University of Dicle Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ulusal hakemli bir dergidir.  Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek sayılar yayınlanabilir. Dergimiz ASOS ve SOBİAD Atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim'de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedirDergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. 

Dergimiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. 

Dergimize gönderilen makaleler önce biçim ve içerik olarak editör incelemesinden geçirilir, uygun görülenler en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. Dergiye gönderilecek makalelerin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. 

Dergimizin eski sayılarına ulaşmak içinhttp://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

University of Dicle Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi
Cover Image

6.111

21.301

Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ulusal hakemli bir dergidir.  Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek sayılar yayınlanabilir. Dergimiz ASOS ve SOBİAD Atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim'de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedirDergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. 

Dergimiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. 

Dergimize gönderilen makaleler önce biçim ve içerik olarak editör incelemesinden geçirilir, uygun görülenler en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. Dergiye gönderilecek makalelerin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. 

Dergimizin eski sayılarına ulaşmak içinhttp://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi