DUMF Muhendislik Dergisi
Cover Image
ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Dicle University | http://dergipark.gov.tr/dumf

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


DUMF Muhendislik Dergisi

ISSN 1309-8640 | e-ISSN 2146-4391 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Dicle University | http://dergipark.gov.tr/dumf
Cover Image

25.049

109.329

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF)
Mühendislik Dergisi web sitesi'ne hoş geldiniz...


DUMF Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır.

DUMF Mühendislik Dergisi, 2010 yılında başlamış olduğu yayın hayatında bilimsel içeriği, dili, yazı ve baskı kalitesi ile aranan bir bilimsel yayın olacaktır.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Dergi Editör Kurulu kararı ile 2019 yılından itibaren Mühendislik Dergisi Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanacaktır. Dergimizin basılan her sayısı DergiPark platformunda online olarak yayınlanmaktadır.


Volume: 10, Issue: 1 Last Issue
Volume 10 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Güç Sistemlerindeki Optimum Otomatik Gerilim Regülasyonu için Çoklu Amaç Fonksiyonunun Belirlenmesi
  Pages 1 - 12
  Elif Kılıç, Mahmut Temel Özdemir
 2. Motor Nöron Yetilerini Kaybetmiş Bireylerin İletişimi için SSVEP Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Geliştirilmesi
  Pages 13 - 22
  Ayşe Beyza Gökbulut, Hasan Yetiş, Mehmet Karaköse, İlhan Aydın
 3. Mamogramların Sınıflandırılmasında Dokusal Özelliklerin Etkileri
  Pages 23 - 33
  Canan Oral, Ayşe Aydın Yurdusev, Erhan Bergil
 4. Adaptif Huzme Yönlendirmeli 7 Elemanlı ETPID Anten Tasarımı
  Pages 35 - 43
  Peyman Mahouti, Mehmet ali Belen, Samet ALTUNALEV
 5. Türkçe Köşe Yazılarında Yapay Sinir Ağlarıyla Yazar ve Gazete Tahmin Etme
  Pages 45 - 56
  Emrah AYDEMİR
 6. Saldırı tespit ve engelleme araçlarının incelenmesi
  Pages 57 - 75
  Muhammet BAYKARA, Resul Daş
 7. Segmantasyon yapmadan patolojik kalp sesi kayıtlarının tespiti için bir örüntü sınıflandırma algoritması
  Pages 77 - 91
  Abdulnasır Yıldız, Hasan Zan
 8. 915 MHz taşıyıcı frekansında RF enerji hasatlama
  Pages 91 - 98
  Mustafa CANSIZ
 9. Konuşma Tabanlı Duygu Tanımada Ön İşleme ve Öznitelik Seçim Yöntemlerinin Etkisi
  Pages 99 - 112
  Turgut Özseven
 10. Maksimum Güç Noktası İzleyicisinde Kullanılan Artan İletkenlik Algoritmasının FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi
  Pages 113 - 120
  Muhammed Ali ARSERİM, Seyran AY
 11. Kömür yakıcılarında alev görüntüsü temelli çoklu lineer regresyon analizi
  Pages 121 - 130
  Cem ONAT, Mahmut DAŞKIN, Mehmet Emin TAĞLUK, Muhammed Fatih TALU, İsmail YÜKSEK
 12. Parabolik yoğunlaştıran toplayıcı-yansıtıcı yüzeyin matematiksel modellenmesi
  Pages 131 - 138
  Samim Dündar
 13. Al7050 Serisi Talaşlar Kullanılarak Sıcak Ekstrüzyon Yöntemi ile Üretilen %5 B4C Takviyeli Kompozit Malzemelerin Mikromekanik Özellikleri
  Pages 139 - 146
  Arif UZUN, Burak KURTOĞLU
 14. Şanlıurfa ilinde yatay yüzeye gelen anlık global güneş ışınımının modellenmesi
  Pages 147 - 155
  Hakan Karakaya, Ali Serkan Avcı, Umut Ercan, Mehmet Ali Kallioğlu
 15. Ram makinesinde kurutma prosesinin enerji verimliliği analizi
  Pages 157 - 167
  Ahmet Erhan AKAN, Derya Burcu ÖZKAN
