Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-5975 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/dusbed

Yayın hayatına 2011 yılında başlayan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Journal of Duzce University Institute of Social Sciences Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmakta olup SOBİAD, ASOS, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib ve Arastirmax'ta yer alan hakemli akademik bir dergidir. Elektronik ortamda yayımlanan dergi, Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve yaygın olarak kullanılan diğer dillerdeki makaleleri yayımlayarak Türkiye'de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır. Dergide sosyal bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. Dergi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır. 

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-5975 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/dusbed
Kapak Resmi

12.303

30.194

Yayın hayatına 2011 yılında başlayan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Journal of Duzce University Institute of Social Sciences Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmakta olup SOBİAD, ASOS, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib ve Arastirmax'ta yer alan hakemli akademik bir dergidir. Elektronik ortamda yayımlanan dergi, Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve yaygın olarak kullanılan diğer dillerdeki makaleleri yayımlayarak Türkiye'de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır. Dergide sosyal bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. Dergi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır. 

Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. YAŞLILARIN BARINMA İHTİYACINA ALTERNATİF OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞLI KÖYLERİ
  Sayfalar 1 - 19
  Aybala DEMİRCİ AKSOY, Gülay GÜNAY
 2. TANZİMAT’TAN II. MEŞRUİYET’E OSMANLI’DA MİZAH BASINI
  Sayfalar 20 - 43
  Emine ŞAHİN
 3. OKUL MÜDÜRLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 44 - 68
  Mahmut SAĞIR, Burak TUTKUN
 4. AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ
  Sayfalar 69 - 88
  Murat ÖZTERMİYECİ, Ayhan Nuri YILMAZ
 5. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 89 - 105
  Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN
 6. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI
  Sayfalar 106 - 131
  Ömer Seyfettin SEVİNÇ, Mustafa ERGENÇ
 7. İSLÂM MUHÂKEME HUKUKUNDA DELİL SİSTEMLERİ VE HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ
  Sayfalar 132 - 144
  Suat ERDOĞAN
 8. OKUL YÖNETİCİLERİNDE İŞ DOYUM VE DOYUMSUZLUĞUNA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
  Sayfalar 145 - 163
  Süleyman GÖKSOY
 9. ESKİ BALKANLAR YENİ SINIRLAR: ESKİ YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMA SÜRECİNDE TÜRKİYE - BOSNA-HERSEK İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 164 - 175
  Volkan TATAR
 10. TOPLUMDA ALGILANAN DOKTOR İMAJININ SAĞLIK HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BOLU VE DÜZCE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 176 - 205
  Kahraman ÇATI, Yusuf ÖCEL
 11. KİTAP İNCELEMESİ - ESKİ UYGURCA DÖRT ÇATİK
  Sayfalar 206 - 209
  Uğur ALTUNDAŞ