Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2446 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED yılda iki kez yayınlanan (Ocak, Temmuz) hakemli bilimsel bir dergidir. 

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2148-2446 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi

148.256

217.911

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED yılda iki kez yayınlanan (Ocak, Temmuz) hakemli bilimsel bir dergidir. 

Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayına alınır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer review) sistemine göre hakemlik değerlendirmesi uygulanır. 

Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmaktadır. Dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. (There is no article submission or processing charges in our journal).

Dergimiz, 2017 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

Cilt 6, Sayı 4 (2018) Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 4 - Ağu 2018
 1. Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Farklı Kaynak Parametreleri Kullanılarak Birleştirilen API X70M PSL2 Malzemelerin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi
  Sayfalar 714 - 723
  Serkan APAY, Mahmut GEL, Gökhan ÇİL
 2. Düzce Yöresi Sapsız Meşe Meşcerelerinde Aralamaların Su Sürgünü Oluşumuna Beş Yıllık Etkileri
  Sayfalar 724 - 731
  Ali Kemal Özbayram
 3. Doğal Kenevir Lifi Kullanımının Asfalt Beton Karışımlara Etkisi
  Sayfalar 732 - 744
  Sercan Serin, Mustafa Erdal MACİT, Eren Can ÇİNAR, Serkan ÇELİK
 4. AISI 4140 Islah Çeliğinin TiAlN Kaplı Frezelerle İşlenmesi Sırasında Oluşan Yüzey Pürüzlülüğü ve Titreşiminin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 745 - 753
  Mehmet YILDIZ, Hamit SARUHAN
 5. İngilizce Dokümanlarda Tema ve Alt Kavramlar Tespit Modeli
  Sayfalar 754 - 764
  metin TURAN, Sena ÖGTELİK
 6. Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği
  Sayfalar 765 - 778
  Cansın Kahya, Özgür Yerli
 7. VinJect: Toolkit for Penetration Testing and Vulnerability Scanning
  Sayfalar 779 - 790
  Akhan AKBULUT
 8. ConPdm ve ConAum (n+m=100) Nanoalaşımlarının MgO(001) Yüzeyi Üzerindeki Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 791 - 807
  Songül Taran, Haydar Arslan
 9. Yongalevha Üretiminde Hammadde Kaynaklarının Optimizasyonu Ve Teknolojik Yönden İncelenmesi
  Sayfalar 808 - 817
  CENGIZ GULER, Murat İBİŞ
 10. Türkiye’nin Güney Kıyılarında Dağılım Gösteren Yabancı Balık (Hint Pasifik ve Atlantik Kökenli) Faunasındaki Yeni Gelişmeler
  Sayfalar 818 - 836
  Deniz Ergüden, Mevlüt GÜRLEK, Cemal TURAN
 11. Soğuk Dövme Prosesi ile 20MnB4 Hammadde Kullanılarak Üretilen Cıvatanın Isıl İşlem Şartlarının Metalografik ve Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 837 - 845
  ALPER BAYGUT, VEDAT BAŞDEMİR, OSMAN CULHA
 12. Renkli Görüntülerin Çok Seviyeli Eşiklenmesi ve Sınıflandırılması
  Sayfalar 846 - 859
  Ahmet Selim KAHRAMAN, TAYMAZ RAHKAR FARSHİ, RECEP DEMİRCİ
 13. Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması
  Sayfalar 860 - 870
  Salih Karabörklü, Nedim Altın
 14. New occurrence of the red lionfish Pterois volitans (Linnaeus, 1758) in the north eastern Mediterranean (Yeşilovacık Bay)
  Sayfalar 871 - 877
  Deniz AYAS, Gülsemin Şen Ağılkaya, Deniz Yağlıoğlu
 15. Tek Kademe Dönüştürücülü Güç Elektroniği Trafosu
  Sayfalar 878 - 886
  Fatih Evran
 16. Cıva (Hg) Ağır Metal İyonunun Allium Cepa L. (Soğan)’da Teşvik Ettiği Fizyolojik, Sitogenetik ve Anatomik Değişimlerin Araştırılması
