Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/e-gifder

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Takip eden sayı için son makale kabul tarihleri 15 Ocak ve 15 Temmuz'dur. Dergimizin yayın kurulu, yoğun başvuru olması halinde son makale kabul tarihlerini beklemeden yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/e-gifder
Kapak Resmi

122.000

207.905

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Takip eden sayı için son makale kabul tarihleri 15 Ocak ve 15 Temmuz'dur. Dergimizin yayın kurulu, yoğun başvuru olması halinde son makale kabul tarihlerini beklemeden yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

6.CİLT 1.SAYI MART 2018 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ ÇOCUK KARAKTERLER ve STEREOTİPLERİN TEMSİLİ
  Sayfalar 1 - 24
  Mehmet Safa Çam, Aşina GÜLERARSLAN ÖZDENGÜL
 2. ŞEHİR TANITIM FİLMLERİ İZLEYİCİ TEPKİLERİNİN MARKA KENT İMAJINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 25 - 50
  Emre Ş. ASLAN
 3. THE EFFECTS OF SMS ADVERTISING ON BRAND ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION: AN EXPERIMENTAL STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS
  Sayfalar 51 - 67
  A. Mücahid Zengin
 4. İTİBAR YÖNETİMİ VE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 68 - 100
  Özgür Selvi
 5. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER
  Sayfalar 101 - 128
  Sibel Hoştut
 6. POLITICAL MARKETING in a TURKISH CONTEXT: VALUES and PRACTICES
  Sayfalar 129 - 148
  Ekmel Geçer
 7. TÜKETİM TOPLUMUNDA GÖZETİM UYGULAMALARI VE TÜKETİCİ BAKIŞ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 149 - 171
  EMEL TANYERİ MAZICI
 8. SOSYAL SORUMLULUĞUN TURİZM FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 172 - 193
  Veysel ÇAKMAK, Ercan Aktan
 9. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ BAĞLAMINDA SİYASAL KATILIM VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 194 - 223
  İbrahim Ethem Erdinç
 10. 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖNCESİ SÜRECİN TÜRK YAZILI BASININDAKİ YANSIMASI: HÜRRİYET, SABAH VE SÖZCÜ GAZETELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 224 - 249
  Ümit ARKLAN, Hasan Rençber
 11. CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCOURSES ON AND AROUND COUP D’ÉTAT IN TURKISH NEWSPAPERS
  Sayfalar 250 - 277
  ibrahim efe
 12. İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 278 - 304
  berk çaycı, Ayşegül Elif Çaycı
 13. KATAR KRİZİ VE EL CEZİRE: ORTADOĞU’DA ÖZGÜR YAYINCILIĞIN GELECEĞİ
  Sayfalar 305 - 325
  Ömer Faruk Özcan, Yusuf Devran
 14. KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Sayfalar 326 - 355
  Yusuf KARADERE
 15. TÜRK BASININDA LİDERLERİN 16 MAYIS 2017 REFERANDUM HABERLERİNİN ÇERÇEVELENMESİ
  Sayfalar 356 - 380
  Gülsüm Şimşek
 16. TARİHSEL BİR KATEGORİ OLARAK BURJUVA MEDYA OKURYAZARLIĞI
  Sayfalar 381 - 397
  Erdal DAĞTAŞ, M. Selahattin Okuroğlu
 17. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ
  Sayfalar 398 - 428
  zeynep nihan bakır, Gülten Adalı Aydın, Murat Birol
 18. “KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 429 - 456
  ali can başay, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik
 19. FeTeMM YAKLAŞIMININ İŞLERLİĞİNİN ARTMASI ADINA GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YÖNTEMLERİNİN EĞİTİM SİSTEMİNE ADAPTE EDİLMESİ
  Sayfalar 457 - 483
  Behiç Alp Aytekin
 20. AİLE HEKİMLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 484 - 501
  Özgür ERDEM
 21. DUMANSIZ HAVA SAHASI KAMPANYASI EKSENİNDE SOSYAL PAZARLAMA KAMPANYA BASAMAKLARI
  Sayfalar 502 - 538
  Selin Bitirim Okmeydan
 22. İSLAMİ İNANÇ DESTİNASYONLARININ TANITIMINDA YOUTUBE VİDEOLARININ KULLANIMI
  Sayfalar 539 - 568
  salih GÜRBÜZ, Bayram Oğuz Aydın
 23. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE BİR UNSUR OLARAK SOSYAL MEDYA: BİR SOSYAL İÇERİK PLATFORMUNDAKİ SAĞLIK HABERLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 569 - 587
  Nazan Kartal, Gülsün Erigüç
 24. EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES
  Sayfalar 588 - 614
  Ceren Yegen
 25. İKİ YÖNLÜ SİMETRİK İLETİŞİM ÇERÇEVESİNDEN KADIKÖY VE DATÇA BELEDİYELERİ TWITTER KULLANIMI
  Sayfalar 615 - 644
  Haydar Durusoy
 26. SOSYAL MEDYADA ŞİDDET DİLİ SORUNUNA KARŞI HANNAH ARENDT’İN DÜŞÜNCELERİ VE BİR ÇÖZÜM YOLU OLARAK AMOR MUNDİ FELSEFESİ
  Sayfalar 645 - 665
  ayşe aldemir
 27. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEKİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 666 - 690
  Başak Mendi, Gamze Oğuz
 28. DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN HABER SUNUMU: GAZETECİLİKTE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI
  Sayfalar 691 - 723
  Deniz Çaba
 29. İZLEDİM, ETKİLENDİM, ETKİLEDİM (Mİ?)”: ÇEŞİTLİLİĞE ODAKLANAN FİLMLERLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 724 - 739
  Cemile Kara Eren, Neslihan Avcı
 30. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 740 - 758
  Bahar YALIN, Sibel AK
 31. ORYANTALİST BAKIŞ AÇISININ SİNEMAYA YANSIMASI: THE PHYSCIAN (2013) FİLMİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 759 - 778
  Mehmet Emin SATIR, Nuri Paşa Özer
 32. 1990 SONRASI TÜRK SİNEMASI’NDA HASTALIK TEMSİLLERİ
  Sayfalar 779 - 805
  Doğan Aydoğan
 33. TÜRKİYE'DE TELEVİZYON DRAMA YAZARLARININ EMEK SÜREÇLERİ
  Sayfalar 806 - 835
  Evrim Yörük