DÜMF Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/dumf

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


DÜMF Mühendislik Dergisi

ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/dumf
Kapak Resmi

22.063

83.948

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


Cilt: 9 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. Nesnelerin İnterneti (IoT) ile Akıllı Sınıf ve Öğrenci Takip Sistemi Tasarımı
  Sayfalar 591 - 600
  ayşegül uçar, Melih Hilmi Uludağ
 2. Dinamik güç sistemleri için Jakoben Yöntemi tabanlı birleşik güç akış kontrolörü tasarımı
  Sayfalar 601 - 607
  Serhat Berat EFE
 3. PCB Mikroşerit Dipol ve Monopol Antenlerin Kullanıldığı Çok Portlu Sistemlerde Metamalzeme ile Yalıtımın İyileştirilmesi
  Sayfalar 609 - 616
  Oğuzhan AKGÖL
 4. Doğrusal ve düzlemsel mikroşerit dizi antenlerin tasarımı ve kazanç yönünden karşılaştırılması
  Sayfalar 617 - 624
  İsa Ataş, Muhammed Bahaddin Kurt, Teymuraz Abbasov
 5. Kesir dereceli PI denetleyici ile kesir dereceli kararsız zaman gecikmeli sistemler için kararlılık bölgelerinin elde edilmesi
  Sayfalar 625 - 636
  İbrahim Kaya, Erdal Çökmez
 6. Sürekli mıknatıslı senkron motorun stator sargısı sarımlar arası kısa devre arızasının motor performansı üzerindeki etkilerin araştırılması
  Sayfalar 637 - 647
  timur lale
 7. Ürünler İçin Sahte Yorum Yazanların Etkin Olarak Belirlenmesi
  Sayfalar 649 - 655
  Buket Kaya
 8. Kompozit Özlü Alüminyum İletkenlerin (ACCC) üretilmesi ve iletkenliğinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalar
  Sayfalar 657 - 669
  Oğuzhan AKGÖL, Ebru AKDAĞ KISTI, Muharrem KARAASLAN, Emin ÜNAL
 9. Analog Jiroskop Sistemlerinde Kullanılan Elektromekanik Döner Milli Generatörün Frekans Analizi
  Sayfalar 671 - 677
  Gökhan GÖKMEN
 10. Mobil horlama yastığı
  Sayfalar 679 - 687
  İlhan UMUT, Mehmet Sena KOÇ, Güven ÇENTİK, Gökhan KOÇYİĞİT, Erdem UÇAR, Levent ÖZTÜRK
 11. Al/Nigrosin/p-Si Yapıların Fabrikasyonu ve Temel Diyot Parametrelerinin Hesaplanması
  Sayfalar 689 - 700
  Ömer GÜLLÜ
 12. Sonlu elemanlar yöntemi kullanarak farklı tip sargılar için güç transformatörün 2B analiz sonuçlarının karşılaştırılması
  Sayfalar 701 - 712
  Mehmet ÇEÇEN, Bilal GÜMÜŞ
 13. Çok işçili montaj hatlarında istasyon ve kaynak yatırımı maliyetinin enküçüklenmesine yönelik tavlama benzetimi ve tam sayılı doğrusal programlamaya dayalı yeni bir algoritma
  Sayfalar 727 - 739
  Murat Sahin, Talip Kellegöz, İsmet Söylemez
 14. Kompozit yama ile tamir edilmiş eliptik delikli alüminyum plakalarda eğilme davranışının sayısal incelenmesi
  Sayfalar 713 - 725
  HAMİT ADİN
 15. Isıl işlemin AA6061 alüminyum alaşımı sac metal malzemenin şekillendirilmesine etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 741 - 751
  Elif Malyer, Selda AKGÜN KAYRAL
 16. Bindirme bağlantılı kompozitlerin hasar davranışları üzerinde sıcak suyun etkisi
  Sayfalar 753 - 763
  gurbet örçen
 17. Atık yağ biyodizelinin farklı sıkıştırma oranlarındaki dizel motorlarda kullanımının uygunluğunun araştırılması
  Sayfalar 765 - 774
  Levent YÜKSEK, Orkun ÖZENER, Volkan KIZILKAN, H. Ertuğrul ARSLAN
 18. Deleminasyon içeren eğri eksenli kompozit kirişlerin titreşim davranışlarının incelenmesi
