Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/e-gifder

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Takip eden sayı için son makale kabul tarihleri 15 Ocak ve 15 Temmuz'dur. Dergimizin yayın kurulu, yoğun başvuru olması halinde son makale kabul tarihlerini beklemeden yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/e-gifder
Kapak Resmi

138.494

295.555

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Takip eden sayı için son makale kabul tarihleri 15 Ocak ve 15 Temmuz'dur. Dergimizin yayın kurulu, yoğun başvuru olması halinde son makale kabul tarihlerini beklemeden yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

e-gifder 6.Cilt 2.Sayı Eylül 2018 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. HALKLA İLİŞKİLER MÜFREDATINDA KÜRESELLEŞMEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: AMERİKA VE İNGİLTERE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 836 - 865
  EMİNE ŞARDAGI, Mesude Canan ÖZTÜRK
 2. ALGILANAN KITLIĞIN PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Sayfalar 866 - 898
  Polat CAN, Gözde ŞEN
 3. REPRESENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TURKISH NEWSPAPERS
  Sayfalar 899 - 928
  Huriye TOKER, Merba TAT
 4. Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 929 - 965
  Ümit ARKLAN, Nurullah Zafer KARTAL
 5. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERLE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 966 - 988
  Murat KOÇYİĞİT, Murat ERDOĞDU, Mustafa UYAR, Muhsin ÇINAR
 6. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 989 - 1013
  Sibel ONURSOY
 7. SİYASAL BİLGİ VE SİYASAL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA 2014 ELAZIĞ YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1014 - 1045
  Adem DOĞAN, Göksel GÖKER
 8. HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1046 - 1072
  Şakir GÜLER
 9. KAMULARIN DURUMSAL KURAMI BAĞLAMINDA STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLERDE KAMU SEGMENTLERİ: TÜRKİYE’DEKİ AKTİF, UYANMIŞ VE GİZLİ KAMULARIN PROFİLİ
  Sayfalar 1073 - 1105
  Zuhal Gök DEMİR, Çiğdem Karakaya ŞATIR
 10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ TÜKETİCİ DAVRANIŞIYLA ETKİLEŞİMİ
  Sayfalar 1106 - 1127
  Mehmet Erhan SUMMAK
 11. BİR FİNANSAL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK YILLIK FAALİYET RAPORLARI: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ULAŞTIRMA SEKTÖR ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
  Sayfalar 1128 - 1154
  Funda YALIM
 12. KURUMSAL DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE KURUM İÇİ İLETİŞİMİN ROLÜ
  Sayfalar 1155 - 1184
  Kerem Orhun BARTAN, Hatun Boztepe TAŞKIRAN
 13. MARKA VE SOSYAL SORUMLULUK: KİŞİSEL BAKIM MARKALARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1185 - 1202
  Neva DOĞAN, Ayşe SARITAŞ
 14. İTALYAN PROPAGANDASINDA KÜLT LİDER OLGUSU: "IL DUCE" BENITO MUSSOLINI
  Sayfalar 1203 - 1220
  Mustafa KARACA
 15. ESKİ BEYİN VE REKLAMDA YARATICILIK: KRİSTAL ELMA YARIŞMASI’NDA ÖDÜL ALAN REKLAMLARIN ANALİZİ
  Sayfalar 1221 - 1247
  Ayla TOPUZ SAVAŞ, Gülcan ŞENER
 16. KAMUOYU OLUŞUMU VE SEÇİMLER: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR AĞ ANALİZİ
  Sayfalar 1248 - 1276
  Ceren YEGEN, Bayram Oğuz AYDIN
 17. TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI
  Sayfalar 1277 - 1298
  Ezel TÜRK
 18. DİJİTAL PAZARLAMA EKSENİNDE INFLUENCER MARKETING UYGULAMALARI
  Sayfalar 1299 - 1328
  Yener Lütfü MERT
 19. DOĞU KARADENİZ ÜNİVERSİTELERİNİN KURUMSAL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIĞI
  Sayfalar 1329 - 1350
  Cavit YAVUZ, Yasin DUVAN
 20. SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNE ETKİSİ
  Sayfalar 1351 - 1375
  Adnan DUYGUN
 21. YENİ MEDYADA CİNSEL KİMLİK TEMELLİ NEFRET SÖYLEMİ: İNCİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1376 - 1405
  Zeynep Benan DONDURUCU
 22. TÜRKİYE’DE MEDYA VE KADIN ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER VE BU TEZLERDE İNCELENEN TEMALARIN ANALİZİ: 2007‐2017 DÖNEMİ
  Sayfalar 1406 - 1423
  Seyran Efilti ATAY
 23. KULLANIMLAR VE TATMİNLER KURAMI BAĞLAMINDA SPOR BASINI OKURU, OKUMA MOTİVASYONLARI VE TATMİNLERİ
  Sayfalar 1424 - 1446
  Yavuz DEMİR
 24. ÇOCUKLUK, OYUN VE KENT: 80’Lİ YILLARIN GÜMÜŞHANE’SİNDE ÇOCUK OLMAK
  Sayfalar 1447 - 1474
  Gonca UNCU, Gülsüm ÇALIŞIR
 25. ANNELİK ROLÜ ÜZERİNE: KADININ “ANNELİK” KİMLİĞİ ÜZERİNDEN TAHAKKÜM ALTINA ALINMASI
  Sayfalar 1475 - 1496
  Esra DUDU KARAMAN, Neva DOĞAN
 26. Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 1497 - 1518
  Ali Murat KIRIK, Sevda KÖYÜSTÜ
 27. TÜRKİYE’DEKİ YAZILI BASINDA ZEYTİN DALI HAREKÂTI: SÖZCÜ, STAR VE HABER TÜRK GAZETELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
  Sayfalar 1519 - 1535
  MEHMET Sena KÖSEDAĞ, Kazım Özkan ERTÜRK
 28. ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 1536 - 1567
  Hasan ÇİFTÇİ
 29. NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI
  Sayfalar 1568 - 1595
  Caner ÇAKI
 30. TÜRKİYE’DE FİLM FESTİVALLERİNİN DÖNÜŞEN YAPISI
  Sayfalar 1596 - 1625
  Beyler YETKİNER
 31. “MAD MAX” SİNEMA FİLMİ VE “FALLOUT” OYUN SERİLERİNİN GÖSTERGELERARASI BAĞLAMDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 1626 - 1647
  Remzi SAN, Çiğdem Taş ALİCENAP
 32. FRANSA’DA SİNEMA DERGİCİLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE POSITIF DERGİSİ
  Sayfalar 1648 - 1675
  Serhat YETİMOVA
 33. ERKEK EGEMEN BİR DÜNYADA KADININ MEDYADA TEMSİLİYETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1676 - 1703
  Nursel BOLAT