Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, Sayfalar 1163 - 1177 2018-08-01

Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi

Hanife SEZER [1] , Ece ERGUN [2] , Ümit ERGUN [3]

49 147

Bu çalışmada Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiamin Schiff bazı sentezlenmiş ve etanol:su karışımında çeşitli metal iyonlarına karşı floresans duyarlılığı araştırılmıştır. Schiff bazı sensörü farklı uyarma ve emisyon dalga boylarında Zn2+ ve Al3+ iyonlarına karşı seçici floresans özelliği göstermiştir. Ligand+metal karışımları için benzer floresans davranışları UV lamba altında da gözlenmiştir. Buna ek olarak, çözücü etkisi, optimum ligand konmsantrasyonu ve floresans cevap zamanları gib parametreler de belirlenmiştir. Lİgand+Zn ve ligand+Al karışımlarının floresans özellikleri üzerine diğer metal iyonlarının etkisi ile ilgili olan çalışmalar ile Al3+, Cu2+, Fe3+ and Cr3+ iyonlarının Zn2+ iyonunun; Hg2+, Fe3+ ve Cu2+ iyonlarının ise Al3+ iyonunun belirlenmesinde girişim etkisi gösterdiği tespit edilmiştir
Schiff bazı, floresans, kemosensor
 • [1] Y. Yang, Q. Zhao, W. Feng and F. Li, "Lumiescent Chemodosimeters for Bioimaging," Chem Rev. c. 113, s. 1, ss. 192-270, 2013.
 • [2] L.E. Kreno, K. Leong, O.K. Farha, M. Allendorf, R.P. V. Duyne and J.T. Hupp, "Metal-organic Framework Materials as Chemical Sensors," Chem Rev. c. 112, s. 2, ss. 1105-1125, 2012.
 • [3] X. Chen, T. Pradhan, F. Wang, J.S. Kim, and J. Yoon, "Fluorescent Chemosensors Based on Spiroring-Opening of Xanthenes and Related Derivatives," Chem Rev. c. 112, ss. 1910–1956, 2012.
 • [4] H. Peng, K. Shen, S. Mao, X. Shi, Y. Xu, S.O. Aderinto and H. Wu, "A Highly Selective and Sensitive Fluorescent Turn-on Probe for Al3+ Based on Naphthalimide Schiff Base," J Fluoresc. c. 27, s. 3, ss. 1191-1200, 2017.
 • [5] N. Roy, H.A.R. Pramanik, P.C. Paul and T.S. Singh, "A highly sensitive and selective fluorescent chemosensor for detection of Zn2+ based on a Schiff base," Spectrochimica Acta Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, c. 140, ss. 150-155, 2015.
 • [6] B. Liu, P.F. Wang, J. Chai, X.Q. Hu, T. Gao, J.B. Chao, T.G. Chen and B.S. Yang, "Naphtol-based Fluorescent Sensors for Aluminium Ion and Application to Bioimaging," Spectrochimica Acta Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, c. 168, ss. 98-103, 2016.
 • [7] L. Yang, W. Zhu, M. Fang, Q. Zhang and C. Li, "A new carbazole-based Schiff-base as fluorescentchemosensor for selective detection of Fe3+ and Cu2+," Spectrochimica Acta Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, c. 109, ss. 186-192, 2013.
 • [8] M.F.Küçükmüzevir, Ö. İleri, E. Ergun ve Ü. Ergun, "ONNO tipi bir Schiff bazı ve İndirgenmiş Türevinin Çeşitli Metallerle Yaptığı Komplekslerin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi," Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 4, ss. 862-872, 2016.
 • [9] A.E. Martell, and M.Calvin, Die Chemie der Metallchelat Verbindungen. Verlag Chemie., Weinheim, Germany, GMBH, 1958, ss. 576. [10] A. Pfeiffer, Tricyclische Orthokondensierte Nebenvalevzringe. Liebigs Annalen der Chemie., 1932, böl. 492, ss. 81-127.
