Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, Sayfalar 1283 - 1294 2018-08-01

Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği

Hayrettin Bekleviç [1] , Tarık GEDİK [2]

126 225

Yapılan çalışma ile 2017 yılında Düzce Üniversitesi merkez kampüsünde çalışan akademik ve idari personelin çalıştıkları ofisler ve ofis ortamları analiz edimiştir. Çalışma kapsamında DÜ merkez kampüsünde 12  farklı merkezde 523’ü akademik, 275’i idari personel olmak üzere toplam 798 çalışan çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada veri elde etme aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Çalışmada yararlanılan anket formu araştırmacılar tarafından literatüre bağlı kalınarak geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan anket formu 2 farklı bölümde 17 soru ve 62 yargıdan oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında %95 güven düzeyi ve %5 hata payına göre ulaşılması gereken denek sayısı 260 olarak hesaplanmış ve çalışma kapsamında 316 çalışana ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında katılımcıların %12,7’sinin ergonomik bilgisayar kullanımı hakında bilgi sahibi olduğu, %43’ünün de ergonomik bilgisayar kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan ofislerin gerek doğal gerekse de yapay aydınlatılma bakımından iyi olduğu, hava kalitesi bakımından iyi olduğu, ses yalıtımı bakımından çok iyi olduğu, özellikle ofislerin temizliği ve düzenliliğinin ve çalışma alanlarının alansal olarak yeterliliğinin iyi olduğu ve kullanılan masa ve sandalyelerin de antropometrik olarak çalışanlara uygun olduğunu tespit edilmiştir.

Ofis ergonomisi, Aydınlatma, Klimatolojik faktörler, Gürültü
  • [1] G. M. Yılmazer ve M. Korkmaz, “Ofislerdeki çalışma istasyonlarının tasarımını etkileyen ergonomi faktörünün incelenmesi ve uygulaması,” Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, c.1,s2, ss.16, 2012. [2] N. Efe, “Büroların ergonomik açıdan düzenlenmesinin verimlilik üzerindeki rolü,” Yüksek Lisans tezi, Büro Yönetimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2004. [3] S. Demirdiler ve Ş. Üçdoğruk, İş kazaları ve ergonomi, İstanbul, Türkiye, Milli Prodüktivite Yayınları, 1995. [4] Anonim, DÜ Personel Daire Başkanlığı Kayıtları, (2017). [5] SPSS Institute Inc. SPSS Base 12.0 User’s Guide, p. 703, (2003). [6] Ş. Güney, “Bürolardaki Mekan-Mobilya Organizasyonundaki Ergonomi Faktörü ve Verimliliğe Etkisi: Bir Banka Örneği,” Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2005. [7] Ö. Balcı, “Gaziantep İl Merkezinde Bankaların Büro Ergonomisinde Uygunluk Durumları ve Banka Çalışanlarının Bazı Sağlık Yakınmaları,” Uzmanlık Tezi, Halk Sağlığı Bölümü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, 2007. [8] A. Aydın, İ. Akyüz, K. Üçüncü, “Ofis Ortamlarında Organizasyonel Yapı ve Hatalı Yapıdan Kaynaklanan Çalışan Rahatsızlıkları (KTÜ Örneği),” Ofis Ortamlarında Organizasyonel Yapı ve Hatalı Yapıdan Kaynaklanan Çalışan Rahatsızlıkları (KTÜ Örneği), 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, ss. 150-156, Trabzon, 2008. [9] A. Yetiz, “Ofis Mobilyaları ve Ofis Mobilyalarının Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi Adana’ da Bir Banka Örneği,” Yüksek Lisans Tezi, İç Mimarlık Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 2009. [10] G. M. Yılmazer, “Ofislerdeki Çalışma İstasyonlarının (Workstationları) Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi,” Yüksek Lisans tezi, İç Mimarlık Bölümü, Haliç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2010. [11] A. İlhan, G. Koşar, A. Karapınar, T. Gedik, “Sakarya İli Mobilya İmalatında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Ortay Çıkış Nedenlerinin Analizi,” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 13, s. 2, ss. 202-210, Kastamonu, 2013. [12] T. Gedik, C. Batu, G. Özçelik, “Ofis ve Bilgisayarla Çalışma Koşullarının Ergonomik Analizi (Düzce Üniversitesi Akademik Personel Örneği),” Selçuk Teknik Online Dergi, c. 14, s.2, ss. 467-479, Konya, 2015. [13] E. Tiftik, “Kastamonu Üniversitesi Bürolarında Mekan ve Mobilyaların Ergonomik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, 2016. [14] T. Gedik, C. Batu, F. Yıldırım, H. Görgün, L. Çeribaş, “Ofis Çalışmalarında İşe Bağlı Rahatsızlıkların Analizi: Düzce Üniversitesi Örneği,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 370-381, Düzce, 2017. from http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/30665/286127 [15] S. Esmaeilzadeh, “Bilgisayara Kullanıcılarında Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarından Korunmada Ergonomi Girişiminin Etkinliği, Yüksek Lisans Tezi, Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2008. [16] N. Çete, “Çalısma Ortamlarında Verimliligin Artırılmasının Büro Mekanlarıyla İlişkilendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İTÜ, İstanbul, Türkiye, 2004. [17] N. Erkan, Ergonomi, MPM yayınları yayın no: 373, Ankara, (2003).
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hayrettin Bekleviç (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Tarık GEDİK
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dubited377456, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1283 - 1294}, doi = {10.29130/dubited.377456}, title = {Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Bekleviç, Hayrettin and GEDİK, Tarık} }
APA Bekleviç, H , GEDİK, T . (2018). Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (4), 1283-1294. DOI: 10.29130/dubited.377456
MLA Bekleviç, H , GEDİK, T . "Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 1283-1294 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/38650/377456>
Chicago Bekleviç, H , GEDİK, T . "Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 1283-1294
RIS TY - JOUR T1 - Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği AU - Hayrettin Bekleviç , Tarık GEDİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29130/dubited.377456 DO - 10.29130/dubited.377456 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1283 EP - 1294 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.377456 UR - http://dx.doi.org/10.29130/dubited.377456 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği %A Hayrettin Bekleviç , Tarık GEDİK %T Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.377456 %U 10.29130/dubited.377456
ISNAD Bekleviç, Hayrettin , GEDİK, Tarık . "Ofis Ergonomisi Üzerine Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 4 (Ağustos 2018): 1283-1294. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.377456