Yazarlar İçin

I. GİRİŞ


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede  iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergi fen bilimleri alanında araştırma makaleleri, konu incelemeleri, mektuplar ve derlemelerin basıldığı uluslar arası bir araçtır. Dergide yayınlanacak makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Makaleler inceleme için yalnızca derginin online sistemiyle gönderilebilir. Makale inceleme işleminin başlaması için gerekli olan Telif Hakkı formunun (tıklayınız) doldurması ve online sistem üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen yayınlar kör hakemlik yöntemine göre değerlendirilmektedir. Dergimize yayın göndermek ücretsizdir.

II. BAŞLAMADAN ÖNCE


Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, yayınlanan makaleler için bilimsel yöntemi kapsayan ve destekleyen hakemli bir dergidir. Yazarların, başka araştırmacıların çalışmayı tekrarlayabilmesi için çalışmalarını makalede yeterli detay ve referansların bulunacağı şekilde yazmaları gerekmektedir. Düzmece ve kasıtlı hatası olan çalışmalar etik açıdan kabul edilmeyecektir. Yazarlar kullandıkları başkalarına ait çalışmalar veya cümleler için gerekli alıntıları yapmalıdırlar. Böylece çalışmanın orijinalliği sağlanmış olur. İntihalin çeşitli yolları bulunmaktadır, etik olmaması nedeniyle intihalin hiçbir çeşidi kabul edilmemektedir. Makalede ismi geçecek yazarlarla ilgili olarak, makalenin hazırlanışı sırasında yalnızca önemli katkısı bulunanların isimleri makalede yer almalıdır.

Çalışma eğer zararlı kimyasallar ve işlemleri içeriyorsa, yazarlar bunu makalede açıkça belirtmelidir, ve çalışma hayvan veya insan deneklerinin kullanılmasını içeriyorsa yazarlar çalışmalarının, hayvan ve insan hakları da dahil olmak üzere, herhangi bir yasaya ters düşmemesini sağlamalılardır. İnceleme işleminin etik olması açısından, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji dergisi makale incelemelerinin yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, vatandaşlık veya politik felsefelerinden etkilenmemesini sağlamaktadır. Ayrıca, editör ve hakemlerin açıkça veya imalı olarak kendi dergi veya yayınlarına atıfta bulunulması hususunda yazarları zorlamaları yasaklanmıştır. Herhangi bir atıf önerisi yazarların makalesiyle direk olarak ilgili olan yayınlar için yapılabilir.

Tüm yazarların mali ve kişisel sorunlarla birlikte diğer organizasyonlarla olan sorunlarını bildirmeleri gerekmektedir. Yazarlar bilmelidir ki; çalışmanın dergiye gönderilmesinin, ilgili çalışmanın (Türkçe, İngilizce veya başka bir dilde) başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı, ya da başka bir yerde yayınlanmak için incelemede olmadığı anlamına gelmektedir.

Lütfen makalenizin dili Türkçe veya İngilizce olsun (Amerikan veya İngiliz aksanı kabul edilmektedir, ikisinin karışımı kabul edilmemektedir). Dergimiz yayınlarınız için İngilizce Dil Kontrolü hizmeti vermemektedir. Makale sisteme yüklenirken makale dosyası içerisinde yazar isimleri belirtilmemelidir, makale kabul edildikten sonra yazar isimleri eklenmiş versiyonu oluşturulmalıdır.

 

III. HAZIRLANIŞ


Yazarların şablon dosyasını indirmeleri (Türkçe şablon için tıklayınız - İngilizce şablon için tıklayınız) ve çalışmalarını bu dosya üzerinde yazmaları gerektiğinden, Microsoft Ofis Word kullanmaları gerekmektedir. Makalenin bölümlerinde kullanılacak çeşitli yapıların (örneğin, tablo, şekil vb.) formatları stilleri şablonda gösterilmiştir. Makale sisteme yüklenirken makale dosyası içerisinde yazar isimleri belirtilmemelidir, makale kabul edildikten sonra yazar isimleri eklenmiş versiyonu oluşturulmalıdır. Makalede tek bir yazı tipi kullanılmalıdır, bizim önerimiz Times New Roman. Özel karakterler için, Sembol ve Arial kullanılabilir. Vurgulanması istenilen kelime ve cümleleri italik olarak gösteriniz. Yazarların Microsoft Ofis Word’ün dilbilgisi ve yazım kontrol özelliklerini kullanmaları önerilmektedir.