 • [11] E.Onur, "Alüminyum Toksisitesinin Kalite Kontrol Açısından Değerlendirilmesi," Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, c. 1, s. 2, ss. 74-79, 1997.
 • [12] A.R. Yokel, L.C. Hicks and L.R. Florence, " Aluminum Bioavailability From Basic Sodium Aluminum Phosphate, an Approved Food Additive Emulsifying Agent, Incorporated in Cheese," Food Chem. Toxicol,. c. 46, s. 6, ss. 2261-2266, 2008.
 • [13] M.Tayfur, İ.Ünlüoğlu ve Ö. Bener, " Alüminyum ve Sağlık," Gıda Dergisi c. 27, s. 4, ss. 305-309, 2002.
 • [14] C. Bakar ve A. Baba, "Metaller ve İnsan Sağlığı: Yirminci Yüzyıldan Bugüne ve Geleceğe Miras Kalan Çevre Sağlığı Sorunu," 1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Nevşehir, 2009.
 • [15] K.Yurdakök ve T. İnce, "Aşı Adjuvanları," Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, c. 51, ss. 225-239, 2008.
 • [16] T. Belgemen ve N. Akar, "Çinkonun Yaşamsal Fonksiyonları ve Çinko Metabolizması ile İlişkili Genler," Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, c. 57, s. 3, ss. 161-166, 2004.
 • [17] M. Hambidge, "Zinc and Health: Current Status and Future Directions," The Journal of Nutrition, c. 130, ss. 1344-1349, 2000.
 • [18] D. Mendil, "Mineral and Trace Metal Levels in Some Cheese Collected From Turkey," Food Chemistry, c. 96, ss. 532-537, 2006.
 • [19] F. Önder ve S. Yıldız, "Çinko ve Bakır Yetersizliğinin Bağışıklık Sistemine Etkileri," Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, c. 8, s. 2, ss. 183-187, 2002.
 • [20] H. Ülger ve A. Coşkun, "Çinko: Temel Fonksiyonları ve Metabolizması," Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, c. 5, s. 2, ss. 38-44, 2003.
 • [21] V. Akdeniz, Ö. Kınık, O. Yerlikaya ve E. Akan, "İnsan Sağlığı ve Beslenme Fizyolojisi Açısından Çinkonun Önemi," Akademik Gıda, c. 14, s. 3, ss. 307-304, 2016.
 • [22] V. K. Gupta, A. K. Singh, and L.K. Kumuat, "Thiazole Schiff Base ‘Turn-on’ Fluorescent Chemosensor for Al3+ Ion," Sensors and Actuators B: Chemical, c. 195, ss. 98-108, 2014.
 • [23] X. J. Jiang, H. Tang, X. Y. Li, S. Q. Zang, H. W. Hou and T.C. Mak, "Two New Isomerous Fluorescent Chemosensors for Al3+ Based on Photoinduced Electron Transfer," Spectrochimica Acta Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, c. 115, ss. 26-32, 2013.
 • [24] W. Li, X. Tian, B. Huang, H. Li, X. Zhao, S. Gao, J. Zheng, X. Zhang, H. Zhou, Y Tian and J Wu, "Triphenylamine-based Schiff Bases as the High Sensetive Al(+3) or Zn(+2) Fluorescence Turn-on Probe: Mechanism and Application in Vitro and in Vivo," Biosensors and Bioelectronics, c. 77, ss. 530-536, 2016.
 • [25] C. Yuan, X. Liu, Y. Wu, L. Lu and M. Zhu, "A Triazole Schiff Base-based Selective and Sensitive Fluorescent Probe for Zn2+: A Combined Experimental and Theoretical Study," Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectros. c. 154, ss. 215-219, 2016. [26] V.K. Gupta, A.K. Singh and L.K. Kumawat, "A Turn-on Fluorescent Chemosensor for Zn2+ Ions Based on Antipyrine Schiff Base," Sensor Actuator B: Chemical, c. 204, ss. 507-514, 2014.
