Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 706 - 719 2018-09-30

Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi

Sare ÇELİK [1] , Recep ÇAKIR [2]

108 151

Katı hal kaynak yöntemi olan sürtünme karıştırma kaynağı (SKK), ilk defa ergitme kaynak teknikleri ile birleştirilme işleminde zorluklarla karşılaşılan alüminyum alaşımlarının birleştirilmesinde kullanılmıştır. Ancak günümüzde farklı malzeme çiftlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesine olanak vermektedir. Bu çalışmada, alüminyum (AA1050) ve bakır levhalar ısı girdisinin azaltmak amacı ile düşük takım dönme hızında (630 dev/dak), üç farklı kaynak hızlarında (20, 30, 50 mm/dak) ve dört farklı takım konumlandırmasında (0-1-1.5-2 mm) sürtünme karıştırma kaynağı (SKK) ile birleştirilmiştir. Kaynak parametrelerin mekanik ve mikroyapı özeliklerine etkisi incelenmiştir. Mekanik özelliklerinin tespitinde çekme ve mikro sertlik ölçümleri yapılmıştır. Kaynak bölgesi mikroyapıları, optik ve elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiş ve EDX analizleri yapılmıştır. Kaynak bölgesinde intermetalik fazlar tespit edilmiştir. Sürtünme karıştırma kaynağı yapılmış Al-Cu parçaların çekme testi sonuçlarında %88,89 kaynak performansı elde edilmiştir.

Sürtünme Karıştırma Kaynağı, AA1050, Cu, Mekanik Özellikler, Mikroyapı
 • [1] Thomas, W.M., Nicholas, E.D., Needham, J.C., Murch, M.G. TempleSmith, P., Dawes, C.J. (1991). The Welding Institute, TWI, International Patent Application No. PCT/GB92/02203 and GB Patent Application No. 9125978.8.,
 • [2] Sarsılmaz, F.,Özdemir, N.(2011). “Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş AA6061/AA7075 Kaynaklı Bağlantıların Yorulma Özelliklerinin Araştırılması”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey, (16-18 May)
 • [3] Sarsılmaz, F.,Özdemir, N.(2008). “AA1050/AA6061 Alüminyum Alaşım Çiftinin Sürtünme Karıştırma Kaynağında Karıştırıcı Uç Profillerinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,
 • [4] Lee, W.B., Jung, S.B. (2004). “The joint properties of copper by friction stir welding” Materials Letters 58: 1041– 1046,
 • [5]Sarsılmaz, F.(2008).”Sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AA7075/AA6061 kaynaklı bağlantıların mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması”, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, Türkiye,
 • [6]Jata, K.V., Semiatin, S.L. (2000).”Continuous Dynamic Recrystallization During Friction Stir Welding of High Strength Aluminum Alloys”, Scripta mater. 43:743-749,
 • [7] Bozkurt, Y. (2008). “Sürtünme karıştırma kaynak tekniği ile birleştirilen AA2124/SİCp/25 kompozit levhaların mekanik özellikleri ve mikroyapı karakterizasyonu”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye,
 • [8] Uzun,H., Özbekmez, R. (2008). “Sürtünme Karıştırma Ve Elektrik Ark Kaynak Teknikleri İle Birleştirilen Cuzn30 Levhaların Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması” SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 12. Cilt, 1. Sayı, s. 9-16,
 • [9] Şık, A., Kayabaş, Ö. (2003). “Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Yapılan Alüminyumun Kaynağında Kaynak Bölgesinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi ,Y.11, S.12, s.30-43,
 • [10] Kurt, A., Boz, M., Özdemir, M. (2004). “Sürtünme Karıştırma Kaynağında Kaynak Hızının Birleşebilirliğe Etkisi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 19, No 2, 191-197,
 • [11] Hwang, Y.M., Fan, P.L., Lin, C.H.(2010). “Experimental study on Friction Stir Welding of copper metals”, Journal of Materials Processing Technology ,210: 1667–1672,
 • [12] Sidhar H., Martinez, N.Y., Mishra R. S., Silvanus, J. (2016). “Friction stir welding of Al–Mg–Li 1424 alloy” Materials and Design 106: 146–152,
 • [13] Abdollah-Zadeh, A., Saeid, T., Sazgari, B.(2008). “Microstructural and mechanical properties of friction stir welded aluminum/copper lap joints”, Journal of Alloys and Compounds ,460: 535–538,
 • [14] Zoerama, A.S., Anijdanb, S.H.M., Jafarianc, H.R., Bhattacharjeed, T. (2017). “Welding parameters analysis and microstructural evolution of dissimilar joints in Al/Bronze processed by friction stir welding and their effect on engineering tensile behavior” Materials Science & Engineering A, 687: 288–297,
 • [15] Shokria, V., Sadeghib, A., Sadeghia, M.H. (2017). “Effect of friction stir welding parameters on microstructure and mechanical properties of DSS–Cu joints”, Materials Science & Engineering A, 693: 111–120
 • [16] T Saeid, T., Abdollah-zadeh, A., Sazgari, B.(2010). “Weldability and mechanical properties of dissimilar aluminum–copper lap joints made by friction stir welding” Journal of Alloys and Compounds ,490: 652–655,
 • [17] Scialpi, A., De Filippis, L.A.C., Cavaliere, P. (2007). “Influence of shoulder geometry on microstructure and mechanical properties of friction stir welded 6082 aluminium alloy”, Materials and Design,28:1124–1129, [18] Barlas, Z., Uzun H. (2010) “Sürtünme karıştırma kaynağı yapılmış Cu/Al-1050 alın birleştirmesinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 25, No 4, 857-865,
 • [19] Xue, P., Ni, D.R., Wang, D. B., Xiao, L., Ma, Z.Y., (2011). “Effect of friction stir welding parameters on the microstructure and mechanical properties of the dissimilar Al–Cu joints”, Materials Science and Engineering A ,528: 4683–4689,
 • [20] Sun, H., Zhou, Q., Zhu, J., Peng Y. (2017). “Analysis on the Fracture of Al-Cu Dissimilar Materials Friction Stir Welding Lap Joint”, Journal of Materials Engineering and Performance, 26(12): -5715
 • [21] Ouyang, J., Yarrapareddy, E., Kovacevic, R. (2006). “Microstructural evolution in the friction stir welded 6061 aluminum alloy (T6-temper condition) to copper”, Journal of Materials Processing Technology ,172: 110–122,
 • [22] Liu, P., Shi, Q., Wang, W., Wang, X., Zhang, Z.(2008). “Microstructure and XRD analysis of FSW joints for copper T2/aluminium 5A06dissimilar materials”, Materials Letters 62: 4106–4108,
 • [23] Xue, P., Xiao, B.L., Ni, D.R., Ma, Z.Y.(2010). “Enhanced mechanical properties of friction stir welded dissimilar Al–Cu joint by intermetallic compounds”, Materials Science and Engineering A ,527: 5723–5727,
 • [24] Genevois, C., Girard, M., Huneau, B., Sauvage, X., Racineux, G. (2011). “Interfacial Reaction during Friction Stir Welding of Al and Cu”, DOI: 10.1007/s11661-011-0660-9,The Minerals, Metals & Materials Society and ASM International
 • [25] Çelik, S. (1996). “Koruyucu Gaz Altında Saf Alüminyum ve Bakırın Difüzyon Kaynağı Şartlarının Belirlenmesi”, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir,
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sare ÇELİK
Kurum: Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği,10145, Çağış Kampüsü, Balıkesir
Ülke: Turkey


