Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-443X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |

Editörlerden,

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Lisans öğrencileri, Uzmanlık eğitimi alan öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci ve öğretim üyeleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Dergimiz,  "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)""Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)”"Index Copernicus""Google Akademik (Google Scholar)", "Academic Resource Index (ResearchBib)", "Sobiad Atıf Dizini", "Scientific Indexing Services (SIS)", "ROAD" ve "Scientific World Index (SCIWIN)e kayıtlıdır. Ayrıca TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanında yer alması için gerekli resmi başvurular yapılmış ve şu an dergimiz izlenme aşamasındadır. Yapılan bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulması ve ulusal yayıncılığa katkı sağlanması amacıyla, yazarlarımızın ulusal dergilerde yayınlanan çalışmalara atıflar yapması büyük önem arz etmektedir.

    Saygılarımızla,

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2146-443X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi

59.507

207.570

Editörlerden,

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Lisans öğrencileri, Uzmanlık eğitimi alan öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci ve öğretim üyeleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Dergimiz,  "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)""Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)”"Index Copernicus""Google Akademik (Google Scholar)", "Academic Resource Index (ResearchBib)", "Sobiad Atıf Dizini", "Scientific Indexing Services (SIS)", "ROAD" ve "Scientific World Index (SCIWIN)e kayıtlıdır. Ayrıca TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanında yer alması için gerekli resmi başvurular yapılmış ve şu an dergimiz izlenme aşamasındadır. Yapılan bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulması ve ulusal yayıncılığa katkı sağlanması amacıyla, yazarlarımızın ulusal dergilerde yayınlanan çalışmalara atıflar yapması büyük önem arz etmektedir.

    Saygılarımızla,

Cilt:8 Sayı:3 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. Doğum Ağrısının Yönetiminde Nonfarmakolojik Yöntemlerin Etkinliğini Değerlendiren Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi
  Sayfalar 104 - 111
  Birnur YEŞİLDAĞ, Zehra GÖLBAŞI
 2. Düzce İlinde Çiğ Süt Örneklerinde Mycobacterium Bovis Aranması
  Sayfalar 112 - 114
  Özge KILINÇEL, Onur Efe ÇELİK, Aytolun AYTAN, İlknur ALKAN, İbrahim Bahadır AYVAZ, Cihadiye Elif ÖZTÜRK
 3. Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddeti Tanımalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 115 - 122
  Pınar KARA, Öznur AKÇAYÜZLÜ, Ali Özcan GÜR, Evşen NAZİK
 4. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinde Enürezis Sıklığı, Anne Tutumu ve İlişkili Faktörler: Aydın Örneği
  Sayfalar 123 - 127
  Pelin KARRATLI, Filiz ADANA
 5. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Erkek Hemşirelere Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 128 - 132
  Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, Mesude DUMAN
 6. Ebelik Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Yönünden Premenstruel Belirtileri
  Sayfalar 133 - 141
  Elif Tuğçe ÇİTİL, Nurten KAYA
 7. Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ile Mücadele: Anahtar Rol Üstlenen Meslekler
  Sayfalar 142 - 146
  Ferhan AÇIKGÖZ, Dilek AKKUŞ
 8. Demanslı Bireylerin Ajitasyon Yönetiminde Aromaterapinin Kullanımı
  Sayfalar 147 - 150
  Tuğçe TÜRTEN KAYMAZ, Leyla ÖZDEMİR
 9. Gök Gürültüsü Korkusu ‘Brontophobia’: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 151 - 153
  Tuğçe TAŞKIN UYAN, Bülent BAHÇECİ, Çiçek HOCAOĞLU