Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, Sayfalar 860 - 870 2018-08-01

Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması
Determination of Insect Pests and Fungal Pathogens in Storages of Hazelnut in Duzce Province

Salih Karabörklü [1] , Nedim Altın [2]

85 260

Zararlı böcekler ve hastalık etmenleri fındığın depolanması sırasında önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışma fındığın depolanması sırasında görülen zararlıların ve hastalık etmenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Düzce il merkezi ve ilçelerinden 49 depodan fındık örnekleri alınmış ve laboratuvarda incelenmiştir. İncelenen örneklerin %51.02’sinde (25 örnekte) böceklerden kaynaklı zarar tespit edilmiştir. Bu örneklerde Curculio nucum, Plodia interpunctella ve Rhyzopertha dominica zararı tespit edilmiştir. Böcek yoğunluğu ise 0-6.67 (%) arasında değişiklik göstermiştir. İncelenen örneklerin % 97.96’sında (48 örnekte) ise fungal hastalık etmenlerine rastlanmıştır. Fungal etmenlerden kaynaklı çürüklük oranı ise 5.56-20.67 (%) arasında değişiklik göstermiştir. İç çürüklüğe neden olan fungal etmenler, Aspergillus sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Chaetomium sp., ve Trichothecium sp. olarak belirlenmiştir. Bu çalışma neticesinde fındıkta zarar oluşturan ve çürüklüğe neden olan önemli zararlı ve fungal etmenler belirlenmiştir. Fındığın zararlı ve hastalıklardan korunması fındığın ekonomik değeri açısından oldukça önem taşımaktadır.

