Yazarlar için

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır :

nokta.gif Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları, 
nokta.gif Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar

nokta.gif Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları

Makaleler, DergiPark platformundaki web sayfamızdan tarafımıza ulaştırılabilir.

Dergimize gönderilen makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.

-------------------------------------------------

noktayanson.gif Yazım Kuralları

Makale yazımı sırasında uyulması gereken yazım kuralları için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Yazım Kurallar (pdf)


Makalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Örnek makale için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Örnek Makale (docx)

-------------------------------------------------

noktayanson.gifMakale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar

1) İntihal Raporu (Makaleler, alınan karar gereği 2017 itibari ile intihal (IThenticate, Turnitin, vb) raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır.) 

2) Hakem Öneri Formu (doc) 

-------------------------------------------------

noktayanson.gif ORCID numarası nasıl alınır? 

TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bundan dolayı, dergimize makale gönderen yazarlarımızın ORCID numaralarını eklemeleri gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

-------------------------------------------------

noktayanson.gif DergiPark kullanımı için gerekli olan eğitim videolarına buradan erişebilirsiniz