Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, Sayfalar 941 - 952 2018-08-01

Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı

Yılmaz TÜRK [1] , Murat YILDIZ [2]

34 132

Bu çalışmada, endüstriyel odun hammaddesinin tarım traktörleriyle sürütme şeritleri üzerinde sürütülerek bölmeden çıkarılması sonucunda toprak üstünde bulunan ölü ve diri örtünün uzaklaşmasının ve sürütme şeritlerine kesim artıklarının serilmesinin toprağın besin durumuna etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya konu belirlenen sürütme şeritlerinde toplam 4 adet bloklar oluşturuldu. Her bir bloğa 3 adet yüzeysel akış parseli yerleştirildi. Yüzeysel akış parsellerinden bir tanesi kontrol (K) için boş bırakıldı, diğerlerinde ise yonga (Y) ve dal-yaprak (DY) gibi kesim artıkları (slash) yerleştirildi. Parsellerdeki bitki besin elementleri miktarının belirlenmesinde; yağmurla çözülen ve akışa geçen katyonların ve anyonların miktarları, araziye gidilerek ölçülmüş ve analiz için su örnekleri alınmıştır. Deneme alanlarından toplamda kontrol, yonga ve dal-yaprak parsellerinin her birinden 28 adet olmak üzere tamamından 84 adet su örneği alınmıştır. Alınan su örnekleri DÜBİT Araştırma Merkezi laboratuvarında iyon kromatografi (IC) cihazı ile bazı bitki besin elementleri miktarına ilişkin analizler yapıldı. Çalışma sonucunda, deneme alanlarındaki parsellerde ortalama yüzeysel akış miktarı birbirlerine yakın değerlerde bulunmuştur. Katyonların ve anyonların her parsel için ortalama miktarları karşılaştırıldığında Lityum ve Bromür hariç genel olarak yonga parsellerinde kontrol parsellerine göre 1,11-4,5 kat arasında, dal-yaprak parsellerinde ise 1,08-3,46 kat arasında daha fazla olduğu bulunmuştur. Bitki besin maddelerine ilişkin yapılan varyans analizi sonuçlarına göre; parsellerdeki yüzeysel akış sularında bulunan Magnezyum ve Florür miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p<0.05) belirlenmiştir. Ancak diğerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0.05) bulunmamıştır. Ayrıca ibre yapraklı meşcerelere kurulan parsellerdeki bitki besin elementleri miktarları yapraklıya göre daha büyük çıkmıştır.

Sürütme şeritleri, Bölmeden çıkarma, Katyonlar, Anyonlar, Kesim artıkları
 • Bayoğlu, S., “Türkiye’de Orman Nakliyatı ve Geliştirilmesi İmkanları Üzerine Bir Etüd”, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergsisi, İstanbul, 1747/185, 73, 1972.
 • Gürtan, H., Dağlık ve Sarp Arazili Ormanlarda Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlerinde Uğranılan Kayıpların Saptanması ve Bu İşlerin Rasyonalizasyonu Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK Yayın No. 250, TOAG Seri NO. 38, Ankara, 1975.
 • Aykut, T., “Bolu Mıntıkasında Yapılan Araştırmalara Göre Tomrukların Kamyonlara Yüklenmesinde Çeşitli İş Safhalarına Ait Standart Süreler,” İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, İstanbul, Seri A, 22, 1, 1972.
 • Acar, H.H., “Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Oluşturulması,” Yayınlanmamış Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 150 s., Trabzon 1994.
 • Yıldırım, M., “Hasat İşlerinde Sınırlayıcı Faktörler,” İ.Ü. Orman Fak. Dergisi, 39, 4, 1989.
 • Buckley, D.S. Crow, T.R. Nauertz, E.A. and Schulz, K.E. “Influence of skid trails and haul roads on understory plant richness and composition in managed forest landscapes in upper Michigan, USA.” For. Ecol. Manag., 175, 509–520, 2003.
 • Messina, M.G. Schoenholtz, S.H. Lowe, M.W. Wang, Z. Gunter, D.K. Londo, A.J. “Initial responses of woody vegetation, water quality, and soils to harvesting intensity in a Texas Bottom and hardwood ecosystem,” For. Ecol. Manag., 90, 201–215, 1997.
 • Arocena, J.M., “Cations in solution from forest soils subjected to forest flor removal and compaction treatments,” For. Ecol. Manag., 133, 71–80, 2000.
 • Marshall, V.G., “Impacts of forest harvesting on biological processes in Northern forest soils,” For. Ecol. Manag. 133, 43–60, 2000.
 • Krueger, W., “Effects of future crop tree flagging and skid trail planning on conventional diameter-limit logging in a Bolivian tropical forest,” For. Ecol. Manag., 188, 381–393, 2004.
 • Godefroid, S. Koedam, N., “The impact of forest paths upon adjacent vegetation: Effects of the paths surfacing material on the species compaction and soil compaction,” Biol. Conserv. 119, 405–419, 2004.
 • Garland, J.J., “Designated Skid Trails Minimize Soil Compaction”, Forest Research Laboratory, School of Forestry, Oregon State University, Extension Service: Corvallis, OR, USA, 1997.
 • Gumus, S. Turk, Y., “A new skid trail pattern design for farm tractors using linear programing and Geographical Information Systems,” Forests, 7, 306, 2016.
 • Balcı, A.N., Kurak ve Nemli İklim Koşulları Altında Gelişmiş Bazı Orman Topraklarının Erodibilite Karakteristikleri. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 248, 1978.
 • Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Balıklı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı, Bolu, 2012.
 • Zengin, M. Kocaeli yöresinde orman ekosistemlerinin hidrolojik ağaçlandırmalar yönünden karşılaştırılması, Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten, İzmit, 1997, No:182, Orman Bakanlığı Yayın No: 055, Müdürlük Yayın No: 217.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yılmaz TÜRK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Murat YILDIZ
Kurum: Orman Genel Müdürlüğü

Bibtex @araştırma makalesi { dubited440120, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {941 - 952}, doi = {10.29130/dubited.440120}, title = {Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı}, key = {cite}, author = {TÜRK, Yılmaz and YILDIZ, Murat} }
APA TÜRK, Y , YILDIZ, M . (2018). Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (4), 941-952. DOI: 10.29130/dubited.440120
MLA TÜRK, Y , YILDIZ, M . "Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 941-952 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/38650/440120>
Chicago TÜRK, Y , YILDIZ, M . "Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 941-952
RIS TY - JOUR T1 - Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı AU - Yılmaz TÜRK , Murat YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29130/dubited.440120 DO - 10.29130/dubited.440120 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 941 EP - 952 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.440120 UR - http://dx.doi.org/10.29130/dubited.440120 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı %A Yılmaz TÜRK , Murat YILDIZ %T Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.440120 %U 10.29130/dubited.440120
ISNAD TÜRK, Yılmaz , YILDIZ, Murat . "Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga İle Dal–Yaprak Kullanımı". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 4 (Ağustos 2018): 941-952. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.440120