DÜMF Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Mühendislik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir (yılda iki kez) yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine, yazarlara ve hakemlere dağıtılması planlanmaktadır.

Dergimizin 2018 Eylül sayısının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

DÜMF Mühendislik Dergisi

ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr
Kapak Resmi

16.625

60.725

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Mühendislik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir (yılda iki kez) yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine, yazarlara ve hakemlere dağıtılması planlanmaktadır.

Dergimizin 2018 Eylül sayısının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Cilt: 9 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Mikrodalga görüntüleme uygulamaları için bir düzlemsel dikdörtgen monopol anten tasarımı ve optimizasyonu
  Sayfalar 1 - 12
  Ali Recai ÇELİK, Muhammed Bahaddin KURT, Selçuk HELHEL
 2. Meksika şapkası dalgacık görüntü bölütlemesi ve dalgacık entropisi tabanlı akıllı hedef tanıma
  Sayfalar 13 - 26
  Derya AVCI, Resul ÇÖTELİ
 3. 154/33,6 kV Malatya1 Trafo Merkezinde Aşırı Akım Röle Koordinasyonu Benzetimi
  Sayfalar 27 - 38
  Ozan AKDAĞ, Celaleddin YEROĞU
 4. Derin öğrenmenin Caffe kullanılarak grafik işleme kartlarında değerlendirilmesi
  Sayfalar 39 - 49
  Ayşegül UÇAR, Mehmet Safa BİNGÖL
 5. Anahtarlamalı akış-grafı yöntemiyle DA-DA düşürücü dönüştürücünün doğrusal olmayan modeli ve benzetimi
  Sayfalar 51 - 60
  Baran HEKİMOĞLU, Serdar EKİNCİ
 6. Paralel diyot doğrusallaştırıcılı 2.4 GHz güç yükselteci tasarımı
  Sayfalar 61 - 72
  Bilge ŞENEL
 7. Mikroşerit yama filtenna tasarımı ve gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 73 - 79
  Mehmet Ali BELEN, Peyman MAHOUTİ
 8. SILAR metodu ile hazırlanan CdS ince filmlerinin yapısal yüzeysel ve optik özellikleri üzerinde Mo katkısının etkisi
  Sayfalar 81 - 88
  Arzu EKİNCİ
 9. Polinom uydurma yöntemi kullanarak RF parmak izi çıkarımı
  Sayfalar 89 - 97
  Selçuk TAŞÇIOĞLU, Memduh KÖSE, Ziya TELATAR
 10. Değişim noktası kestirimi için CUSUM algoritmasının başarım değerlendirmesi
  Sayfalar 99 - 108
  Memduh KÖSE, Selçuk TAŞÇIOĞLU, Ziya TELATAR
 11. TSMONT ontolojisi: Türk Sanat Müziği makamlarının anlamsal olarak modellenmesi
  Sayfalar 109 - 120
  Övünç ÖZTÜRK, Didem ABİDİN, Tuğba ÖZACAR
 12. Karasal taşıt ağları için geliştirilmiş ortam erişim kontrol protokolelleri üzerine bir inceleme
  Sayfalar 121 - 131
  Musa ÇIBUK, Fikri AĞGÜN
 13. Yazma davranışlarının mobil cihaz sensörleri kullanılarak sınıflandırılması
  Sayfalar 133 - 142
  Asım Sinan YÜKSEL, Fatih Ahmet ŞENEL, İbrahim Arda ÇANKAYA
 14. Veri analizi modeli ile Çanakkale ili için güneş enerjisi potansiyelinin araştırılması
  Sayfalar 143 - 152
  Figen BALO
 15. GSM Tabanlı Çoklu Takip Sistem Uygulaması
  Sayfalar 153 - 160
  Mehmet Siraç ÖZERDEM, Remziye CENGİZ
 16. Kanatlı-borulu ısı değiştiricilerde belirsizlik analizi
  Sayfalar 161 - 175
  Erhan KIRTEPE, Necdet ÖZBALTA
 17. Fotovoltaik termal (pvt) sistemlerinde farklı tip kanatçıklar kullanılarak optimum çalışma sıcaklığının tayini
