El-Cezeri Journal of Science and Engineering
Kapak Resmi
ISSN 2148-3736 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selami ŞAŞMAZ |

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE)  2014 yılında yayın hayatına başlamış, Fen ve Mühendislik konuları kapsayan bir araştırma dergisidir. ECJSE Kimya, Fen ve Fizik Bilim dallarında olmak üzere İnşaat, Kimya, Mekanik, Elektrik Mekatronik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği gibi Mühendislik dallarında belirli bir konu üzerinde titiz ve özgün katkıları bulunan konuları ve bir Tema üzerine yazılmış yazıları yılda üç kez yayınlar.

Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde herhangi bir biçimde yayınlanmadığı ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm yazılar dergide yayınlanmak üzere hakem görüşüne başvurulur. Yazar(lar) sunulan bilgilerin gereksiz olmadığını ve genel etik kurallar çerçevesinde olduğunu taahhüt ederler.

Yazarlardan makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez. Ayrıca makaleler açık erişimlidir. 

El-Cezeri Journal of Science and Engineering

ISSN 2148-3736 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selami ŞAŞMAZ |
Kapak Resmi

38.150

38.398

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE)  2014 yılında yayın hayatına başlamış, Fen ve Mühendislik konuları kapsayan bir araştırma dergisidir. ECJSE Kimya, Fen ve Fizik Bilim dallarında olmak üzere İnşaat, Kimya, Mekanik, Elektrik Mekatronik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği gibi Mühendislik dallarında belirli bir konu üzerinde titiz ve özgün katkıları bulunan konuları ve bir Tema üzerine yazılmış yazıları yılda üç kez yayınlar.

Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde herhangi bir biçimde yayınlanmadığı ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm yazılar dergide yayınlanmak üzere hakem görüşüne başvurulur. Yazar(lar) sunulan bilgilerin gereksiz olmadığını ve genel etik kurallar çerçevesinde olduğunu taahhüt ederler.

Yazarlardan makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez. Ayrıca makaleler açık erişimlidir. 

