Kabul Edilmiş Makaleler

 • YÜRÜME DÖNGÜSÜNÜN ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ ÜZERİNDEKİ KİNEMATİK ÇÖZÜMLEMESİ
  Arif ÖZKAN, Yasin KİŞİOĞLU, Şener SÖĞÜT 19 Eyl 2017
 • 5. Nesil ve Ötesi Teknolojiler için Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler ile Spektrum Verimliliğin Gerçekleştirilmesi
  OSMAN DİKMEN, Selman KULAÇ 18 Ara 2017
 • İnce Yapısal Çeliklerin CNC Plazma İle Kesim İşlem Parametrelerinin Yüzey Kalitesine Etkisi
  Serkan APAY, Ömer EGELİOĞLU 21 Ara 2017
 • Sağlık çalışanlarının iş sağlığına yönelik kişisel koruyucu önlemler konusunda görüşlerinin incelenmesi; Çanakkale’de bir Kamu Hastanesi örneği
  Ayten Dinç, Ayşin Aşkın 21 Ara 2017
 • Derin Kriyojenik İşlemin Farklı Bekletme Sürelerinin AISI 4140 (42CrMo4) Çeliğin Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Menderes KAM, Hamit Saruhan 26 Ara 2017
 • Toz Metalurjisi İle Üretilen Nb-V Mikroalaşim Çeliğine Vanadyum İlavesinin Mikroyapi Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi
  Mehmet Akif Erden, Samet BARLAK, Berkay ADALI, Özgür ÇELİKKIRAN 2 Oca 2018
 • Kent Planlamasında Ekosistem Hizmetlerinin Rolü
  Ayşen ÇOBAN, Muzaffer YÜCEL 4 Oca 2018
 • Elastik Yarı Sonsuz Düzlem Üzerine Oturan Ağırlıklı Tabakanın Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Sürtünmesiz Temas Problemi Analizi
  Alper POLAT, Yusuf KAYA, Talat Şükrü ÖZŞAHİN 8 Oca 2018
 • HELİS DİŞLİ POMPALARDA KIYASLAMA (BENCKMARKING) ANALİZİ İLE TASARIM VE ENERJİ TÜKETİMİNDE OPTİMİZASYON
  Yrd.Doç.Dr. Irem Duzdar Argun, Barış Kantoğlu, Burak Öztürk 8 Oca 2018
 • Orman Endüstri Mühendislerinin Bakış Açısı ile Lisans Eğitimi
  tarık gedik, muhammet çil, derya sevim korkut, hüseyin koç, kadri cemil akyüz, ilter bekar, gökşen koşar 9 Oca 2018
 • Isı Depolamalı Bir LPG Buharlaştırıcı Regülatörünün Deneysel Analizi
  Adem Uğurlu, Metin Gümüş 12 Oca 2018
 • AISI 1.2738 ÇELIĞININ ELEKTRO-EROZYON TEZGAHINDA GRAFİT ELEKTROT İLE İŞLENMESINDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  engin NAS, Kudbeddin ARGUN, Erman ZURNACI 12 Oca 2018
 • İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar
  Büşra EZENCİ 15 Oca 2018
 • Synthesis, Characterization, and Antimicrobial Properties of a New Ligand and Its Pd(II), Ru(II), Fe(II), Co(II) Complexes
  Kenan Buldurun, Nevin Turan, Yusuf Alan, Naki Çolak 19 Oca 2018
 • Öngerme Kablo Düzeninin Aktarma Dönemi Sonrası Kirişin Gerilme ve Kılıflama Parametremeleri Üzerindeki Etkisi
  Barbaros Atmaca, Şevket Ateş 19 Oca 2018
 • NOKTA DİRENÇ KAYNAK ELEKTROTLARINA TiC-Co KAPLAMANIN ETKİSİ
  Hayriye ERTEK EMRE, Batuhan BOZKURT, Ramazan KAÇAR, Akın BOZKURT 21 Oca 2018
 • Sabit Sıcaklık ve Akım Altında Magneto-Reolojik Damperin Tasarım Optimizasyonu
  Zekeriya Parlak, İsmail Şahin 22 Oca 2018
 • Termokromik Malzemelerin Kaplama Malzemesi Olarak Karakterizasyonu
  Lale Civan, Semra Kurama, Erhan Ayas 24 Oca 2018
 • Fiber Optik Fabry-Perot Akustik Sensörler için Yeni Bir Diyafram Malzemesi Olarak 2D GaSe Benzetimi
  Umut Aydemir, Şekip Esat Hayber, Timuçin Emre Tabaru, Ömer Galip Saraçoğlu 29 Oca 2018
 • Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği
  Hayrettin Bekleviç, Tarık GEDİK 2 Şub 2018
 • AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Farklı Geometriye Sahip Kesici Takımlarla Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Takım Aşınmasına Etkisinin Araştırılması
  Şenol ŞİRİN, Emine ŞİRİN, Yakup TURGUT, İhsan KORKUT 5 Şub 2018
 • Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Programları: R 'da Örnek Uygulama
  Fatih Kayaalp, Muhammet Sinan Başarslan 5 Şub 2018
 • Cıva (Hg) Ağır Metal İyonunun Allium Cepa L. (Soğan)’da Teşvik Ettiği Fizyolojik, Sitogenetik ve Anatomik Değişimlerin Araştırılması
  Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Ali ACAR, Emine YALÇIN 8 Şub 2018
 • Hasat Sonrası Fındıkta Görülen Zararlı ve Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi
  Salih Karabörklü, Nedim Altın 9 Şub 2018
 • Elektromanyetik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi: Ankara Örneği
  Çetin Kurnaz, Tülay Aygün 10 Şub 2018
 • ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YÖNTEMLERİ İLE KONUMSAL MOBİL KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ
  Levent Sabah, Mehmet Şimşek 13 Şub 2018
 • Faz Kaydırıcı Transformatörlerin Dinamik Gerilim Kararlılığına Etkileri
  Salih Tosun, Ali Öztürk 13 Şub 2018
 • Şebeke Bağlantılı Evirici
  Fatih Evran 21 Şub 2018
 • Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde Titanyum Katkısının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi
  Funda Gül Koç, Mustafa Çöl 22 Şub 2018
 • New occurrence of the red lionfish Pterois volitans (Linnaeus, 1758) in the north eastern Mediterranean (Yeşilovacık Bay)
  Deniz AYAS, Gülsemin Şen Ağılkaya, Deniz Yağlıoğlu 22 Şub 2018
 • Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hataları
  Arslan Say, Arif Ayar, Emine Sildir, Demet Çakır 23 Şub 2018