  Sayfalar 177 - 183
  Gökhan ÖMEROĞLU, İlhan Volkan ÖNER
 18. Savonius rüzgar türbinlerinde Reynolds sayısının etkisinin nümerik olarak incelenmesi
  Sayfalar 185 - 193
  Utku ŞENTÜRK, Aydoğan ÖZDAMAR
 19. Aktif süspansiyon sistemleri için bir elektro-hidrolik eyleyicinin kazanç programlamalı PI kontrolü
  Sayfalar 195 - 203
  Cem ONAT, Mahmut DAŞKIN
 20. X55NiCrMoV7 takım çeliğine Co-esaslı sert kaplamanın aşınma dayanımının incelenmesi
  Sayfalar 205 - 213
  Nurşen SAKLAKOĞLU, Sarper DOĞAN, Selçuk DEMİROK, Simge GENÇALP İRİZALP
 21. Kömür yakıtlı bir soba/kazanın performans ve emisyonlarının farklı baca çekiş ve yükleme şartlarında deneysel incelenmesi
  Sayfalar 215 - 224
  Bilal SUNGUR, Bahattin TOPALOĞLU, Mustafa ÖZBEY
 22. Eğrisel yüzeyli yapıştırma bağlantılarında malzemenin yapıştırıcı üzerine etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 225 - 234
  Şerif ÇİTİL
 23. Dizel motorlu bir jeneratörün egzoz emisyonları üzerinde biyoetanol, n-butanol ve biyodizelin etkisi
  Sayfalar 235 - 244
  İsmail SEVEN, Şehmus ALTUN
 24. T/M ile 6082 aliminyumdan hazırlanmış biyetlerin ekstrüzyonu
  Sayfalar 245 - 253
  M. Selçuk KESKİN, Sedat BİNGÖL, Haluk KEJANLI, Önder AYER, Tahir ALTINBALIK
 25. Bilyeli öğütmenin metal matrisli kompozitlerin sinterlemesine etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 255 - 267
  Veysel ERTURUN
 26. Farklı kesme parametreleriyle AISI 1040 çeliğin tornalanmasında oluşan titreşimlerin ve yüzey pürüzlülüğün incelenmesi
  Sayfalar 269 - 278
  Ahmet YARDIMEDEN, Abdullah TURAN
 27. T/M yöntemiyle üretilmiş Mg-Ti alaşımının difüzyon kaynağı ile birleştirilmesine aratabakanın etkisi
  Sayfalar 279 - 289
  Haluk KEJANLI, Mustafa AVCI
 28. Ca- Fe- Si granatlarda raman spektroskopi uygulaması, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri
  Sayfalar 291 - 299
  Ayşe Didem KILIÇ, Gizem ARSLAN
 29. Kralkızı-Dicle sulama tünellerinin yapımında karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler
  Sayfalar 301 - 312
  Gürkan ERDAL, Mustafa AYHAN, Deniz AYDIN
 30. Yozgat “Aydıncık” kalsedon-ametist oluşumlarının mineralojisi-petrografisi ve ekonomikliliğinin incelenmesi
  Sayfalar 313 - 324
  İlkay KAYDU AKBUDAK, Zeynel BAŞIBÜYÜK, Meltem GÜRBÜZ
 31. Dinamik olarak vulkanize edilmiş PP/SR harmanlarının mekanik, ısıl ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 325 - 335
  Mehmet KODAL
 32. Yüksek basınç altındaki borularda küçük hasarların yapıştırma bağlantıları ile tamiri
  Sayfalar 337 - 349
  Yaşar AYAZ
 33. MATLAB ile Levenberg-Marquardt algoritması tabanlı YSA uygulaması: Aylık yağış-akış modellemesi
  Sayfalar 351 - 362
  Umut OKKAN, Zafer Ali SERBEŞ, Nuray GEDİK
 34. Deprem yalıtımlı binaların ticari yazılımlarla analizinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
  Sayfalar 363 - 373
  Ali Ruzi ÖZUYGUR
 35. 3 Aralık 2015 Bingöl-Kiğı depreminin Tunceli ilindeki yığma yapılara etkisinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 375 - 385
  Burak YÖN, Onur ONAT
 36. Elastik mesnetli yarı-rijit bağlantılı düzlemsel çerçevelerin stabilite ve ikinci mertebe analizi