  Sayfalar 887 - 892
  Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Ali ACAR, Emine YALÇIN
 17. Klima Santrallerinde Yoğuşan Suyun Geri Kazanımı İçin Alternatif Yöntemler
  Sayfalar 893 - 901
  Ali Etem Gürel, İlhan Ceylan, Alper Ergün, Bahadır Acar
 18. AA7075-T6 Alaşımının Farklı Sıcaklıklardaki Çekme Davranışının Deneysel ve Nümerik Yöntemler ile İncelenmesi
  Sayfalar 902 - 915
  Muhammet Hüseyin ÇETİN, Şeyma KORKMAZ, Mehmet Emin ÇETİN, Mohamed Ali Emhmed BELRZAEG
 19. Fdm Yöntemle Üretilen Prototiplerin Yüzeylerine Yapılan İşlemlerin Yüzey Pürüzlülük Ve Mukavemet Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 916 - 929
  Hakan MADEN, Ömer Şaban KAMBER
 20. Analyzing the Effect of Voxel Mesh and Surface Mesh Application on Residual Stress by Simufact Additive Software
  Sayfalar 930 - 940
  Ahu ÇELEBİ, Esra Zerina APPAVURAVTHER
 21. Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı
  Sayfalar 941 - 952
  Yılmaz TÜRK, Murat YILDIZ
 22. Kolektif Öğrenmeye Dayalı Çok Değişkenli Desen Analizinin Klinik Karar Destek Sistemlerinde Uygulanması
  Sayfalar 953 - 961
  Ayşe Demirhan
 23. Image Denoising with Modified Grey Wolf Optimizer
  Sayfalar 962 - 982
  Hüseyin Avni Ardaç, Pakize Erdoğmuş
 24. Üç Fazlı Gerilim Kaynaklı Evirici için SDGM, ÜHDGM ve HDGM Tekniklerinin MATLAB/SİMULİNK ile Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 983 - 999
  Mustafa Dursun, M.Kenan Döşoğlu
 25. Hibrit Çim Uygulama Yönteminin Futbol Sahası Örneğinde İncelenmesi
  Sayfalar 1000 - 1009
  Mehmet Kıvanç Ak, Hüseyin Ögçe
 26. Halka Açılma Polimerizasyonuyla Poli(linoleik asit)-g-Poli(ε-kaprolakton) ve Poli(linolenik asit)-g-Poli(ε-kaprolakton) Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 1010 - 1027
  SEMA ALLI, PINAR GEÇİT, MURAT GÜREL, ABDULKADİR ALLI
 27. Surface Texture Characterization and Parameter Optimization of Fused Deposition Modelling Process
  Sayfalar 1028 - 1037
  Binnur Sağbaş
 28. Application Specific Sleep-Awake Strategy for Increasing Network Lifetime in Wireless Sensor Networks
  Sayfalar 1038 - 1046
  Mehmet ŞİMŞEK, Sinan Toklu
 29. Paragraf Tabanlı Çıkarımsal Özetlemede Öbekleme Kullanan İki Yeni Yöntemin Kıyaslanması
  Sayfalar 1047 - 1057
  Ahmet İlkay KISAYOL, Metin TURAN
 30. Yürüme Döngüsünün Alt Eksterimite Kemikleri Üzerindeki Kinematik Çözümlemesi
  Sayfalar 1058 - 1067
  Arif ÖZKAN, Şener SÖĞÜT
 31. Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu
  Sayfalar 1068 - 1081
  Muhammet Hüseyin ÇETİN, Şeyma KORKMAZ, Khaled Ali Basheer ELGADDAFI, Harun ÇUĞ
 32. AISI 1.2738 Çeliğinin Elektro-Erozyon Tezgahında Grafit Elektrot ile İşlenmesinde İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1082 - 1093
  Engin NAS, Kudbeddin ARGUN, Erman ZURNACI
 33. Renkli Görüntüler İçin Tek Boyutlu Histogram
  Sayfalar 1094 - 1107
  Mahmut Kılıçaslan, Ufuk Tanyeri, Recep Demirci
 34. BSC-MAC Protokolü Tabanlı Enerji Etkin Maden Güvenlik Sistemi
  Sayfalar 1108 - 1118
  Arafat Şentürk
 35. Gözetimsiz Makine Öğrenme Teknikleri ile Miktara Dayalı Negatif Birliktelik Kural Madenciliği
  Sayfalar 1119 - 1138
  Tansel Dökeroğlu, Zahraa Mohammed Malik MALIK, Shadi AL-SHEHABI
 36. AZ Serisi Mg Alaşımlarının Korozyon Davranışlarında β-Fazının Rolü
  Sayfalar 1139 - 1162
  Şennur Candan, Serdar Çim, Seren Emir, Ercan Candan
 37. Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1163 - 1177
  Hanife SEZER, Ece ERGUN, Ümit ERGUN
