Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 3 - Ara 2017