Makale için öz ve bilgi verici bir başlık seçilmelidir, ve eğer mümkünse başlıkta kısaltma ve formül kullanımından kaçınmanız sizin yararınıza olacaktır. Özet bölümü öz ve gerçekçi olmalıdır, ve özlüce araştırmanın amacını, temel bulguları ve ana sonuçları sunmalıdır. Özet için en fazla 250 kelime kullanınız. En fazla 6 adet olmak üzere anahtar kelimeler özetin altında yerini almalıdır. Özet ve anahtar kelimeler şablonda da görülebileceği gibi hem Türkçe hem de İngilizce olarak makalede yer almalıdır. Çalışmanın amacı yeterli miktarda literatür zeminiyle birlikte Giriş kısmında açıklanmalı. Gerekli referanslarıyla birlikte yöntem ve deneysel düzeneğin detayları diğer araştırmacıların çalışmayı tekrarlayabilmeleri açısından verilmelidir. Bulgular açık ve öz olmalı ve bulguların tartışması bulguların önemini izah etmeli. Eğer çalışma finansal olarak bir kurum tarafından desteklendiyse, Teşekkür bölümünde, çalışmaya katkısı bulunanlara yazarların teşekkürüyle birlikte, bunun belirtilmesi gerekir.

Genel olarak bilinenler dışında kullanılan kısaltmalar ilk bahsedildiği yerde açıkça tanımlanmalıdır. Kısaltmaların makale boyunca tutarlı olmasına dikkat ediniz. Birimler makale boyunca tutarlı olmalıdır. F=m.a gibi basit eşitlikler normal yazı tipiyle gösterilebilir. Diğer eşitlikler ise şekil olarak gösterilmemeli, bunun yerine MathType veya Microsoft eşitlik editörü kullanılarak yazılmalıdır. e'nin kuvvetlerinin exp ile gösterilmesi gerektiğini unutmayınız.

Şekillerinizde tek tip yazı tipi ve boyutu kullanmaya özen gösteriniz, ve şekilleriniz makaledeki sırasına göre numaralandırınız. Optimize edilmiş düşük çözünürlüklü ve düşük kaliteli dosyaları (örneğin GIF, BMP, PICT, WPG) kullanmaktan kaçınınız. Eğer bir şeklin birden fazla kısmı varsa bunları küçük harflerle parantez içinde şeklin üzerinde belirtmeniz gerekir. Şekil başlıkları şeklin içinde değil, şeklin altında yazılmalıdır. Tablolar sıralı şekilde numaralandırılmalı, ve gerçekten de gerekli olmadığı sürece tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalı. Her tablo, tablonun üzerinde bir başlığa sahip olmalıdır.

Makalede atıfta bulunulan her bir referansın Referanslar bölümünde yer almasına veya Referanslar bölümünde yer alan referasın makalde atıf yapılmış olmasına dikkat ediniz. Makale içinde atıf yapılan referanslar kareli parantez içinde rakamlar ile belirtilmelidir. Atıf yapılan makelinin yazar(lar)ının adı makalede yer alsa da, referans numarası ismin hemen yanında yazılmalıdır. Örneğin, '... Ancak, Yıldırım [7] farklı bir sonuç elde etti …'. Durumu 'baskıda' olmadığı sürece, basılmamış makalelere atıfta bulunmaktan kaçınınız. Bazı durumlarda baskıda olan makaleler için Digital Object Identifier (DOI) numarası mevcut olabilir. Bu durumlarda yazarların DOI numarasıyla atıfta bulunmaları gerekir. Makale, kitap, tez vb. kaynaklara atıf şekli şablon dosyasında verilmiştir. Şablon dosyasında görüleceği üzere dergi isimleri kısaltılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki bağlantılar ziyaret edilebilir

Medicus dergi kısaltmaları indeksi: http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html;
Kelime kısaltmaları: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php;
CAS (Kimyasal Özet Servisi): http://www.cas.org/content/references/corejournals;
UBYT dergi arama motoru: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir.

2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.
Elektronik düzenleme için bir örnek
İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

    Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
    Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır.

İntihal Politikamız (Plagiarism Policy)

Dergimize gönderilmiş olan yayınlar ithenticate ve turnitin programları vasıtasıyla benzerlik değerlendirmesine tabi tutulup %20 nin üzerinde benzerlik oranına sahip olan yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.