 38. AG Dağıtım Şebekelerinde Kaçak Kullanımın Tespiti ve Otomatik Faturalama İçin Örnek Laboratuvar Çalışması
  Sayfalar 1178 - 1189
  Furkan Üstünsoy, H. Hüseyin Sayan, Ali Saygın
 39. 3B Metal Yazıcı Kullanılarak MIG-MAG Kaynak Yöntemi İle Tamir-Onarım Kaynak Uygulamasına Bir Örnek
  Sayfalar 1190 - 1199
  Yusuf Ayan, Ertan Sarı, Nizamettin Kahraman
 40. Anzibel Pastillerde Enoksolon-Benzokain-Klorheksidin HPLC Miktar Tayini
  Sayfalar 1200 - 1210
  Cumhur Ökçelik, Ece Ergun, Ümit Ergun
 41. Nesnelerin İnterneti Teknolojileri ile Gerçek Zamanlı Okul Servisi ve Öğrenci Takip Sistemi Tasarımı
  Sayfalar 1211 - 1223
  Kerem Küçük, BUSE ÇELİK, CÜNEYT BAYILMIŞ
 42. Geri Dönüştürülmüş Lastik Atık İkameli Poliüretan Dolgulu Kompozit Panellerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
  Sayfalar 1224 - 1233
  Emrah Yılmaz, Hakan Arslan, Serkan Subaşı, Latif Onur Uğur, Alper Bideci
 43. FACTS Cihazlarını İçeren Reaktif Güç Planlama Probleminin Hibrit PSOGSA Algoritması Kullanarak Çözülmesi
  Sayfalar 1234 - 1257
  Serhat Duman
 44. Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Minimum Maliyet ve Ağırlıkla Optimum Tasarımı
  Sayfalar 1258 - 1268
  Hasan Tahsin ÖZTÜRK
 45. Katmanlı Üretim İle Elde Üretilmiş Kum Döküm Kalıpların İncelenmesi
  Sayfalar 1269 - 1282
  ahmet can, ibrahim aslan
 46. Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1283 - 1294
  Hayrettin Bekleviç, Tarık GEDİK
 47. DP600 Malzemenin Şekillendirilmesinde Değişken Baskı Plakası Kuvvetinin Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 1295 - 1304
  Nuri̇ ŞEN
 48. PM10 ve PM2.5 Boyutundaki Atmosferik Partiküllerin Bölgesel, Mevsimsel Değişimlerinin ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1305 - 1320
  Zehra Bozkurt
 49. One-pot PolimerleşmeYöntemiyle Poli(linoleik asit)-g-Poli(N-isopropilakrilamit)-g-Poli(D,L-laktid) Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 1321 - 1334
  SEMA ALLI, PINAR GEÇİT, MURAT GÜREL, ABDULKADİR ALLI
 50. La0.7Nd0.1K0.2MnO3 Perovskit Manganit Bileşiğinin Yapısal ve Manyetik Akışkan Hipertermi Özelliğinin Araştırılması
  Sayfalar 1335 - 1343
  Cumhur Gökhan Ünlü
 51. Effects of Chemical and Surface Modification on Mechanical and Chemical Properties of Polyester Fabrics
  Sayfalar 1344 - 1353
  Zeynep ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT
 52. Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman (Çam ökse otu)'un Pinus sylvestris L. (Sarıçam)'in Odun Elemanlarına Etkisi
  Sayfalar 1354 - 1363
  Çağdaş Göl, Bedri Serdar, Murat Öztürk, Kadir Alperen Coşkuner, Ertuğrul Bilgili
 53. Sosyo-Demografik Yapı ve Fiziksel Çevre Özelliklerinin Yürünebilirlik Algısı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1364 - 1376
  Ezgi Akçam, Elif Kutay Karaçor
 54. Yer Bağlılığı ve Risk Algısı Kavramları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1377 - 1390
  İpek GÜLER, Elif KUTAY KARAÇOR
 55. İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri
  Sayfalar 1391 - 1409
  RIFAT AKBIYIKLI, S. ÜMİT DİKMEN
 56. Tibia Kırıklarının Eksternal Fiksatör ile Tespitinin Malzeme ve Geometri Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1410 - 1419
  Hüseyin Furkan BÜLBÜL
 57. Grid Connected Inverter
  Sayfalar 1420 - 1429
  Fatih Evran
 58. Güç Dönüştürücülerinin Kapalı Döngü İçinde Benzetimi
  Sayfalar 1430 - 1440
  Fatih Evran
 59. General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey
  Sayfalar 1441 - 1452
  Ozan Soykan, Hasan Cerim