 • [27] P.S. Hariharan and S.P. Anthony, "Selective Turn-on Fluorescence for Zn(2+) and Zn(2+)+Cd(2+) Metal Ions by Single Schiff Base Chemosensor," Anal. Chim. Acta, c. 848, ss. 74-79, 2014.
 • [28] J. Reglinski, S. Morris and D.E. Stevenson, "Supporting Conformational Change at Metal Centres. Part 2: Four and Five Coordinate Geometry," Polyhedron, c. 21, ss. 2175-2182, 2002.
 • [29] E. Erdik, "Mor Ötesi (Ultraviyole) Spektroskopisi," Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, 1. Baskı, Ankara, Türkiye, Gazi Büro Kitapevi, 1993, böl. 2, ss. 35-36.
 • [30] D.L. Pavia, G.M. Lampman, G.S. Kriz and J.A. Vyvyan, "Ultraviolet Spectroscopy," Introduction to Spectroscopy, 5th edition, USA, Cengage Learning, 2014, böl 10, ss. 602.
 • [31] A. Erxleben, "Structures and Properties of Zn(II) Coordination Polymers," Coord. Chem. Rev. c. 246, ss. 203-228, 2003.
 • [32] L. Wang, H. Li and D. Cao, "A New Photoresponsive Coumarin-derived Schiff Base: Chemosensor Selectively for Al3+ and Fe3+ and Fluorescence 'Turn-on' Under Room Light," Sensor Actuator B: Chemical, c. 181, ss. 749-755, 2013.
 • [33] D. Sarkar, A.K. Pramanik and T.K. Mondal, "Coumarin Based Fluorescent 'Turn-on' Chemosensor for Zn2+: An Experimental and Theoretical Study," J. Lumin., c. 146, ss. 480-485, 2014.
 • [34] J. Wu, W. Liu, X. Zhuang, F. Wang, P. Wang, S. Tao, X. Zhang, S. Wu and S. Lee, "Fluorescence Turn On of Coumarin Derivatives by Metal Cations: A New Signaling Mechanism Based on C=N Isomerization," Org. Lett., c. 9, ss. 33-36, 2007. [35] H. Lee, H.S. Lee, J.H. Reibenspies and R.D. Hancock, "Mechanism of “Turn-on” Fluorescent Sensors for Mercury(II) in Solution and Its Implications for Ligand Design," Inorg. Chem. C. 51, ss. 10904-10915, 2012.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hanife SEZER
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ece ERGUN
Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Yazar: Ümit ERGUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { dubited420322, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1163 - 1177}, doi = {10.29130/dubited.420322}, title = {Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SEZER, Hanife and ERGUN, Ece and ERGUN, Ümit} }
APA SEZER, H , ERGUN, E , ERGUN, Ü . (2018). Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (4), 1163-1177. DOI: 10.29130/dubited.420322
MLA SEZER, H , ERGUN, E , ERGUN, Ü . "Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 1163-1177 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/38650/420322>
Chicago SEZER, H , ERGUN, E , ERGUN, Ü . "Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 1163-1177
RIS TY - JOUR T1 - Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi AU - Hanife SEZER , Ece ERGUN , Ümit ERGUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29130/dubited.420322 DO - 10.29130/dubited.420322 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1163 EP - 1177 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.420322 UR - http://dx.doi.org/10.29130/dubited.420322 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi %A Hanife SEZER , Ece ERGUN , Ümit ERGUN %T Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.420322 %U 10.29130/dubited.420322
ISNAD SEZER, Hanife , ERGUN, Ece , ERGUN, Ümit . "Bis-N,N'(Salisiliden)-1,4-Bütandiaminin Çeşitli Metallere Karşı Gösterdiği Floresans Özelliklerinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 4 (Ağustos 2018): 1163-1177. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.420322