Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, Sayfalar 1391 - 1409 2018-08-01

İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri
Main Indicators of OHS Management in Construction Sites

RIFAT AKBIYIKLI [1] , S. ÜMİT DİKMEN [2]

89 253

İnşaat sektörünün İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) konusundaki performansı oldukça düşüktür. İSG ile ilgili ciddi inisiyatif ve kampanyalara rağmen istatistik veriler her yıl çok sayıda işgörenin işlerde ya işgöremez hale geldiğini veya hayatını kaybettiğini göstermektedir. Biz, bu işlerle ilgili hastalık, yaralanma, işgöremezlik ve ölümlerin en aza indirilebileceğine ve önlenebileceğine inanıyoruz. Ayrıca, işten ve işçiden kaynaklanan sebeplerin yanı sıra inşaat projelerinde İSG ile ilgili ciddi bir yönetim becerisi zaafının da olduğuna inanıyoruz. İSG ile ilgili olarak inşaat şantiyelerindeki geleneksel sorumlu müteahhitler ve onların şantiyedeki proje ve üretim yöneticileridir. Ancak, şantiyelerdeki bu yöneticiler çoğu kez İSG ile ilgili hukuksal ve mevzuatla ilgili sorumluluklarının farkındalık ve bilgiye sahip olmadıkları da bilinmektedir.

Bu çalışma,  inşaat sektörü şantiyelerinde İSG yönetiminin ana belirteçlerini bir literatür incelemesi sonucu olarak ortaya koymayı hedeflemektedir.