 16. Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi
  Pages 169 - 180
  Bayram Şahin, Rahim Aytuğ Özer, İbrahim Ateş, Eyüphan Manay
 17. Difüzyon kaynak yöntemi ile birleştirilmiş Ti6Al4V ve AA7075 levhaların bağlantı süresinin mekanik özelliklere etkisi
  Pages 181 - 189
  Haluk Kejanlı, Mustafa Selçuk Keskin, Sedat Bingöl
 18. Atık Yağlama Yağından Elde Edilen Yakıt-Motorin Karışımlarının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarının Araştırılması
  Pages 191 - 201
  Orhan Arpa, Mahmut Demir, Recep Yumrutaş
 19. Farklı Alüminyum Alaşımların Difüzyon Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 203 - 210
  Mustafa Selçuk Keskin, Haluk Kejanlı, Sedat Bingol
 20. Eskişehir bastnasit cevherinde bulunan toryumun zenginleştirilmesi
  Pages 211 - 220
  İbrahim Dolak, Recep Ziyadanoğulları
 21. Prunus avium kiraz yaprağı özütü ile gümüş nanopartikül (AgNP) sentezi ve antimikrobiyal etkisinin incelenmesi
  Pages 221 - 227
  Mehmet fırat BARAN
 22. Taguchi Yöntemi Kullanılarak Aladağ (Adana) Krom Cevherinin Zenginleştirilmesinin Araştırılması
  Pages 229 - 237
  Fatma Deniz Öztürk, Tuğba Tabazık
 23. Eşik yapısı mansabında oluşan yerel oyulmaların hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile analizi
  Pages 239 - 248
  Ali Emre ULU, M. Cihan AYDIN, M. Emin EMİROĞLU, Erdinç İKİNCİOĞULLARI
 24. Bilimsel çalışmalarda kullanılan bazı yapay zeka uygulamalarının ve trendlerinin incelenmesi
  Pages 249 - 262
  Kemal Saplıoğlu, Soner UZUNDURUKAN
 25. Genetik İfadeli Programlama İle Taşkın Öteleme Modellemesi
  Pages 263 - 273
  Fevzi Önen, Şafak Ok Oral
 26. Dıştan yalıtım uygulamalarında farklı duvar modelleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi ve ekonomik analizler
  Pages 275 - 288
  Suheyla Yerel Kandemir, Veli Bektaş, Emin Açıkkalp
 27. Yürüme Engelli Bireyler İçin Kentiçi Ulaşımda Güzergah İyileştirme Önerisi: Pilot Bölge Çalışması
  Pages 289 - 299
  Meltem Saplioglu, Ayşe Ünal
 28. Su Talep Seviyesine Göre Kurak ve Sulak Dönem Analizi
  Pages 301 - 310
  Eyüp Şişman
 29. Açılı yerleştirilmiş şerit ankrajların çekme davranışının sayısal olarak incelenmesi
  Pages 311 - 321
  Selçuk Bildik
 30. Keskin Bir Cisim ile Temas Sonucu Yaralanma Kazalarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Yapay Sinir Ağları ile Analizi
  Pages 323 - 334
  Onur Behzat Tokdemir, Bilal Umut Ayhan
 31. Uçucu kül ve silis dumanı ikameli üçlü karışımlardan üretilen kendiliğinden yerleşen harçların durabilite ve dayanım özellikleri
  Pages 335 - 345
  Ahmet Benli, Mehmet Karataş
 32. Kazık Gruplarında Eksenel Yük Dağılımının Bulunması için Yeni bir Yöntem
  Pages 347 - 358
  Murat Hamderi
 33. Kuraklık Riskinin Bulanık Mantık Yardımıyla Türkiye Genelinde Değerlendirilmesi
  Pages 359 - 372
  İsmail Dabanlı
 34. Enerji Kimlik Belgelerinin Enerji Etkin Mimari Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 373 - 384
  Can tuncay Akın, SULTAN KAPLAN
 35. Düşük dayanımlı betona sahip betonarme kısa kolonların kesme etkileri altında davranışlarının incelenmesi
  Pages 385 - 395
  Mehmet Şeker, Idris Bedirhanoglu
 36. İsale hatlarında deprem riskinin olasılıksal hesabı ve bir örnek uygulama
  Pages 397 - 408
  Gökhan ÇALIM, İhsan Engin BAL, Gülten GÜLAY