Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-671X | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi

7.003

9.431
Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Haz 2014
 1. Eskişehir’de 2009 Yılı Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 3
  Mustafa Tözün, Alaettin Ünsal, Koray Arberk
 2. Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının İn Vitro Antibiyotik Duyarlılık Paterni
  Sayfalar 4 - 7
  Alicem Tekin, Tuba Dal, Recep Tekin, Özcan Deveci, Safinaz Demirkaya, Mahmut Mete, Saim Dayan
 3. Erythropoietin Accelerates Fracture Healing an Experimental Animal Study
  Sayfalar 8 - 11
  Erdinç Türkeli, Mustafa Uslu, Ali Doğan
 4. Patients’s Desire For Information About Anesthesia: Turkish Attitudes
  Sayfalar 12 - 15
  İ. Aydın Erden, Recep Tütüncü
 5. Serebral Palsili Çocuklarda Kandida Kolonizasyonu
  Sayfalar 16 - 19
  Fatma Başarslan, Melek İnci, Vicdan Köksaldı Motor, Erkan Yula, Sadık Kaya, Cahide Yılmaz
 6. Çocukluk Çağı Kasık Fıtıkları: Bir Genel Cerrahın Deneyimi
  Sayfalar 20 - 22
  Mustafa Şit, Edip Erdal Yılmaz
 7. Emzirme Dönemindeki Kadınlarda Kontraseptif Yöntem Seçimini Etkileyen Sosyodemografik Ve Kültürel Faktörler
  Sayfalar 23 - 28
  Funda Yıldırım BAŞ, Mehmet GÜNEY, Yasemin TÜRKER
 8. Alanine Aminotransferase Levels and Monocyte Count Independently Predict 30-Day Outcomes in ST-Elevation Myocardial Infarction Patients With Successfully Restored Coronary TIMI-3 Flow by Primary Percutaneous Coronary Intervention
  Sayfalar 29 - 34
  Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Murtaza Emre Durakoğlugil, Aytun Çanga, Yüksel Çiçek, Özgür Akgül, Mehmet Gül
 9. Çocuk Nöroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Pediculus Capitis Görülme Sıklığı
  Sayfalar 35 - 37
  Fatma Başarslan, Özlem Aycan Kaya, Melek İnci, Vicdan Köksaldı Motor, Sadık Kaya, Bilge Bülbül Şen, Cahide Yılmaz
 10. Sciatic Nerve Injury: Legal Cases
  Sayfalar 38 - 40
  Mustafa Talip Şener, Muhammed Ziya Kır, Sadık Şahingöz, Yüksel Ancı, Ahmet Nezih Kök
 11. Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan Astımlı İşçilerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 41 - 44
  Fulsen BOZKUŞ, Anıl Aktaş SAMUR
 12. Dinoproston İle Doğum İndüksiyonunun Başarısını Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 45 - 48
  Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Serdar Dilbaz, Yusuf Üstün, Sıtkı Özbilgeç, Selahattin Kumru
 13. Radyolojik Olarak BI-RADS Sınıflamasına Göre Memedeki Kitlelere Yaklaşım Ne Olmalı? Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırma
  Sayfalar 49 - 52
  Orhan Üreyen, Enver İlhan, Zehra Hilal Adıbelli, Mehmet Akif Üstüner, Abdullah Şenlikçi, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli, Ayşe Yağcı, Hilmi Güngör
 14. İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşları’nın Antibiyotik Direnç Paterni
  Sayfalar 53 - 55
  Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz
 15. Nadir Görülen Dil Kökü Schwannomu: Olgu Sunumu
  Sayfalar 56 - 57
  Öner Çelik, Altay Ateşpare, Zerrin Boyacı, Neşe Yener
 16. Nadir Görülen Ve Zor Tanı Konulan İnguinal Mesane Hernisi: 2 Olgu Sunumu
  Sayfalar 58 - 59
  Faruk Çavdar, Serhat Göçer, Hüseyin Eken, Kemal Peker, Bülent Çelebi, İsmayil Yılmaz
 17. Travmaya Bağlı Oluşan İntraserebral Ve İntraorbital Apsenin Endoskopik Tedavisi
  Sayfalar 60 - 62
  Şahin ULU, Ergün Karavelioğlu, Abdullah Ayçiçek, Olcay Eser, Emre Kaçar, Abdulkadir Bucak
 18. İki Taraflı Yüzeyel Arteria Ulnaris Olgusu
  Sayfalar 63 - 65
  Sinan Bakırcı, İlker Mustafa Kafa, Murat Uysal, Erdoğan Şendemir
 19. Diyabetli Çocuk ve Egzersiz
  Sayfalar 66 - 69
  Ferhan Soyuer, Halit Saraç
 20. Cinsellik ve Estetik
  Sayfalar 70 - 72
  Meltem AYDIN BEŞEN
 21. Poststreptococcal Reactive Arthritis and Acute Rheumatic Fever: Similarities, Differences, Clinical Approach and Therapy
  Sayfalar 73 - 76
  Müyesser Nergiz Yanmaz