüm makalelere herhangi bir ücret talebi olmaksızın çevrim içi olarak erişilebilmektedir. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir.

Saygılarımızla...

Cilt:19 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 2 - May 2018
 1. The Effects of Antioxidant Melatonin on Rat Ovary Neonatal Exposure to Bisphenol A
  Sayfalar 33 - 37
  Vildan AYDIN, Suna ÖMEROĞLU, Bahar KARTAL, Neslihan COŞKUN-AKÇAY, Saadet Özen AKARCA-DİZAKAR, İsmail TÜRKOĞLU, Damla DERNEK
 2. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
  Sayfalar 38 - 41
  Handan ANKARALI, Şengül CANGÜR, Mehmet Ali SUNGUR, Safinaz ATAOĞLU
 3. Determination of the Obesity Prevalence and Risk Factors in School Children in Duzce
  Sayfalar 42 - 47
  Muammer YILMAZ, Atilla Senih MAYDA
 4. İnsomnia; Tanımı, Sınıflaması ve Birinci Basamakta İnsomnia Yönetimi
  Sayfalar 48 - 50
  Zerrin GAMSIZKAN
 5. İnatçı Kusma Sebebi Olarak Distal Renal Tübüler Asidoz: Olgu Sunumu
  Sayfalar 51 - 52
  İbrahim Fuat Kayıhan KAYA, Serdar Akın MARAŞ, Derya ARSLAN, Mustafa SORAN, Celil UYSAL
 6. Diyabetik Ayak Nöropatik Ağrı ve Yarasının Tedavisinde Girişimsel Blokların Yeri: Olgu Sunumu
  Sayfalar 53 - 54
  Yaşar ARSLAN