Duzce Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 1307-671X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi |

Duzce Medical Journal (Duzce Med J) is a peer-reviewed open-access periodical journal based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles, published three times a year, in April, August and December by the Duzce University Medical Faculty. Began its publication life in 1999, and all of its issues have been available electronically since 2005. Publication languages of the journal are Turkish and English. The articles submitted are required to be unpublished and are not under review for publication elsewhere. The authors are responsible for their article. No submission, processing or publication charge is required from the authors.

In all fields of general medicine, editorial comment/discussion, invited review, original research, case report, letters to the editor, and surgical technique studies in the basic and clinical sciences are evaluated for publishing. Duzce Medical Journal is in conformity with the criteria of International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME) and the Committee of Publication Ethics (COPE).

All articles published in Duzce Medical Journal (e-ISSN: 1307-671X) which has adopted the open access policy, are available online without any fee request. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, browse, and link to all articles without prior permission from the author and publisher of the journal.

Duzce Medical Journal

e-ISSN 1307-671X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi |
Cover Image

101.790

60.229

Duzce Medical Journal (Duzce Med J) is a peer-reviewed open-access periodical journal based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles, published three times a year, in April, August and December by the Duzce University Medical Faculty. Began its publication life in 1999, and all of its issues have been available electronically since 2005. Publication languages of the journal are Turkish and English. The articles submitted are required to be unpublished and are not under review for publication elsewhere. The authors are responsible for their article. No submission, processing or publication charge is required from the authors.

In all fields of general medicine, editorial comment/discussion, invited review, original research, case report, letters to the editor, and surgical technique studies in the basic and clinical sciences are evaluated for publishing. Duzce Medical Journal is in conformity with the criteria of International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME) and the Committee of Publication Ethics (COPE).

All articles published in Duzce Medical Journal (e-ISSN: 1307-671X) which has adopted the open access policy, are available online without any fee request. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, browse, and link to all articles without prior permission from the author and publisher of the journal.

Volume:20 Issue:3 Last Issue
Volume 20 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Tıp Eğitimi İlkeleri, Eğitim Amaçları ve Değerlendirme Stratejisi
  Pages 57 - 58
  Sarfinaz ATAOĞLU
 2. Comparison of Clinical Follow-up and Complications according to Cancer Types in Patients with Permanent Port Catheter Insertion due to Malignancy
  Pages 59 - 62
  Özcan GÜR, Mehmet Okan DONBALOĞLU, Selami GÜRKAN
 3. Galanin ve Egzersizin Ratlarda Anksiyete Üzerine Etkisinin Açık Alan ve Yükseltilmiş Artı Labirent Testleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 63 - 68
  Asuman MERMERCİ, Recep ÖZMERDİVENLİ, Hayriye ORALLAR, Ersin BEYAZÇİÇEK, Mehmet Ali SUNGUR
 4. Mikroskopik Hematürili Hastalarda Basit Böbrek Kistleri ve Hipertansiyon Sıklığı Arasındaki İlişki
  Pages 69 - 72
  Alpaslan YÜKSEL, Aslı MUTLU
 5. Dizaltı Periferik Arter Hastalığı Bulunan Olgularda İlaç Salınımlı Balon ile Çıplak Balon Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Pages 73 - 76
  Özcan GÜR, Mehmet Okan DONBALOĞLU, Selami GÜRKAN
 6. Biyotinidaz Eksikliği Şüphesiyle Başvuran Hastaların Klinik Bulguları ve BTD Geni Moleküler Analizi Sonuçları
  Pages 77 - 80
  Recep ERÖZ, Betül TURAN, Mustafa DOĞAN, Hüseyin YÜCE, Kenan KOCABAY, Recep ÖZMERDİVENLİ
 7. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku Sorunları
  Pages 81 - 86
  Berkan ŞAHİN, Abdullah BOZKURT, Koray KARABEKİROĞLU
 8. Akut Pankreatite Bağlı İntraabdominal Kanama: Olgu Sunumu
  Pages 87 - 89
  Erman YEKENKURUL, Mehmet YAŞAR, Dilek YEKENKURUL, Abdulkadir İSKENDER
 9. Venöz Sinüs Trombozu ile Prezente olan Nörobehçet: Olgu Sunumu
  Pages 90 - 92
  Fatma ŞİMŞEK, Nuray BİLGE