Hakkında

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi fen bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bu çalışmaları bilim adamlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlar. Bu amaçla dergide, fen bilimleri alanındaki teorik ve deneysel özgün araştırmalarla birlikte derleme türünde çalışmalar da yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen yayınlar kör hakemlik (blind peer review) yöntemine göre değerlendirilmektedir. Dergimize yayın göndermek ücretsizdir (free of charge).

Dergimizin Tarandığı İndeksler;

* TR (2017 Yılından itibaren)

* DOAJ

* Google Scholar

Ön değerlendirmeye tabi tutulan yazılar şekil ve içerik bakımından teknik olarak incelenir. Teknik inceleme sonucunda dergi yazım kurallarına uymayan yayınlar yazarlara gönderilir ve yazarların yayında gerekli düzeltmeleri yapması istenir. Teknik inceleme sonucunda yazım kurallarına uygun olduğu belirlenen yayınlar isimsiz olarak en az iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenilen yayınlar gerekli değişiklikler için yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Düzeltme işlemleri sonucunda hakemler tarafından onaylanan yayınlar, dergimiz internet sitesinden online olarak yayımlanır.

Açık Erişim ve CC Lisansı

 Dergimiz açık erişim sistemi olan Ulakbim Dergipark üzerinde yayınlanmaktadır. Dergimizin yayınlanan tüm sayılarına ve sayılarda yer alan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini desteklemektedir.

"Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED",  “Açık Erişim” gereğince “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. BOAI' ye göre  Açık Erişim (Budapest Open Access Initiative),  hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. "Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED" yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır. "Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED" bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.