DÜMF Mühendislik Dergisi

ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/muhendislikdergisi/
Kapak Resmi

7.933

28.225

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Mühendislik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir (yılda iki kez) yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine, yazarlara ve hakemlere dağıtılması planlanmaktadır.

Dergimizin 2017 Mart sayısının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yazışmaların yapıldığı makale yazarlarına birer kopyası iletilecektir.

Cilt: 7 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 3 - Ara 2016
 1. Karma lifli betonların tokluk açısından değerlendirilmesi
  Sayfalar 365 - 376
  Fehmi ÇİVİCİ, Engin GÜNGÖR
 2. Nakayasu sentetik birim hidrograf metodunun Türkiye havzalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi: Göksu Nehri Havzası örneği
  Sayfalar 377 - 386
  Mahsum AYDIN, Tamer BAĞATUR
 3. Tarihi yığma yapıların malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama önerileri
  Sayfalar 387 - 398
  Barış SAYIN
 4. Yapılarda su yalıtım uygulamalarının önemi ve maliyeti
  Sayfalar 399 - 407
  Semiha KARTAL, Sedef IŞIK ÜSTÜNDAĞ
 5. İdeal göçme mekanizması için enerji esaslı yapı taban kesme kuvvetinin belirlenmesi
  Sayfalar 409 - 420
  Onur MERTER, Taner UÇAR
 6. Asfalt yol kaplaması ile sanayi atık lifli reaktif pudra beton yol kaplamasının maliyet karşılaştırması
  Sayfalar 421 - 432
  Abdulrezzak BAKIŞ, Fatih HATTATOĞLU
 7. Açık deniz uzay kafes sistemin çevresel yükler altında akışkan-yapı etkileşimli analizi
  Sayfalar 433 - 444
  Engin GÜCÜYEN, Recep Tuğrul ERDEM
 8. Farklı zemin kat yüksekliklerinin yapı performansına etkisi
  Sayfalar 445 - 454
  Ercan IŞIK, Mesut ÖZDEMİR, Mustafa KUTANİS
 9. Gaziantep Kurtuluş camisinin deprem davranışının incelenmesi
  Sayfalar 455 - 470
  Hamza GÜLLÜ, Murat KARABEKMEZ
 10. Öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon yöntemi ile uzay kafes kule yapı sisteminin optimum boyutlandırılması
  Sayfalar 471 - 480
  Musa ARTAR
 11. Epileptik EG İşaretlerin Aşırı Öğrenme Makineleri ile Sınıflandırılması
  Sayfalar 481 - 490
  Necmettin SEZGİN
 12. Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santralinin PVsyst ile Simülasyonu ve Performans Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 491 - 500
  Cem HAYDAROĞLU, Bilal GÜMÜŞ
 13. İmgeler için yeni bir veri gizleme yaklaşımı
  Sayfalar 501 - 514
  Ferdi DOĞAN, Resul DAŞ, İbrahim TÜRKOĞLU
 14. Melez elektromanyetizma benzeri-parçacık sürü optimizasyon algoritması
  Sayfalar 515 - 526
  Soner KIZILOLUK, Ahmet Bedri ÖZER
 15. Elektrikli ve Konvansiyonel Otomobil Tribolojisi: Yeni Eğilimler ve Uygulamalar
  Sayfalar 527 - 536
  Yavuz SOYDAN
 16. Sıfır Emisyonlu Yenilenebilir Enerji Üreten Yelkenli Bir Tekne İçin Sualtı Türbin Tasarımı
  Sayfalar 537 - 550
  Serkan EKİNCİ, Mustafa ALVAR
 17. İklimlendirme sistemlerinde R22 yerine R442A kullanılmasının enerji parametrelerine etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 551 - 558
  Atilla G. DEVECİOĞLU, Vedat ORUÇ, Uğur BERK, Sertaç ENDER
 18. Akışa dik yerleştirilmiş kare boşluklar içeren bir plakanın kanal içerisindeki akış ve ısı transferi karakteristiklerine etkisinin sayısal incelenmesi
  Sayfalar 559 - 568
  Ömer Faruk CAN
 19. Bir Wells Dalga Türbininin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi
  Sayfalar 569 - 576
  Gökhan ÖZDAMAR, Mertcan MUT, Yeliz PEKBEY, Aydoğan ÖZDAMAR
 20. Ti6Al4V alaşımının gümüş aratabaka kullanılarak difüzyon kaynağı ile birleştirilebilirliği
  Sayfalar 577 - 586
  Uğur ÇALIGÜLÜ
 21. Temperleme İşleminin Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Mikroalaşımlı Çeliklerin Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 587 - 594
  Hasan KARABULUT, Mustafa TÜRKMEN
 22. Ağırlıklı geometrik merkez metodu ile pratik PI-PD kontrolör tasarımı
  Sayfalar 595 - 605
  M.Mine ÖZYETKİN, Abdullah TOPRAK