Amaç

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE)  2014 yılında yayın hayatına başlamış, Fen ve Mühendislik konuları kapsayan bir araştırma dergisidirECJSE Kimya, Fen ve FizikBilim dallarında olmak üzere İnşaatKimyaMekanik, Elektrik MekatronikGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiBilgisayar Bilimi ve Mühendisliği gibi Mühendislikdallarında belirli bir konu üzerinde titiz ve özgün katkıları bulunan konuları ve bir Temaüzerine yazılmış yazıları yılda üç kez yayınlar.


Kapsam

Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde herhangi bir biçimde yayınlanmadığı ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm yazılar dergide yayınlanmak üzere hakem görüşüne başvurulurYazar(lar) sunulan bilgilerin gereksiz olmadığını ve genel etik kurallar çerçevesinde olduğunu taahhüt ederler. Ayrıca makale gönderirken bunun yanında benzerlik (intihal) raporu da oluşturularak makale ile birlikte gönderilir. (Makale + Telif Formu + Benzerlik (İntihal) Raporu birlikte gönderilir).