Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 845 - 855 2018-09-30

Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı

Yılmaz KOÇAK [1] , Muhsin SAVAŞ [2]

48 86

Betonarme yapı tasarımında dayanımın yanında dayanıklılık da çağımızda giderek önem kazanmaktadır. Betonun hizmet ömrünü, zararlı su ve kimyasallar olumsuz yönde etkilemektedir. Betonun bu zararlı etkilere karşı dayanıklılığının araştırılmasında betonda kullanılan çelik üzerinde yoğunlaşılırken, betonun dayanıklılığı üzerinde yapılan çalışmalarda nihai sonuca ulaşılamamıştır. Bu çalışma, zeolit ve diatomitin sülfürik asit (H2SO4) etkisi altındaki davranışını araştırmak için yapılmıştır. Bu amaçla Portland Çimento ile %5+5-%10+10 oranlarında zeolit ve diatomit, Portland çimentosu yerine ikame edilerek 3 farklı çimento elde edilmiştir. Bu çimentolarla üretilmiş toplam 54 adet 15x15x15 cm ebadında küp numune üretilmiştir. Yapılan çalışma için numuneler hazırlanırken çökme miktarı 7 ile 10 cm arasında olacak şekilde karışım dizaynı yapılmıştır. Üretilen sertleşmiş beton numuneleri üzerinde birim ağırlık, su emme, görünür boşluk oranı, ultrases geçiş hızı, kapiler su emme, yarmada çekme dayanımı ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Sertleşmiş beton deneyleri, üç farklı beton türü üzerinde, 28 gün yaşına kadar 23±2 oC suda, daha sonra H2SO4 ve beton yaşı faktörünün iki düzeyinde (56 ve 90 gün) kür edilen beton numuneleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, sertleşmiş beton örneklerinin basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, kapilerite katsayısı, ultrases geçiş hızı, görünür boşluk oranları, su emme oranları ve birim hacim ağırlıkları deneylerinin tümünün birbiri ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Çimento, zeolit, diatomit, kapiler su emme, basınç dayanımı
 • 1. KOÇAK Y., DORUM A., YILMAZ B., UÇAR A., “Trasın Çimento Yüzey Özelliğine, Hidratasyona Ve Basınç Dayanımına Etkisi”, E–Journal Of New World Sciences Academy Technological Applied Sciences, 2010, 5 (1): 1–14.
 • 2. SUBAŞI A., EMİROĞLU M., “Effect Of Metakaolin Substitution On Physical, Mechanical And Hydration Process Of White Portland Cement. Construction And Building Materials, 2015, 95: 257–268.
 • 3. KELEŞTEMUR O., DEMİREL B., “Effect Of Metakaolin On The Corrosion Resistance Of Structural Lightweight Concrete”, Construction And Building Materials, 2015, 81: 172–178.
 • 4. YILDIZ K., DORUM A., KOÇAK Y., “Pomza Zeolit Ve Cem I Çimentosunun Minerolojik Moleküler Elektrokinetik Ve Termal Uyumunun Yüksek Dayanımlı Betona Etkisinin Araştırılması”, Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 2010, 25 (4): 867–879.
 • 5. GERENGİ H., KOCAK Y., JAŻDŻEWSKA A., KURTAY M., DURGUN H., “Electrochemical İnvestigations On The Corrosion Behaviour Of Reinforcing Steel In Diatomite– And Zeolite–Containing Concrete Exposed To Sulphuric Acid”, Construction And Building Materials, 2013, 49: 471–477.
 • 6. YILMAZ B., EDİZ N., “The Use Of Raw And Calcined Diatomite İn Cement Production”, Cement & Concrete Composites, 2008, 30: 202–211.
 • 7. KOCAK Y., TASCI E., KAYA, U., “The Effect Of Using Natural Zeolite On The Properties And Hydration Characteristics Of Blended Cements”, Construction And Building Materials, 2013, 47: 720–727.
 • 8. KOCAK Y., NAS S., “The Effect Of Using Fly Ash On The Strength And Hydration Characteristics Of Blended Cements”, Construction And Building Materials, 2014, 73: 25–32.
 • 9. ZHENGQI L., “Drying Shrinkage Prediction Of Paste Containing Meta–Kaolin And Ultrafine Fly Ash For Developing Ultra–High Performance Concrete”, Materials Today Communications, 2016, 6: 74–80.
 • 10. KOCAK Y., “A Study On The Effect Of Fly Ash And Silica Fume Substituted Cement Paste And Mortars”, Scientific Research And Essays, 2010, 5 (9): 990–998.
 • 11. OKOYE F.N., DURGAPRASAD J., SINGH N.B., “Effect Of Silica Fume On The Mechanical Properties Of Fly Ash Based–Geopolymer Concrete”, Ceramics International, 2016, 42: 3000–3006.
 • 12. DORUM A., KOÇAK Y., YILMAZ B.., UÇAR A., “Yüksek Fırın Cürufunun Çimento Yüzey Özelliklerine Ve Hidratasyona Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2009, 19: 47–58.
 • 13. ZHAO H., SUN W., WU X., GAO Bo., “The Properties Of The Self–Compacting Concrete With Fly Ash And Ground Granulated Blast Furnace Slag Mineral Admixtures”, Journal Of Cleaner Production, 2015, 95: 66–74.
 • 14. KÖKTÜRK U., “Zeolit Madenciliği Ve Çevre Sağlığına Etkileri”, Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, 293-300, (1995).
 • 15. CANPOLAT F., “Çimento Performansının Geliştirilmesinde Doğal Zeolitin Endüstriyel Atıklarla Birlikte Çimento Üretiminde Kullanılması”, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002).
 • 16. SERBEST D., “Doğal Zeolitlerin Hafif Yapı Endüstrisinde Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (1999).
 • 17. YILMAZ B., EDİZ N., BENTLİ İ., “Kütahya-Alayunt Bölgesi Killi Diyatomitlerin Çimento Üretiminde Kullanilabilirliğinin Araştirilmasi” Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, 12: 313-317.
 • 18. ARUNTAŞ H.Y., “Diatomitlerin Çimentolu Sistemlerde Puzolanik Malzeme Olarak Kullanılabilirliği”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (1996).
 • 19. TS 802, “Beton Karışımı Hesap Esasları”, (2009).
 • 20. TS EN 12390–7, “Beton–Sertleşmiş Beton Deneyleri, Bölüm 7: Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini”, (2010).
 • 21. ERDOĞAN T. Y. “Beton”, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık Ve İletişim Aş., Isbn / Issn: 975-7064-67-X, Ankara, Türkiye (2007).
 • 22. GHRICI M., KENAI S., SAID-MANSOUR M., “Mechanical Properties And Durability Of Mortar And Concrete Containing Natural Pozzolana And Limestone Blended Cement”, Cement & Concrete Composites, (2007) 542–549.
 • 23. TOPÇU İ.B., BILIR T., UYGUNOĞLU T., “Effect Of Waste Marble Dust Content As Filler On Properties Of Self-Compacting Concrete”, Construction And Building Materials, 2009, 23: 1947–1953.
 • 24. SIDDIQUE R., KADRI E-H., “Effect Of Metakaolin And Foundry Sand On The Near Surface Characteristics Of Concrete”, Construction And Building Materials, 2011, 25: 3257–3266.
 • 25. TS EN 12390–6, “Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini”, (2010).
 • 26. TS EN 12390–3, “Beton–Sertleşmiş Beton Deneyleri–Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini”, (2010).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yılmaz KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Muhsin SAVAŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ecjse431265, journal = {El-Cezeri Journal of Science and Engineering}, issn = {2148-3736}, eissn = {2148-3736}, address = {Selami ŞAŞMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {845 - 855}, doi = {10.31202/ecjse.431265}, title = {Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı}, key = {cite}, author = {KOÇAK, Yılmaz and SAVAŞ, Muhsin} }
APA KOÇAK, Y , SAVAŞ, M . (2018). Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 5 (3), 845-855. DOI: 10.31202/ecjse.431265
MLA KOÇAK, Y , SAVAŞ, M . "Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 (2018): 845-855 <http://dergipark.gov.tr/ecjse/issue/39488/431265>
Chicago KOÇAK, Y , SAVAŞ, M . "Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 (2018): 845-855
RIS TY - JOUR T1 - Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı AU - Yılmaz KOÇAK , Muhsin SAVAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31202/ecjse.431265 DO - 10.31202/ecjse.431265 T2 - El-Cezeri Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 845 EP - 855 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-3736-2148-3736 M3 - doi: 10.31202/ecjse.431265 UR - http://dx.doi.org/10.31202/ecjse.431265 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 El-Cezeri Journal of Science and Engineering Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı %A Yılmaz KOÇAK , Muhsin SAVAŞ %T Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı %D 2018 %J El-Cezeri Journal of Science and Engineering %P 2148-3736-2148-3736 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31202/ecjse.431265 %U 10.31202/ecjse.431265
ISNAD KOÇAK, Yılmaz , SAVAŞ, Muhsin . "Zeolit ve Diatomit İkameli Betonların Sülfürik Asit Etkisine Karşı Davranışı". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 / 3 (Eylül 2018): 845-855. http://dx.doi.org/10.31202/ecjse.431265