Yazar: Recep ÇAKIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar, ANKARA
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ecjse393325, journal = {El-Cezeri Journal of Science and Engineering}, issn = {2148-3736}, eissn = {2148-3736}, address = {Selami ŞAŞMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {706 - 719}, doi = {10.31202/ecjse.393325}, title = {Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Sare and ÇAKIR, Recep} }
APA ÇELİK, S , ÇAKIR, R . (2018). Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 5 (3), 706-719. DOI: 10.31202/ecjse.393325
MLA ÇELİK, S , ÇAKIR, R . "Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 (2018): 706-719 <http://dergipark.gov.tr/ecjse/issue/39488/393325>
Chicago ÇELİK, S , ÇAKIR, R . "Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 (2018): 706-719
RIS TY - JOUR T1 - Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi AU - Sare ÇELİK , Recep ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31202/ecjse.393325 DO - 10.31202/ecjse.393325 T2 - El-Cezeri Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 706 EP - 719 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-3736-2148-3736 M3 - doi: 10.31202/ecjse.393325 UR - http://dx.doi.org/10.31202/ecjse.393325 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 El-Cezeri Journal of Science and Engineering Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi %A Sare ÇELİK , Recep ÇAKIR %T Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi %D 2018 %J El-Cezeri Journal of Science and Engineering %P 2148-3736-2148-3736 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31202/ecjse.393325 %U 10.31202/ecjse.393325
ISNAD ÇELİK, Sare , ÇAKIR, Recep . "Alüminyum ve Bakırın Sürtünme Karıştırma Kaynağında Düşük Devir ve Takım Pozisyonunun Etkisi". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 / 3 (Eylül 2018): 706-719. http://dx.doi.org/10.31202/ecjse.393325