Fungal patojenler, Fındık, Zararlı böcekler, Çürüklük oranı, Depolama
 • [1] F. Akyazı, S. Yıldız ve A.F Felek,. “Soil nematode communities associated with hazelnut orchards in Turkey,” Journal of Entomology and Nematology, 6(8), 112-121, 2014.
 • [2] C. Alasalvar, F. Shahidi, C.M. Liyanapathirana ve T. Ohshima, “Turkish Tombul hazelnut (Corylus avellana L.). 1. Compositional characteristics,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 3790–3796, 2003.
 • [3] T. Delgado, R. Malheiro, J.A. Pereira ve E. Ramalhosa, “Hazelnut (Corylus avellana L.) kernels as a source of antioxidants and their potential in relation to other nuts,” Industrial Crops and Products, 32, 621–626, 2010
 • [4] O.İ. Güney, “Turkish hazelnut production and export competition,” YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI),” 24(1), 23-29, 2014.
 • [5] M. Contini, S. Baccelloni, R. Massantini ve G. Anelli, “Extraction of natural antioxidants from hazelnut (Corylus avellana L.) shell and skin wastes by long maceration at room temperature,” Food Chemistry, 110, 659–669, 2008.
 • [6] H. Ciemniewska-Zytkiewicz, V. Verardo, F. Pasini, J. Brys, P. Koczon ve M.F. Caboni, “Determination of lipid and phenolic fraction in two hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars grown in Poland,” Food Chemistry, 168, 615–622, 2015.
 • [7] A.R. Aktaş, E. Öztürk ve S.A. Hatırlı,. “Dünya fındık piyasasında Türkiye’nin rolü,” SDÜ Vizyoner Dergisi, 1(1), 36-54, 2009.
 • [8] İ. Saruhan ve C. Tuncer, “Fındık kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera: Petatomidae)’nın fındık meyvelerindeki zarar şekli ve oranı,” Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2),75-83, 2010.
 • [9] M. Bozoğlu, “Econometric analysis of hazelnut productivity in Ordu and Giresun provinces, Turkey,” Proc. V. Int. Congress on Hazelnut, Ed. S.A. Mehlenbacher, Acta Horticulturae (ISHS) 556, 125-129, 2001.
 • [10] TÜİK, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel üretim istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001.
 • [11] O. Kılıç, “Fındıkta dönüm noktası,” Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Tarım ve Köy, 97, 38-40, 1994.
 • [12] T. Öztürk ve A. Uzun, “Fındık depolamasında kullanılan bunker silolarda projeleme yükleri ve yapısal başarısızlıklar,” Akademik Ziraat Dergisi 3(1), 45-52, 2014.
 • [13] H. Anaç, Tarım Sektörü Raporu, Sektörel Raporlar Serisi I. İzmit, Türkiye: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2011, 53s.
 • [14] Anonim, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi. Trabzon, Türkiye: Tabzon Ticaret Borsası, 2014.
 • [15] S.K. Ozman-Sullivan, H. Ocal ve N. Celik, “Insect pests of stored hezalnuts in Samsun Province, Turkey,”. Proc. VIIth Intern. Congress on Hazelnut, Acta Horticulturae (ISHS), 845, 515-520, 2009.
 • [16] A. Sezer, “Ordu Giresun ve Trabzon illerinde fındıkta meyve ve çotanak hastalıklarına neden olan fungal etmenlerin ve çeşit reaksiyonlarının belirlenmesi,” Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 120 s. 2012.
 • [17] E. Yasan ve G. Kiper, “Doğu Karadeniz Bölgesi fındık depolarında ekonomik zararlara neden olan Cadra cautella Walk. ve Plodia interpunctella Hb.’ nın biyolojileri, zarar nisbetleri ve mücadeleleri üzerinde araştırmalar,” Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 71-73s. 1972.
 • [18] O. Ecevit, C. Tuncer ve G. Hatat, “Karadeniz Bölgesi bitki sağlığı problemleri ve çözüm yolları,” OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3), 191-206, 1995.
 • [19] S. Milenkovic ve M. Mitrovic, “Hazelnut pests in Serbia”. Proc. V. Int. Congress on Hazelnut. Ed. Mehlenbacher SA. Acta Horticulturae (ISHS,) 556, 403-409, 2001.
 • [20] İ. Akça ve C. Tuncer, “Biological control and morphological studies on nut weevil (Curculio nucum L. Col., Curculionidae),” Acta Horticulturae (ISHS), 686, 413-420, 2005.
 • [21] İ. Saruhan ve M. Şen, “Farklı fındık çeşitlerinde fındık kurdunun (Curculio nucum Col.: Curculionidae) zarar oranı,” Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2), 70-75, 2012.
 • [22] A. Ayvaz, S. Albayrak ve S. Karaborklu, “Gamma radiation sensitivity of the eggs, larvae and pupae of Indian meal moth Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae),” Pest Management Science, 64, 505–512, 2008.
 • [23] A. Ayvaz, O. Sagdıc, S. Karaborklu ve I. Ozturk, “Insecticidal activity of the essential oils from different plants against three stored product insects,” Journal of Insect Science, 10:21 available online: insect science. org/10.21, 2010.
 • [24] D.W. Hagstrum ve B. Subramanyam,. Stored Product Insect Source. St Paul, AACC International, 2009.
 • [25] N. Şayeste, “Rhyzopertha dominica F.'nın çeşitli ökolojik şartlarda biyolojisi ile bu türe değişik sıcaklık ve nemde Alüminyum Phosphide'in etkileri üzerinde araştırmalar,” Anlara, Türkiye. Tisa Matbaacılık Sanayii, 1971.
 • [26] M.A. Doster, K.B. Johnson, T.J. Michailides, J.K. Stone ve B.L. Teviotdale, “Kernel Decay”. In: Compendium of Nut Crop Diseases in Temperate Zones. Teviotdale BL, Michailides TJ and Pscheidt JW (eds). St. Paul, MN, American Phytopathological Society, 2002. pp. 2-3.
 • [27] H. Bremer, Türkiye Fitopatolojisi, Ankara, Türkiye: Güney Matbaacılık ve Gazetecilik TAO, 1948, Cilt II, Özel Bölüm, Kısım: 1., 237 s.
 • [28] S. Samsi ve R Sultana, “Trichothecium roseum Link - A new record of Hyphomycetous fungus for Bangladesh,” Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 15(1), 77-80, 2008.
 • [29] A. Torrell, G. Barrios ve M. Escofet, “The evolution of hazelnut phytosanitary problems in tarragona,” Acta Horticulturae (ISHS), 686, 619-623, 2005.
 • [30] L. Snare, Pest and Disease Analyses in Hazelnut. Horticultural Australia Ltd. Project No: NTO5OO2 64 p. 2006.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Salih Karabörklü (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Nedim Altın
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dubited371733, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {860 - 870}, doi = {10.29130/dubited.371733}, title = {Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması}, key = {cite}, author = {Karabörklü, Salih and Altın, Nedim} }
APA Karabörklü, S , Altın, N . (2018). Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (4), 860-870. DOI: 10.29130/dubited.371733
MLA Karabörklü, S , Altın, N . "Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 860-870 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/38650/371733>
Chicago Karabörklü, S , Altın, N . "Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 860-870
RIS TY - JOUR T1 - Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması AU - Salih Karabörklü , Nedim Altın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29130/dubited.371733 DO - 10.29130/dubited.371733 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 860 EP - 870 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.371733 UR - http://dx.doi.org/10.29130/dubited.371733 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması %A Salih Karabörklü , Nedim Altın %T Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.371733 %U 10.29130/dubited.371733
ISNAD Karabörklü, Salih , Altın, Nedim . "Düzce İli Fındık Depolarında Görülen Zararlı Böcekler ve Patojen Fungusların Tanımlanması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 4 (Ağustos 2018): 860-870. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.371733