Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı
Die Aarhus Konvention und das Recht des Zugangs zu Umweltinformationen

Ahmet M. GÜNEŞ [1]

149 918

Aarhus Sözleşmesi’ni çevresel bilgiye erişim açısından irdelemeyi amaçlayan bu çalışmada, öncelikle katılıma ve katılımın çevrenin korunmasındaki rolüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bunun ardından, genel hatları ile çevresel bilgiye erişim hakkı ele alınmıştır. Devamında Aarhus Sözleşmesi’ne ilişkin genel açıklamalara yer verilmiş ve sözleşmenin çevresel bilgiye ilişkin hükümleri etraflı bir biçimde irdelenmiştir. Çevresel bilgiye erişim bağlamında önem taşıyan ulusal ve ulusalüstü düzenlemelere değinildikten sonra, son kısımda çalışmamızla erişilen sonuçlar ortaya konmuştur

Dieser Aufsatz hat im Wesentlichen das Ziel, die Bestimmungen der Aarhus Konvention betreffend den Zugang zu Umweltinformationen zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wird zuerst einige Erläuterungen über die Partizipation und die Rolle der Partizipation im Umweltschutz gegeben. Danach werden allgemeine Kenntnisse über das Recht des Zugangs zu Umweltinformationen gegeben. Anschließend soll die Aarhus Konvention insbesondere hinsichtlich des Rechts des Zugangs zu Umweltinformationen ausführlich analysiert werden. Nachdem diesbezügliche supranationale und nationale Bestimmungen behandelt werden, werden schließlich die wesentlichen Ergebnisse der Abhandlung zusammengefasst.

Aarhus Sözleşmesi, Çevresel Koruma, Çevresel Bilgi, Bilgi Edinme Hakkı, Katılım
  • BMU (Bundesministerium für Umwelt) :“Beteiligungsrechte im Umweltschutz”, Berlin 2004
  • Danwitz, Thomas v.: “Aarhus-Konvention: Umweltinformation, Öffentlichkeitsbeteiligung, Zugang zu den Gerichten”, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2004, s. 272 vd.
  • Döner, Ayhan: “Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları”, İstanbul 2010
  • Duymaz, Erkan: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Çevrenin Korunmasına Katkısı”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2012, S. 47, s.121 vd.
  • Epiney, Astrid/ Scheyli, Martin: “Die Aarhus-Konvention”, Fribourg 2000
  • Güneş, Ahmet M.: “Aarhus Sözleşmesi üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010, C. XIV, s. 299 vd.
  • Güneş, Ahmet M.: “Avrupa Birliği Çevre Hukuku”, İstanbul 2011
  • Güneş, Yusuf/ Coşkun, Aynur A.: “Çevre Hukuku”, İstanbul 2004 Kaboğlu, İbrahim: “Çevre Hakkı”, 3. Baskı, Ankara 1996
  • Klein, Daniel R.: “Umweltinformation im Völker- und Europarecht,” Tübingen 2011
  • Turgut, Nükhet Y.: “Çevre Politikası ve Hukuku”, 2. Baskı Ankara 2012
Konular Hukuk
Diğer ID JA66TN96PN
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet M. GÜNEŞ

Bibtex @ { duhfd246193, journal = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2929}, eissn = {2458-7907}, address = {Dicle Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {17-18}, pages = {25 - 40}, doi = {}, title = {Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Ahmet M.} }
APA GÜNEŞ, A . (2015). Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17-18 (26-27-28-29), 25-40. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/duhfd/issue/23027/246193
MLA GÜNEŞ, A . "Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17-18 (2015): 25-40 <http://dergipark.gov.tr/duhfd/issue/23027/246193>
Chicago GÜNEŞ, A . "Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17-18 (2015): 25-40
RIS TY - JOUR T1 - Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı AU - Ahmet M. GÜNEŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 40 VL - 17-18 IS - 26-27-28-29 SN - 1300-2929-2458-7907 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı %A Ahmet M. GÜNEŞ %T Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı %D 2015 %J Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1300-2929-2458-7907 %V 17-18 %N 26-27-28-29 %R %U
ISNAD GÜNEŞ, Ahmet M. . "Aarhus Sözleşmesi ve Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17-18 / 26-27-28-29 (Mart 2015): 25-40.