  Sayfalar 387 - 398
  Halil GÖRGÜN, Senem YILMAZ ÇETİN, Serpil ÇELİK
 37. Şevlere gömülü ankraj plakalarının çekme kapasitesinin deneysel olarak incelenmesi
  Sayfalar 399 - 408
  Mahmut Ebrahimi SADR, Selçuk BİLDİK, Mustafa LAMAN
 38. Atık floresan lambalardan cıva geri kazanımı
  Sayfalar 409 - 418
  Yusuf AKYOL, M. İrfan YEŞİLNACAR, Perihan DERİN, S. Mehmet TURP
 39. Bitlis ve Muş illerinin iklim değişikliği çerçevesinde uzun dönem sıcaklık değişimi karşılaştırması
  Sayfalar 419 - 428
  Sertaç ATABEY, Z. Fuat TOPRAK
 40. Şev stabilitesi problemlerinin sayısal analizler ile karşılaştırılmalı çözümü
  Sayfalar 429 - 438
  Gizem MISIR
 41. Skoria agregası ile yüksek dayanımlı yarı hafif beton üretim olanakları
  Sayfalar 439 - 450
  Hatice ÇİÇEK, İsmail Ağa GÖNÜL
 42. Skoria ile çakıl agregalı betonun strüktüel verimlilik açısından karşılaştırılması
  Sayfalar 451 - 462
  Hatice ÇİÇEK, İsmail Ağa GÖNÜL
 43. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeni ve eski askı kablosu düzenlemelerinin karşılaştırmalı yapısal analizi
  Sayfalar 463 - 474
  Çağrı MOLLAMAHMUTOĞLU
 44. Killi zeminlerin polimerik metil difenil izosiyanat sıvı polimeri ile iyileştirilmesi
  Sayfalar 475 - 482
  Altuğ SAYGILI
 45. Yemek Atığı ve İnek Dışkısı Karışımından İki Kademeli Anaerobik Sistem ile Biyoenerji Üretimi
  Sayfalar 483 - 492
  Mahmut ALTINBAŞ, Ali Onur KASARCI
 46. Baraj gölü su kotunun Landsat 8 uydu görüntüleri kullanılarak tahmin edilmesi
  Sayfalar 493 - 502
  Mehmet Ali AKGÜL, Mahmut ÇETİN
 47. Düşük Akımların Frekans Analizi ve Çevresel Akış ile İlişkisi
  Sayfalar 503 - 514
  Hafzullah Aksoy, Ebru Eriş, Bihrat Önöz, Mahmut Çetin, Mehmet İshak Yüce, Bülent Selek, Hakan Aksu, Halil İbrahim BURGAN, Musa Eşit, Işılsu YILDIRIM, Ece Ünsal Karakuş
 48. Su Değirmenlerinin Hidrolik Enerji Potansiyelinin Araştırılması- Diyarbakır Örneği
  Sayfalar 515 - 527
  Zeynep Aykaç, Derya Karakaya, Z. Fuat Toprak
 49. Nehir yankolları sedimentlerinden mevsimsel bazlı nikel ve krom metallerinin taşınımı
  Sayfalar 529 - 534
  Ahmet Çelebi, Bülent Şengörür, Behiye Betül Adar
 50. Diyarbakır içme suyu şebekesindeki su kayıplarını önlemek için hidrolik yöntem geliştirme
  Sayfalar 535 - 542
  İbrahim Yüksel, Mehmet Songur, İbrahim Halil Demirel
 51. Yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak buharlaşma miktarı tahmini
  Sayfalar 543 - 551
  Bestami Taşar, Fatih Üneş, Mustafa Demirci, Yunus Ziya Kaya
 52. Şanlıurfa ve Diyarbakır istasyonlarında sıcaklık tabanlı buharlaşma tahmininde YSA, ANFIS ve GEP yöntemlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 553 - 562
  Veysel Gümüş, Kasım Yeniğün, Z. Fuat Toprak, Nazife Oruç Baçi
 53. Kuzey Atlantik ve Güney Salınımlarının 2007-2008 kuraklığına etkileri
  Sayfalar 563 - 569
  Ezgi Güzey Diker, Işılsu Yıldırım, Bihrat Önöz
 54. Destekleyici Şebeke Tasarımı
  Sayfalar 571 - 579
  Sadık Alashan
 55. MAVİ ŞEHİRLER: Su ve Atık ile Avrupa Akıllı Şehir Stratejisinin Entegrasyonu: Mavi ve Sarı Ayak İzi Kavramlarının İstanbul için Uygulaması
  Sayfalar 581 - 590
  Sezar Gülbaz, Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan