DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve elektronik ortamda yayınlanmakta olan, hakemli ve ulusal bir dergidir.

Bahar/Mayıs ve Güz/Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde Yayın Kurulu Kararı ile ek ve özel sayılar yayınlanabilir.

Dergimiz ASOS ve SOBİAD Atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergi-park Akademikte yer almaktadır.

Ulakbim TR Dizinde taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Gönderilen makaleler önce biçim, içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. 

Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz.

Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir.

Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 

Dergimizin eski sayılarına ulaşmak içinhttp://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi


DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi
Kapak Resmi

9.821

50.455

Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve elektronik ortamda yayınlanmakta olan, hakemli ve ulusal bir dergidir.

Bahar/Mayıs ve Güz/Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde Yayın Kurulu Kararı ile ek ve özel sayılar yayınlanabilir.

Dergimiz ASOS ve SOBİAD Atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergi-park Akademikte yer almaktadır.

Ulakbim TR Dizinde taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Gönderilen makaleler önce biçim, içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu incelemesinden geçirilir. 

Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan yazılar, hakemlik sürecine alınmaz.

Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir.

Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. 

Dergimizin eski sayılarına ulaşmak içinhttp://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi