Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, Sayfalar 765 - 778 2018-08-01

Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği

Cansın Kahya [1] , Özgür Yerli [2]

112 242

Bu çalışma kapsamında alansal büyüklük bakımından, Adapazarı kentinde bulunan en büyük yüzölçümüne sahip parkı "Kent Park" incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında 120 kişiye anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcıların en çok tercih ettiği etkinlikler, alana gelmeden önceki beklentileri ve geldikten sonraki beklentileri yapılan analizler sonucunda elde edilmiştir. Rekreasyonel kısıtlayıcıların belirlenmesinde beş noktalı Likert Ölçeği'nden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda iki adet kısıtlayıcı faktör  grubu tespit edilmiştir. Çalışmanın amacı, Kent parkın doğal ve kültürel dokunun irdelenip, korunarak bakımının sağlanması, kullanıcı isteklerini ne derecede karşıladığının, kullanıcıların kentsel açık yeşil alan gereksinimlerinin karşılanmasına ne kadar katkı sağladığının belirlenmesi ile Kent parkın sürdürülebilir kullanımlarının mekan kalitesi açısından ele alınmasına yönelik öneriler getirmektedir.

Kullanıcı memnuniyeti, Kalite
 • [1] Aydınlı S., "Mekansal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı Bir Model", Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İ.T.Ü., İstanbul, 1986.
 • [2] Özkan, D.G., "Kentsel Açık Mekanlarda Kullanım Sonrası Değerlendirme", Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, K.T.Ü, Trabzon, 2011.
 • [3] Ertürk, Z., "Tasarım ve İnsan Bilimleri", K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları, Trabzon, 1979.
 • [4] Whyte, W., H., "The Social Life of Small Urban Spaces", New York, 1980.
 • [5] Carr, S., Francis,M. , Rivlin, L.G. ve Stone, A. M., Public Open Spaces, Cambridge, 1992.
 • [6] Canter, D. V., Evaluating Buildings: Emerging Scales and the Salience of Building Elements over Contructs, Sweden, 1973.
 • [7] Çerçi, S., "Konut Yakın Çevresinin Kullanış Bilişsel, Duyusal ve Davranışsal Parametrelere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi", Doktora Tezi, İ.T.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1997.
 • [8] Altaş, N. E., "Kalite Kavramı Üzerine Bir İnceleme, Fiziksel Çevrede Kalite Parametreleri Modeli", Journal of Istanbul Technical University, 52, ss. 37-48, 1994.
 • [9] Amerigo, M ve Arogones, J. L., "A Theoretical and Methodological Approach To The Study of Residentiol Sutistaction", Journal of Environmentul Psychology, ss. 17, 47-57, 1997.
 • [10] Preiser, W. F. E., Robinowitz, H.Z. ve White, E.T., Post Occupancy Evaluation, Van Nostrand Reinhold, New York, 1988.
 • [11] Aşıkkutlu H. S. ve Müderrisoğlu H., "Rekreasyonel Kısıtlayıcıların Belirlenmesi: Ankara Harikalar Diyarı Parkı Örneği", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, c:12, s.18, ss. 11-19, 2010.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cansın Kahya (Sorumlu Yazar)
Kurum: Düzce Üniversitesi orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2104-3216
Yazar: Özgür Yerli (Sorumlu Yazar)
Kurum: Düzce Üniversitesi orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dubited399954, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {765 - 778}, doi = {10.29130/dubited.399954}, title = {Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği}, key = {cite}, author = {Kahya, Cansın and Yerli, Özgür} }
APA Kahya, C , Yerli, Ö . (2018). Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (4), 765-778. DOI: 10.29130/dubited.399954
MLA Kahya, C , Yerli, Ö . "Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 765-778 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/38650/399954>
Chicago Kahya, C , Yerli, Ö . "Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 765-778
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği AU - Cansın Kahya , Özgür Yerli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29130/dubited.399954 DO - 10.29130/dubited.399954 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 765 EP - 778 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.399954 UR - http://dx.doi.org/10.29130/dubited.399954 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği %A Cansın Kahya , Özgür Yerli %T Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.399954 %U 10.29130/dubited.399954
ISNAD Kahya, Cansın , Yerli, Özgür . "Kentsel Açık Mekanlarda Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirmesi : Adapazarı Kent Park Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 4 (Ağustos 2018): 765-778. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.399954