  Sayfalar 775 - 784
  Mine USLU UYSAL
 19. Yalıtımın duvar içerisindeki farklı konumlarına göre yoğuşma analizi
  Sayfalar 785 - 794
  Meral ÖZEL, Nesrin İLGİN BEYAZIT
 20. Gaz atomizasyonu yöntemi ile Al12Si tozu üretimi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 795 - 804
  Mehmet AKKAŞ, Tayfun ÇETİN, Mustafa BOZ
 21. Bina dış duvarlarının termofiziksel özelliklerinin ısı kazancına olan etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 805 - 816
  Murtaza YILDIRIM, Hasan OKTAY, Recep YUMRUTAŞ
 22. Van İli Kuzeyinde Yer Alan Ortaç Volkanik Agregalarda ASR Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 817 - 827
  Ogün Ozan Varol, Mustafa Ayhan, Vural Oyan
 23. Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi
  Sayfalar 829 - 836
  Kerem Sütçü
 24. Aktif karbon, kil ve zeolit ile Malatya tekstil fabrikalarında kullanılan tekstil boyalarının adsorpsiyonu
  Sayfalar 837 - 847
  YUNUS ÖNAL, Tolga Tantekin
 25. Su ürünleri yetiştiriciliğinin önemi ve çevresel etkileri- Elazığ ili örneği
  Sayfalar 849 - 858
  Sibel ASLAN, Ertuğrul GÜL
 26. Diyarbakır Kenti içmesuyu ihtiyacının genetik ifadeli programlama ile modellenmesi
  Sayfalar 859 - 870
  Fevzi Önen, Behzat Aslan, Nizamettin Hamidi
 27. Kil-kum karışımlarının bazı geoteknik özellikleri
  Sayfalar 871 - 879
  Ali Fırat ÇABALAR, Süleyman DEMİR, Nurullah AKBULUT
 28. Kazıklı radye temellerin oturma tahmini için yeni bir yöntem
  Sayfalar 881 - 893
  Murat HAMDERİ
 29. İnşaat sektöründe iş kazaları ve alandaki iyileşmeleri etkileyen faktörlerin analizi
  Sayfalar 895 - 906
  Özge AKBOĞA KALE
 30. Betonarme yapıların doğrusal olmayan analizinde yayılı plastisite modellerinin hassaslık analizi
  Sayfalar 907 - 918
  Sarper SEVİNÇ, İhsan Engin BAL
 31. Alibeyköy havzası için farklı hidrolojik modelleme yöntemleri ile taşkın debilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 919 - 928
  Mehmet DİKİCİ, Cevza Melek Kazezyılmaz-Alhan
 32. Silvan İlçesi Ovası yeraltı suyu potansiyeli ve tematik haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile belirlenmesi
  Sayfalar 929 - 937
  Recep ÇELİK, Nizamettin HAMİDİ
 33. HEC-RAS yardımıyla bir menfezin hidrolik analizi
  Sayfalar 939 - 946
  Ali Emre ULU, M. Cihan AYDIN
 34. Kilis ili aylık sıcaklık ve yağış verileri trend analizi
  Sayfalar 947 - 953
  Burcu ERCAN, Mehmet İshak YÜCE
 35. Küçük Menderes Havzası Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği
  Sayfalar 955 - 962
  Yavuz ŞAHİN, Alper BABA, Gökmen TAYFUR
 36. Türkiye havzalarında sediment veriminin alansal değişimi
  Sayfalar 963 - 973
  Ömer Levend AŞIKOĞLU, Ebru ERİŞ
 37. Açık Kanal Akımlarında Su Yüzü Profilinin Bulanık SMRGT Yöntemiyle Modellenmesi
  Sayfalar 975 - 981
  Emrullah ALTAŞ, M. Cihan AYDIN, Z. Fuat TOPRAK
 38. Geçmişten günümüze Diyarbakır’da su yapılarının gelişimi
  Sayfalar 983 - 998
  Canan KOÇ, D. Türkan KEJANLI
 39. Ergani İlçesi Ovasının yeraltısuyu potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile belirlenmesi
  Sayfalar 999 - 1007
  Recep ÇELİK, Nizamettin HAMİDİ
 40. Açık kanal akımında hidrolik pürüzlü taban üzerinde ağır tanelerin boyuna dispersiyonu
  Sayfalar 1009 - 1017
  Selçuk DEMİRBAŞ, V. Ş. Özgür KIRCA, M. Sedat KABDAŞLI