Belirteç, İnşaat, İSG, Şantiye
 • [1] Lingard, H. & Rowlinson, S., Occupational Health and Safety in Construction Project Management, Taylor & Francis, UK, 2005
 • [2] Müngen, U. ve Gürcanlı, G.E. “Fatal traffic accidents in the Turkish construction industry” Safety Science.43 (5-6) ss. 299 – 322.
 • [3] Heinrich, H. Industrial accident prevention, 4th Edition, New York, McGraw-Hill, USA, 1959.
 • [4] Sanders, M. S. ve McCormick, E. Human Factors in Engineering and Design, McGraw-Hill Inc., Seventh Edition, Singapore, 1993.
 • [5] Müngen, U. “İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri”, Türk Mühendislik Haberleri (TMH), 469-5, 2011.
 • [6] SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu, 2014 yılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari Erişim: 30.06.2018
 • [7] ESAW (2014), European Statistics on Accident at Work, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitTableActio.do Erişim: 12.06.2017
 • [8] SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu, 2015 yılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari Erişim: 30.06.2018
 • [9] Rantanen, J., Kauppinen, T., Toikkannen, J, Kurppa, K., Lehtinen, S. ve Leine, T. Work and Health Country Profiles: Country Profiles and National Surveillance Indicators of Occupational Health and Safety, People and Work Research Reports, No. 44: Helsinki: Finish Institute of Occupational Health and Safety, 2001.
 • [10] Kramers, P.G.N. “The ECHI project: Health Indicators for the European Community”, European Journal of Public Health, 13(3 Supplement), pp. 101-106, 2003.
 • [11] European Agency for Safety and Health at Work (EASHW). The State of Occupational Safety and Health in the European Union – A Pilot study, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.
 • [12] European Agency for Safety and Health at Work (EASHW). Priorities for Occupational Safety and Health Research in the EU-25, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.
 • [13] EASHW, European Agency for Safety and Health at Work, Annual Report 2016, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017.
 • [14] EUROFOUND, Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2012.
 • [15] EUROFOUND, Sixth European Working Conditions Survey – Overview Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016.
 • [16] ILO, Introductory report: Decent work -safe work, International Labour Office, Geneva, 2005.
 • [17] NIOSH, National occupational research agenda (NORA)/national Total Worker Health® agenda (2016–2026): A national agenda to advance Total Worker Health® research, practice, policy, and capacity, April 2016. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication 2016–114, 2016.
 • [18] NIOSH, LOHP. Staying safe at work: a curriculum for teaching workers with intellectual and developmental disabilities about health and safety on the job. By Dewey R, Bush D, Miara C, Guerin RJ, Okun AH. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2016-159, US, 2016.
 • [19] Kreis, J. ve Bodeker, W. Indicators for work-related health monitoring in Europe (WORKHEALTH Project), Wirtschaftsverlag NW: Bremerhaven, 2004.
 • [20] Pouliakas, K. and Theodossiou, I., An Inquiry into the Theory, Causes and Consequences of Monitoring Indicators of Health and Safety at Work, Discussion Paper No. 4734, Institute for the Study of Labor, Bonn-Germany, 2010.
 • [21] ILO, Occupation safety and health country profiles, International Labour Office, Geneva, 2006.
 • [22] OECD (2018), Organization for Economic Co-operation and Development, Social Expenditure Database (1980-2016), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG Erişim: 01.06.2018.
 • [23] Wilson, D.J., Takahashi, K., Smith, D.R., Yoshino, M., Tanaka, C. Ve Takala, J., “Recent Trends in ILO Conventions Related to Occupational Safety and Health”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 12(3): 255–266, 2006.
 • [24] Chau, N.H. ve Kanbur, R., “The Adoption of International Labor Standards Con ventions: Who, What and Why?”, Brookings Trade Forum, 113-156, 2001.
 • [25] Wilson, D.J., Takahashi, K., Sakuragi S., Yoshino, M., Hoshuyama, T., Imai, T. ve Takala, J. “The Ratification Status of ILO Conventions Related to Occupational Safety and Health and its Relationship with Reported Occupational Fatality Rates”, Journal of Occupational Health, 49: 72-79, 2007.
 • [26] HSE (Health and Safety Executive), Health and Safety Management and Business Economic Performance: An Econometric Study, Research Report 510, HSE Books, Suffolk, UK, 2006.
 • [27] Porter, M., “America’s green strategy”, Scientific American, 264(4): 96, 1991.
 • [28] Hunt, H., ve Habeck, R.V., The Michigan Disability Prevention Study: Research Highlights, Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, MI, USA, 1993.
 • [29] Arocena, P., Nunez, I. ve Villanueva, M., “The Impact of Prevention Measures and Organisational Factors on Occupational Injuries”, Safety Science, 46(9): 1369-1384, 2008.
 • [30] Cohen, A. ve Colligan, M.J., “Assessing Occupational Safety and Health Training: A Literature Review”, DHHS (NIOSH) Publication No. 98-145, Cincinnati, Ohio, USA, 1998.
 • [31] Wallerstein, N. ve Weinger, M., “ Health and Safety Education for Worker Empowerment”, American Journal of Industrial Medicine, 22 (5), ss.619-635, 1992.
 • [32] 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kbul Tarihi: 20.6.2012, Yayımlandığı Resmi Gazete, Tarih: 30.6.2012, Sayı: 28339, Ankara.
 • [33] Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kabul Tarihi: 15 Mayıs 2013, Resmi Gazete Sayı: 28648, Ankara.
 • [34] Demirkesen Çakır, S. ve Arditi, D., “Assessing Occupational Safety and Health Training – A Literature Review”, International Journal of Project Management, 33 (5), ss. 1160 – 1169, 2015.
 • [35] Gyekye, A. S. ve Salminen, S., “Making Sense of Industrial Accidents: The Role of Job Satisfaction”, Journal of Social Sciences, 2(4): 127-134, 2006.
 • [36] Dembe, A.E., Erickson, J.B. and Delbos, R., “Predictors of Work-Related Injuries and Illnesses: National Survey Findings”, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 1(8): 542–550, 2004.
 • [37] Krause, N., Frank, J.W., Dasinger, L.K., Sullivan, T.J. ve Sinclair, S.J., “Determinants of Duration of Disability and Return -to-Work after Work-Related Injury and Illness: Challenges for Future Research”, American Journal of Industrial Medicine, 40: 464-484, 2001.
 • [38] Askenazy, P., “Some determinants of reporting workplace accidents in France: The role of labour contract”, Centre Pour La Recherche Economique Et Ses Applications (CEPREMAP), Paper No 0606, 2006.
 • [39] European Commission, Causes and circumstances of accidents at work in the EU, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2009.
 • [40] Probst, T.M. ve Brubaker, T .L., “The Effects of Job Insecurity on Employee Safety Outcomes: Cross –Sectional and Longitudinal Explorations”, Journal of Occupational Health Psychology, 6(2), ss. 139-159, 2001.
 • [41] Amuedo-Dorantes, C., “Work Safety in the Context of Temporary Employment: The Spanish Experience”, Industrial and Labor Relations Review, 55(2), ss. 262–272, 2002.
 • [42] Garcia-Serrano, C., Hernanz, V. ve Toharia, L., “Mind the gap, please! The effect of temporary help agencies on the consequences of work accidents”, Institute for Social and Economic Research, No. 2008-28, September, 2008.
 • [43] Boone, J. ve van Ours, J.C., “Are recessions good for workplace safety?, Journal of Health Economics, 25 (6), ss. 1069-1093, 2006.
 • [44] Barling, J., Iverson, R. D. ve Kelloway, E. K., “High - Quality Work, Job Satisfaction, and Occupational Injuries”, Journal of Applied Psychology, 88(2), ss. 276–283, 2003.
 • [45] Gauchard, G. C., Mur, J. M., Touron, C., Benamghar, L., Dehaene, D., Perrin, P. ve Chau, N., “Determinants of accident proneness: a case–control study in railway workers”, Occupational Medicine, 56, ss. 187–190, 2006.
 • [46] Ghosh, A. K., Bhattacherjee, A. ve Chau, N., “Relationships of Working Conditions and Individual Characteristics to Occupational Injuries: A Case-Control Study in Coal Mine rs”, Journal of Occupational Health, 46, ss. 470-480, 2004.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: RIFAT AKBIYIKLI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: S. ÜMİT DİKMEN
Kurum: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dubited432933, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1391 - 1409}, doi = {10.29130/dubited.432933}, title = {İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri}, key = {cite}, author = {AKBIYIKLI, RIFAT and DİKMEN, S. ÜMİT} }
APA AKBIYIKLI, R , DİKMEN, S . (2018). İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (4), 1391-1409. DOI: 10.29130/dubited.432933
MLA AKBIYIKLI, R , DİKMEN, S . "İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 1391-1409 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/38650/432933>
Chicago AKBIYIKLI, R , DİKMEN, S . "İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 1391-1409
RIS TY - JOUR T1 - İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri AU - RIFAT AKBIYIKLI , S. ÜMİT DİKMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29130/dubited.432933 DO - 10.29130/dubited.432933 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1391 EP - 1409 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.432933 UR - http://dx.doi.org/10.29130/dubited.432933 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri %A RIFAT AKBIYIKLI , S. ÜMİT DİKMEN %T İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.432933 %U 10.29130/dubited.432933
ISNAD AKBIYIKLI, RIFAT , DİKMEN, S. ÜMİT . "İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yönetiminin Ana Belirteçleri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 4 (Ağustos 2018): 1391-1409. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.432933