Cilt 5 - Sayı 2 - May 2018
 1. Sıcak Dövme Sanayisinde Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunma Çalışmalar
  Sayfalar 278 - 286
  Yahya BOZKURT, İsmail ÜNVER
 2. Stability Parameters in Lentil Genotypes
  Sayfalar 287 - 291
  Cuma AKINCI, Behiye Tuba BİÇER, Ferhat KIZILGEÇİ, Önder ALBAYRAK, Mehmet YILDIRIM
 3. THE THEORETICAL EVALUATION FOR THE USE OF VANADIUM (III) OXYHYDROXIDE FOR THE ELECTROCHEMICAL DETERMINATION OF BENZODIAZEPINES
  Sayfalar 292 - 297
  Volodymyr TKACH
 4. Jeomorfolojinin Karayolu Geçkisi Altyapı Yapım Maliyetine Etkisinin Örnek Kesimde İrdelenmesi
  Sayfalar 298 - 309
  Onur ÖZTÜRK, Erkan BOZKURTOĞLU
 5. Resistive Pressure Sensing Behavior of Electrically Conductive PEDOT:PSS-Nonwoven Fabric Composites
  Sayfalar 310 - 315
  Hidayet KÖSE, Suat ÇETİNER
 6. STEM SOS Modelinin Farklı Değişkenler Açısından Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 316 - 326
  Nilüfer AKGÜL, Bekir YILDIRIM
 7. Türkiye’deki Havalimanlarında Meydana Gelen Sis Hadisesinin Zamansal Analizi
  Sayfalar 327 - 330
  İbrahim AKBAYIR
 8. İstanbul’daki Mimar Sinan Eseri Yeniden İşlevlendirilmiş Medreselerin Yeni İşlev Gereği Değişen Mimari Özellikleri
  Sayfalar 331 - 345
  Bekir Hüseyin TEKİN
 9. Bilgisayar Destekli Programlar Kullanılarak Hazırlanmış Döküm Kalıbı ve Ürün Tasarımının Polimer Kompozit Malzemeden Üretilmesi
  Sayfalar 346 - 352
  İdris KARAGÖZ
 10. Geri Çekme Düzensizliğine Sahip Betonarme Düzlem Çerçevelerin Sismik Analizi
  Sayfalar 353 - 360
  Veli BAŞARAN, Murat HİÇYILMAZ
 11. Nehir Sularındaki Cu (II) Ağır Metal İyonlarının Doğal Atıklarla Uzaklaştırlması
  Sayfalar 361 - 366
  Hülya ÇELİK
 12. İstanbul’da Karayolu Yolcu Taşımacılığında Elektrikli Araç Kullanımının İncelenmesi
  Sayfalar 367 - 386
  Zübeyde ÖZTÜRK
 13. Kolofan Tabanlı Biyo-Epoksi Reçinesinin Mekanik Özellikleri
  Sayfalar 387 - 393
  Gökhan DEMİRCAN, Murat KISA, Mustafa ÖZEN
 14. Bilecik İli Merkezinin Depremselliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 394 - 402
  Burak GÖRGÜN, Nazile URAL
 15. Türkiye’de Orta Büyüklükteki Kentlerde Raylı Sistem Uygulamaları: Erzincan Cadde Tramvayı Örneği
  Sayfalar 403 - 415
  Hıdır DÜZKAYA, Furkan AKDEMİR, Hayri ULVİ, Abdullah ORMAN, Sema SIVAT
 16. Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 416 - 424
  Osman GÜNAYDIN, Kadir GÜÇLÜER
 17. Energy and Exergy Analyses of Different Transcritical CO2 Refrigeration Cycles
  Sayfalar 425 - 436
  Rabah GOMRI
 18. Economical One Step Process For Simultaneous Application Of Pigment Dyeing And Wrinckle Recovery Finishing Of Cotton Fabrics
  Sayfalar 425 - 436
  Pınar SARAL ÖZDEMİR, Selami ŞAŞMAZ
 19. Akıllı Camlar ve Teknolojik Gelişimleri
  Sayfalar 437 - 457
  Cem AÇIKSARI, Bekir KARASU
 20. Türk-Hırvat Teknik Şartnamelerinin Yol Altyapısı Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 458 - 466
  Onur ÖZTÜRK
 21. Bakır/Gümüş Ara Tabaka Kullanılarak Difüzyon Kaynağıyla Birleştirilmiş AZ91 ve Al 2024 Alaşımının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri
  Sayfalar 467 - 474
  Osman TORUN
 22. Cam Yüzey Kaplama Teknolojileri
  Sayfalar 475 - 500
  Bekir KARASU, Beyza SARICAOĞLU
 23. Hafif Beton Üretiminde Granüle Edilmiş Fındık Kabuğunun Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 501 - 511
  Korkmaz Yıldırım, MENSUR SÜMER, Serkan SUBAŞI
 24. Organik Camlar
  Sayfalar 512 - 536
  Ezgi AKKAŞOĞLU, Bekir KARASU
 25. Poli(glisidil metakrilat-ko-stiren): Sentezi, karakterizasyonu, aminlenmiş MWCNT ile reaksiyonu ve termal inceleme
  Sayfalar 537 - 546
  Mehmet COŞKUN, Serpil YILMAZ
 26. Araç Fren Sistemlerinin Isıl Performansının Parametrik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 556 - 565
  Akın Burak ETEMOĞLU, Nagihan ETEMOĞLU, Burak TÜRKAN, Ahmet Serhan CANBOLAT
 27. Isıl İşlem (ThermoWood Method) Görmüş Akçaağaç, Kayın, Kızılçam Ve Dişbudak Odunlarında Renk Ve Parlaklık Değerlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 566 - 575
  Tuğba GÜRLEYEN, Ümit AYATA, Levent GÜRLEYEN, Bruno ESTEVES
 28. Odun Türünün Dinamik Eğilme Direnci Üzerine Etkisi
  Sayfalar 576 - 581
  İbrahim BEKTAŞ, Gamze GÜLTEKİN, Ahmet TUTUŞ, Ayşenur KILIÇ AK
 29. Hafif Metallerde Minimum Miktarda Yağlama (MQL) Sisteminin Kullanımı
  Sayfalar 582 - 590
  Süleyman Çınar ÇAĞAN, Berat Barış BULDUM, İskender ÖZKUL
 30. En Yakın Komşu Algoritması Kullanılarak EEG Sinyallerine Boyut Azaltmanın Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 591 - 595
  Duygu KAYA, Mustafa TÜRK, Turgay KAYA
 31. E-Ticarette Pazar Araştırması ve SWOT Analizi
  Sayfalar 596 - 604
  Mümine KAYA KELEŞ, Ümit KILIÇ, Abdullah Emre KELEŞ
 32. Adana İnşaat Sektörü Çalışanlarının Verimlilikleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 605 - 609
  Mümine KAYA KELEŞ, Abdullah Emre KELEŞ
 33. İnşaat Sektöründe Kullanımı Artan Bilgisayar Yazılımları ve Bilgi Teknolojilerinin İrdelenmesi
  Sayfalar 610 - 617
  Abdullah EMRE KELEŞ, Mümine KAYA KELEŞ
 34. Nano-Silika Parçacıklarının Al-GFRP Yapıştırma Bağlantılarının Kayma Dayanımına Etkisi
  Sayfalar 618 - 625
  Mehmet Veysel ÇAKIR, Didem KINAY
 35. Bronz Esaslı Kompozit Sürtünme Malzemelerin Üç Nokta Eğme Mukavemetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu
  Sayfalar 626 - 634
  Gökhan BAŞAR, Funda KAHRAMAN, Hüsamettin KUŞ
 36. Kolemanit ve Boraks Takviyeli Fren Balatalarının Sürtünme Performansı
  Sayfalar 635 - 644
  Gökhan BAŞAR, B. Barış BULDUM, İlker SUGÖZÜ
 37. Gıda Ürünlerinde Yenilebilir Film ve Kaplama Uygulamaları
  Sayfalar 645 - 655
  Tuba CANDAN, Aytunga BAĞDATLI
 38. Et Teknolojisinde Alternatif Isıtma Yöntemleri
  Sayfalar 656 - 670
  Tuba CANDAN, Aytunga BAĞDATLI
 39. İdeal Olmayan Sınır Şartları Altındaki Akışkan Taşıyan Mikrokirişlerde Temel Parametrik Rezonans
  Sayfalar 671 - 680
  Duygu ATCI, Süleyman Murat BAĞDATLI
 40. Sepiyolit İkameli Çimentolu Karışımların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 681 - 692
  Rasim Cem SAKA, Sekan SUBAŞI
 41. Lazer Kaynağı ve Lazer Kaynağının Başlıca Uygulamaları
  Sayfalar 693 - 705
  Kadir AYDIN, İbrahim KARAAĞAÇ